Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag - lijfrentestorting van BV naar bancaire lijfrenterekening

Praktijkvraag - lijfrentestorting van BV naar bancaire lijfrenterekening

Vraag

Een DGA sluit een bancaire lijfrenterekening. Soms laat hij de jaarlijkse storting rechtstreeks vanuit de BV betalen, waarbij de storting geboekt wordt in rekening-courant.

Is deze lijfrente storting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

Antwoord

Om er zeker van te zijn dat de lijfrentestorting voor de DGA aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting verdient het aanbeveling dat hij de premie zelf betaalt van een privé-bankrekening.

Lijfrentestortingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Eén van die voorwaarden is dat de premie in het jaar van aftrek moet zijn betaald of verrekend ‘voor zover de verrekening niet leidt tot een schuldig gebleven bedrag’ (artikel 3.130 wet IB 2001). Als de DGA per saldo aan het einde van het jaar een rekening-courantschuld aan zijn BV heeft, is de lijfrentestorting niet betaald maar ‘verrekend en schuldig gebleven’. De lijfrentestorting is betaald aan de verzekeraar, maar ook ‘verrekend en schuldig gebleven’ aan de BV. Dan is de lijfrentestorting volgens de wet dus niet aftrekbaar. Als er aan het eind van het jaar geen rekening-courantschuld is aan de BV, dan is de lijfrentestorting niet schuldig gebleven aan de BV en wel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 16 november 2020