Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag: Lumpsum en scheiding

Praktijkvraag: Lumpsum en scheiding

Vraag

Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om maximaal 10% van het pensioen op de pensioeningangsdatum af te kopen. Heeft de uitkering ineens op de pensioeningangsdatum gevolgen voor pensioen en scheiding?

Antwoord

Ja. De uitkering ineens kan gevolgen hebben ingeval van een scheiding.

De gedeeltelijke afkoop ziet alleen op het ouderdomspensioen. Als dat leidt tot een verlaging van het partnerpensioen (omdat dat is afgeleid van het ouderdomspensioen) is toestemming nodig van de partner die begunstigde is voor het partnerpensioen. In onder meer ons nieuwsbericht van 14 januari 2021 leest u meer over deze wet.

Inkomstenbelasting

De uitkering ineens (ook wel lump sum genoemd) kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting. De uitkering wordt bij de vereveningsgerechtigde belast met inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Een deel van de uitkering ineens kan in een hoger belastingtarief komt te vallen, waardoor de vereveningsgerechtigde meer belasting verschuldigd is. Als de vereveningsrechtigde de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt en een laag inkomen heeft, kan het belastingnadeel oplopen tot bijna 20% van het bedrag ineens. Het belastingtarief in de eerste schijf (inkomen tot € 35.130) is 19,20%. In de tweede schijf bedraagt de totale belastingdruk 37,10%.

Toeslagen

Door de éénmalige uitkering stijgt zowel inkomen in box 1 als het verzamelinkomen. Een hoger verzamelinkomen verlaagt het recht op eventuele toeslagen, zoals de huurtoeslag en zorgtoeslag. Dit komt er op neer dat toeslaggerechtigde, door het ontvangen van een éénmalige uitkering, een deel van zijn toeslagen bij de definitieve vaststelling moeten terugbetalen.

Uitbetaling lumpsum door de pensioenuitvoerder of door de deelnemer

Als de scheiding binnen twee jaar is gemeld aan de pensioenuitvoerder keert de pensioenuitvoerder het verevende pensioen rechtstreeks uit aan de vereveningsgerechtigde. Dat geldt ook voor de uitkering ineens; die wordt ook rechtstreeks uitgekeerd aan de vereveningsgerechtigde.

Wanneer de scheiding niet binnen twee jaar na de scheiding is doorgegeven aan de pensioenuitvoerder moet de pensioengerechtigde een deel van zijn pensioen (en ook een deel van de lumpsum) voldoen aan zijn ex echtgenoot. Dat geldt ook bij de afkoop van een deel van het pensioen.

Scheiding na ingang van de Wps

De Wet pensioenverdeling bij scheiding (Wps) gaat naar verwachting in 2022 in. Dit wetsvoorstel maakt conversie de standaard manier van verdelen, maar afwijkingsmogelijkheden blijven bestaan.

Bij conversie wordt de pensioenband tussen de ex-partners definitief verbroken. De ex-partner krijgt een eigen aanspraak op ouderdomspensioen, die voor de uitbetaling niet langer afhankelijk is van het in leven zijn van de verdelingsplichtige en ook niet afhankelijk van diens keuze voor een lumpsum.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 1 maart 2021