Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag - Nabestaandenlijfrente Pré Brede Herwaardering

Praktijkvraag - Nabestaandenlijfrente Pré Brede Herwaardering

Vraag

Een klant van mij krijgt een brief van zijn verzekeraar waarin staat dat door het overlijden van zijn echtgenote een lijfrentekapitaal vrijkomt. Er staat verder dat het kapitaal moeten worden aangewend voor een nabestaandenlijfrente. Het vrijkomende kapitaal is een Pré Brede Herwaardering lijfrentekapitaal. Mag hij dit bedrag in één keer laten uitkeren of voor een korte duur?

Antwoord

Ja, voor Pré Brede Herwaarderingslijfrenten geldt dat de uitkering ineens kan worden gedaan. In dat geval is over de gehele uitkering wel inkomstenbelasting verschuldigd, maar geen revisierente. Als wel wordt gekozen voor een nabestaandenlijfrente dan geldt dat de duur zodanig lang moet zijn, dat tijdens die periode ten minste één procent kans bestaat op overlijden van de begunstigde. Hoe ouder de nabestaande, des te korter de uitkeringsduur kan zijn. Er bijvoorbeeld al sprake van tenminste één procent kans op overlijden wanneer de nabestaande ouder is dan 60 jaar en de nabestaandenuitkering in 12 maanden wordt uitbetaald. 
Ook voor andere nabestaanden, zoals een broer, geldt bij Pré Brede Herwaardering nabestaandenlijfrente alleen de ‘één-procentseis’.

Mocht uw klant kiezen voor een tijdelijke lijfrente met een duur korter dan vijf jaar, dan kan hij dat alleen afsluiten bij een verzekeraar voor het behoud van het Pré Brede Herwaarderingsregime. Een tijdelijke nabestaandenlijfrente met een duur van vijf jaar of langer voor een echtgenoot (dus geen bloed- of aanverwant) kan wel bij een bank worden gesloten, omdat dit gelijk is aan een nabestaandenlijfrente IB 2001.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 3 mei 2021