Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag: omzetting DB-regeling en nieuwe medewerkers voor 2026

Praktijkvraag: omzetting DB-regeling en nieuwe medewerkers voor 2026

Vraag

Ik heb een rechtstreeks verzekerde middelloonregeling. Als ik die regeling tussen 1-1-2022 en 1-1-2026 omzet in een premieregeling met stijgende staffel (binnen grenzen van het voorgestelde 38q Wet LB 1964). Kunnen werknemers, die in dienst komen na het moment van omzetting maar vóór 1-1-2026 nog instromen in deze regeling? Of moet voor hen per de datum van omzetting een nieuwe regeling worden ingevoerd op basis van een gelijkblijvende leeftijdsonafhankelijke premie?

Antwoord

Wij hebben uw vraag voorgelegd aan het CAP. Zij antwoordden daarop als volgt:

Wanneer een DB-regeling vóór 1 januari 2026 wordt omgezet in een DC-regeling met een stijgende staffel binnen de grenzen van het nieuwe artikel 38q, is het de bedoeling van de wetgever dat deze DC-regeling met stijgende staffel ook geldt voor de nieuwe medewerkers die in dienst zijn getreden voor 1 januari 2026. Voor al deze medewerkers geldt dat zij op basis van de overgangsregeling kunnen blijven deelnemen in de DC-regeling met stijgende staffel tot het moment dat zij met pensioen gaan.

Let wel, dit is de interpretatie van het CAP gebaseerd op het concept wetsvoorstel dat ter consultatie is voorgelegd.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 1 april 2021