Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag - Overgangsregeling voor werknemers die voor 2026 in diensttreden

Praktijkvraag - Overgangsregeling voor werknemers die voor 2026 in diensttreden

Vraag

Een werkgever heeft zijn pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar. Stel dat de DB-regeling of DC-regeling met een stijgende staffel doorloopt tot 1 januari 2026, ook voor werknemers die in dienst treden na 1 januari 2022. Mogen werknemers die na 1 januari 2022 in dienst zijn getreden dan per 1 januari 2026 over naar een stijgende staffel dan wel de stijgende staffel behouden of moeten zij verplicht een vlakke premie krijgen?

Antwoord

Voor degenen die op het moment van de overstap naar een premieovereenkomst met een vlakke premie (uiterlijk 31 december 2025) deelnemer zijn in een op 31 december 2021 bestaande DC-regeling met stijgende premie of DB-regeling bij een verzekeraar geldt het overgangsrecht.

De werknemers die na 1 januari 2022 in dienst zijn getreden mogen dan bij een DC-regeling de stijgende staffel behouden. Wanneer er sprake is van een DB-regeling moet die DB-regeling uiterlijk op 31 december 2025 gewijzigd zijn in een DC-regeling met een stijgende staffel.

Dit volgt uit artikel 220e van het conceptwetsvoorstel dat in december 2020 ter consultatie is gepubliceerd. Uiteraard geldt dit pas wanneer dit wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer.

Artikel 220e luidt als volgt:

Overgangsrecht progressieve premie

1. In afwijking van artikel 17 mag de door of voor een deelnemer verschuldigde premie tot het moment van beëindiging van de deelneming een met de leeftijd oplopend percentage van het loon dat voor de pensioenberekening in aanmerking wordt genomen bedragen, mits:

a. op 31 december 2021 sprake was van een premieovereenkomst met een met de leeftijd oplopend premiepercentage of een uitkeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1, zoals dat artikel luidde op 31 december 2021, met een met de leeftijd oplopend premiepercentage ondergebracht bij een verzekeraar;

b. de deelneming van de deelnemer reeds was aangevangen op de dag voordat voor nieuwe deelnemers een pensioenovereenkomst geldt waarbij de premie conform artikel 17 voor alle deelnemers een gelijk percentage van het loon dat voor de pensioenberekening in aanmerking wordt genomen bedraagt, doch uiterlijk op 31 december 2025; en

c. de pensioenovereenkomst niet het karakter heeft van een nieuwe premieovereenkomst

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 11 januari 2021