Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – Overlijdensrisicoverzekering van de werkgever

Praktijkvraag – Overlijdensrisicoverzekering van de werkgever

Vraag

Volgens mijn arbeidsvoorwaarden sluit mijn werkgever een reisverzekering met een levensverzekering die een uitkering geeft wanneer ik kom te overlijden. Moeten mijn erfgenamen belasting betalen wanneer ik kom te overlijden en zij de uitkering ontvangen?

Antwoord

Dat hangt ervan af of uw werkgever de premies voor de levensverzekering in uw belastbare loon betrekt.

De levensverzekering die uw werkgever sluit, sluit hij omdat u bij hem in dienstbetrekking bent. Volgens de Wet op de loonbelasting (artikel 10) vormt alles wat uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking komt loon. In situaties die limitatief zijn opgesomd in de wet, zoals bijvoorbeeld pensioenaanspraken en aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval, geldt als uitzondering de zogenoemde ‘omkeerregel’. Bij toepassing van de omkeerregel is niet de aanspraak maar de uitkering belast.

Wanneer uw werkgever de premies voor de levensverzekering niet tot uw loon rekent en u overlijdt, dan vormt de uitkering loon en moeten uw nabestaanden daarover loonbelasting betalen. Aangezien de premie voor een overlijdensrisicoverzekering relatief laag is ten opzichte van de uitkering loont het de moeite om te overwegen de premies voor de levensverzekering die gesloten wordt in het kader van uw dienstbetrekking tot het belastbare loon te laten rekenen. De afweging die daarbij gemaakt moet worden is: wat betaal ik over de premies, ook als ik niet dood ga en de verzekering dus niet uitkeert ten opzichte van wat besparen mijn erfgenamen als ik wel dood ga en de verzekering belastingvrij uitkeert.

Deze vraag werd door nabestaanden van een MH-17 slachtoffer voorgelegd aan de rechter. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden) bevestigde de rechter dat de overlijdensuitkering loon vormt wanneer de verzekering is gesloten door de werkgever, ook wanneer de uitkering het gevolg is van een uitzonderlijke en zeer tragische gebeurtenis.

 

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 20 februari 2020