Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag - Uitkeringsvrijstelling KEW bij aflossen box 3 hypotheekschuld

Praktijkvraag - Uitkeringsvrijstelling KEW bij aflossen box 3 hypotheekschuld

Vraag

Een klant van mij heeft een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) afgesloten in 2012 voor de aflossing van zijn eigenwoningschuld. In 2031 zal zijn eigenwoningschuld verhuizen van box 1 naar box 3, omdat de hypotheekrente vanaf dat moment niet meer aftrekbaar is. De KEW keert in 2042 pas uit. Is de uitkeringsvrijstelling dan nog wel van toepassing?

Antwoord

Ja, de uitkeringsvrijstelling is van toepassing als de uitkering uit een KEW heeft gediend als aflossing van een eigenwoningschuld en aan de overige voorwaarden is voldaan.

De rente over een bestaande eigenwoningschuld is maximaal 30 jaar aftrekbaar. Bij bijvoorbeeld omzettingen van een box 3-product in een KEW of bij opeenvolgende eigen woningen kan het gebeuren dat de maximale periode van renteaftrek al is verstreken vóórdat de KEW tot uitkering komt.
De schuld - voor zover deze niet afgelost – verhuist na het verstrijken van de maximale periode van renteaftrek naar box 3. De Staatssecretaris keurt daarom op grond van de hardheidsclausule (artikel 63 AWR) goed, dat de uitkeringsvrijstelling van toepassing is als met de KEW-uitkering een voormalige eigenwoningschuld wordt afgelost die door het verstrijken van de maximale periode van renteaftrek naar box 3 is verhuisd. Hierbij moet de KEW uiteraard ook aan de overige voorwaarden van uitkeringsvrijstelling (artikel 10bis.6 Wet IB 2001) voldoen.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 25 januari 2021