Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag: verschuiven ingangsdatum nieuw pensioenstelsel op middelloonregelingen

Praktijkvraag: verschuiven ingangsdatum nieuw pensioenstelsel op middelloonregelingen

Vraag

Binnen de oorspronkelijke regelgeving over het nieuwe pensioenstelsel werd gesteld dat op 31 december 2021 sprake moest zijn van een beschikbare premieregeling om gebruik te kunnen maken van het overgangsrecht. Een eventuele middelloonregeling moest in deze context vóór 1 januari 2022 te zijn gewijzigd in een beschikbare premieregeling.

Schuift deze “toetsingsdatum” van 31 december 2021 nu ook op naar 31 december 2022, nu de beoogde datum van inwerkingtreding is verschoven naar 1 januari 2022?

Antwoord

Wij gaan ervan uit dat deze toetsingsdatum ook één jaar opschuift. Maar helemaal zeker is dat nog niet.

Koolmees geeft in zijn Kamerbrief van 10 mei 2021 aan dat de ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen verschuift naar 1 januari 2023. Als de deadline voor bestaande regelingen op 1 januari 2022 blijft staan, is er sprake van terugwerkende kracht in het wetsvoorstel. Dat is alleen in zeer bijzondere omstandigheden toegestaan. Van bijzondere omstandigheden is onzes inziens geen sprake. Wij gaan er daarom vanuit dat ook voor de bestaande regelingen de datum op schuift.

Overigens is het mogelijk om op 1 januari 2023 bestaande middelloonregelingen nog om te zetten in een beschikbare premieregeling tot en met 31 december 2026 zonder dat daardoor het overgangsregime verloren gaat, mits de staffel dan voldoet aan de grenzen van de 1,5%-staffel van het voorgestelde artikel 38q, Wet LB 1964. Zie ons nieuwsbericht https://www.aegon.nl/zakelijk/adfis-nieuws/cap-beantwoordt-vragen-over-overgangsregime-wet-toekomst-pensioenen.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 3 juni 2021

Bron: Kamerbrief 10 mei 2021