Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag: verschuiven overgangsperiode nieuw pensioenstelsel

Praktijkvraag: verschuiven overgangsperiode nieuw pensioenstelsel

Vraag

Ik las dat de beoogde ingangsdatum voor invoering van het nieuwe pensioenstelsel 1 jaar verschuift. Geldt dat dan ook voor de overgangsperiode?

Antwoord

Ja. De einddatum van overgangsperiode schuift ook een jaar op en wordt 1 januari 2027.

In samenspraak met sociale partners en pensioenuitvoerders onderzocht Koolmees of met het verschuiven van de voorziene inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel naar 1 januari 2023 ook de einddatum van 1 januari 2026 te handhaven is. En dat blijkt niet altijd het geval te zijn.

Sociale partners en pensioenuitvoerders beogen een overstap te maken naar het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2026, of waar mogelijk zelfs eerder. In sommige situaties volstaat een transitieperiode van drie jaar mogelijk niet. Daarom acht minister Koolmees het verstandig om de maximale eindtermijn op 1 januari 2027 te stellen. Door deze flexibiliteit in de transitieperiode kan recht worden gedaan aan wat nodig is in specifieke situaties, aldus Koolmees. Het uitgangspunt blijft een zorgvuldige transitie voor iedereen.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 31 mei 2021

Bron: Kamerbrief 10 mei 2021