Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag - vervroegde IVA-uitkering en (compensatie) transitievergoeding

Praktijkvraag - vervroegde IVA-uitkering en (compensatie) transitievergoeding

Vraag

Eén van mijn werknemers krijgt sinds kort een vervroegde IVA-uitkering. Hij is drie maanden ziek, zijn levensverwachting is helaas nog maar kort en hij vraagt of het mogelijk is de transitievergoeding al te krijgen. Ik wil hem graag ter wille zijn maar - gezien de financiële situatie van mijn bedrijf - alleen als ik recht heb op compensatie van de transitievergoeding. Kan ik hier aanspraak op maken?

Antwoord

Neen. Helaas niet. Bij eerdere uitkering van een ontslagvergoeding dan na twee jaar ziekte is er geen recht op compensatie van de transitievergoeding. U kunt hier dus geen aanspraak op maken.

Toelichting

Vervroegde IVA-uitkering

Indien snel duidelijk is dat een medewerker volledig arbeidsongeschikt is en dat herstel niet mogelijk is, kan de werknemer een vervroegde IVA-uitkering aanvragen. Deze uitkering gaat op zijn vroegst 13 weken na de eerste ziektedag in. De uitkering bedraagt 75% van het oude SV-loon. Er is geen re-integratieverplichting meer.

Het dienstverband en de loondoorbetalingsverplichting

Het toekennen van een vervroegde IVA-uitkering neemt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever niet weg. Deze is nog steeds verplicht twee jaar lang het loon door te betalen conform de wet en de van toepassing zijnde CAO. Wel mag de werkgever de vervroegde IVA-uitkering verrekenen met de loondoorbetaling.

Ook ingeval van een vervroegde IVA-uitkering geldt dat de werknemer gedurende de eerste twee jaar van ziekte niet ontslagen mag worden.

De (compensatie) van de transitievergoeding

De ‘compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer’ compenseert de door de werkgever betaalde transitievergoedingen als het dienstverband na twee jaar ziekte beëindigd wordt. Andere ontslagvergoedingen – bijvoorbeeld bij eerdere beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden – komen niet voor compensatie in aanmerking.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 8 december 2020