Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag - Vrijstelling overdrachtsbelasting ook voor doorstarters?

Praktijkvraag - Vrijstelling overdrachtsbelasting ook voor doorstarters?

Vraag

Ik hoorde dat de vrijstelling overdrachtsbelasting voor koopstarters op de woningmarkt soms ook geldt voor doorstarters. Daarvan lees ik in diverse Prinsjesdagnieuwsberichten niets terug. Klopt het dat de vrijstelling soms ook geldt voor doorstarters?

Antwoord

Ja de vrijstelling geldt ook voor de zogenoemde doorstarters op de koopwoningmarkt. Volgens de Wijziging Wet op belastingen van rechtsverkeer (ook wel Wet differentiatie Overdrachtsbelasting genoemd) gelden daarvoor de volgende voorwaarden:

  1. De koper is 18 jaar of ouder, maar jonger dan 35 jaar;
  2. De koper heeft niet eerder de vrijstelling overdrachtsbelasting genoten;
  3. De aangekochte woning wordt door de koper – anders dan tijdelijk - gebruikt als hoofdverblijf.

De beoordeling van deze criteria voor de toepassing van de vrijstelling vindt plaats op het moment dat de woning wordt verkregen. Dit is het moment waarop de akte van levering wordt opgemaakt bij de notaris.

Het wetsvoorstel Wijziging Wet op belastingen van rechtsverkeer is op Prinsjesdag 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Dat u daarover weinig tot niets leest in diverse nieuwsberichten houdt waarschijnlijk verband met de keuzes die gemaakt worden in de berichtgeving om te voorkomen dat een nieuwsbericht te lang wordt. Dat gold in ieder geval wel voor ons in onze Prinsjesdagspecial 2020.

Bronnen:

Belastingplanstukken Belastingplannen 2021, onderdelen Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2021 en de Memorie van Toelichting Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2021. 

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 9 oktober 2020.