Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – Prepensioen omzetten in ouderdomspensioen

Praktijkvraag – Prepensioen omzetten in ouderdomspensioen

Vraag

Een van mijn cliënten weet dat hij per 1 januari 2021 wordt ontslagen. In de loop van dat jaar gaat zijn prepensioen in. Zijn ouderdomspensioen gaat drie jaar later in. Cliënt wil voorkomen dat zijn WW-uitkering straks gekort wordt met zijn prepensioen en wil daarom zijn prepensioen omzetten in levenslang ouderdomspensioen. Kan dat zonder fiscale consequenties?

Antwoord

Ja. Volgens de fiscale wetgeving mag prepensioen omgezet worden in een levenslang ouderdomspensioen. Maar dat betekent niet dat uw cliënt recht heeft op het omzetten van zijn prepensioen en zijn WW-uitkering niet gekort wordt.

De Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling), kortweg Wet VPL, maakt het sinds 2005 niet meer mogelijk om prepensioen fiscaal gefaciliteerd op te bouwen. Het (fiscale) overgangsrecht van prepensioen is geregeld in artikel 38d Wet LB. Volgens dat overgangsrecht in combinatie met de wetgeving, zoals die gold op 31 december 2004 voor prepensioen, mag het op 31 december 2005 opgebouwde prepensioen worden omgezet in een levenslang ouderdomspensioen. Artikel 38d, derde lid Wet LB regelt zelfs dat het ouderdomspensioen door ruil van het prepensioen zelfs hoger mag zijn dan het maximum van artikel 18a Wet LB. Fiscaal kan het prepensioen dus zonder gevolgen omgezet worden in levenslang ouderdomspensioen. Maar er spelen meer punten dan alleen de fiscale.

Zo is een pensioenuitvoerder niet verplicht om alle pensioenmogelijkheden die de fiscale wetgever geeft in haar assortiment op te nemen en aan te bieden. Een pensioenuitvoerder is derhalve niet verplicht om mee te werken aan de omzetting van prepensioen in levenslang ouderdomspensioen, ook al staat de fiscale wetgever deze omzetting niet in de weg.

Daarnaast speelt het feit dat het UWV de mogelijkheid heeft om een WW-uitkering te weigeren wanneer een pensioengerechtigde door uitstel van het ouderdoms- en/of overbruggingspensioen een beroep moet doen op de sociale uitkeringen. Tot nu toe hoorden wij geen signalen uit de markt dat het UWV dit doet.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 6 april 2020.