Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – Verhuur tuinhuis belast in box 1

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – Verhuur tuinhuis belast in box 1

Vraag

Eén van mijn relaties heeft een mooi tuinhuis, dat hij onlangs heeft omgebouwd naar een ruimte waar hij zijn bezoek kan laten logeren. Het bestaat uit een woon- slaapruimte en badkamer. Hij wil de ruimte ook af en toe gaan verhuren, maar weet niet of hij over de verhuurinkomsten belasting moet betalen. Op internet staan verschillende berichten.

Wat is nu de laatste stand van zaken?

Antwoord

Over de verhuur van het tuinhuis is veel te doen geweest. De rechtbank Noord Holland oordeelde dat over de verhuuropbrengsten van het tuinhuis geen belasting is verschuldigd, omdat het tuinhuis slechts een deel van de eigen woning is en dat alleen verhuur van de gehele eigen woning kon leiden tot belastingheffing. Wij schreven daarover eerder een praktijkvraag. In hoger beroep werd door het hof dezelfde redenering aangehouden als bij de rechtbank Noord Holland, maar het hof was van mening dat het tuinhuis bij verhuur wél tot de grondslag in box 3 behoorde. Deze uitspraak hebben we ook eerder beschreven. Dus de inkomsten bleven onbelast, maar het tuinhuis behoorde tot het vermogen in box 3. Dit leek en bleek een onhoudbare uitspraak. Uiteindelijk is in mei 2020 door de Staatssecretaris van Financiën beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad over de zaak van het tuinhuisje. Hier heeft de Advocaat Generaal (hierna A-G)  betoogt dat het tuinhuis deel blijft van de eigen woning nu ook sprake is van tijdelijke verhuur in de zin van artikel 3.113 Wet IB 2001. Daarnaast betoogt de A-G dat het in overeenstemming met de ratio van artikelen 3.111, lid 7, en 3.113 Wet IB 2001 om ook de kortstondige verhuur van delen van de eigen woning aan te merken als tijdelijke verhuur. Hieruit volgt dat de verhuurde delen van de eigen woning aan te merken blijven als eigen woning en dat de inkomsten uit verhuur van delen van de woning op grond van artikel 3.113 Wet IB 2001 zijn belast.

Uw relatie zal dus over een gedeelte van de huurinkomsten van het tuinhuis belasting moeten betalen in box 1!

 

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 7 september 2020