Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Aegon Blog Zakelijk

het werk wordt te zwaar
Inkomensbescherming

17/06/2019 - 17:00

Help, het werk wordt te zwaar!

Redactie | Aegon Zakelijk

Werk is een cruciaal onderdeel van ons leven. Het geeft plezier, groei en voldoening. Het zorgt voor sociale contacten, voor de mogelijkheid om mee te draaien in de maatschappij. Als werkgever werkt u iedere dag met uw werknemers, die zich samen met u inzetten voor de missie van uw organisatie. Maar wat als één van hen wel wil, maar niet (meer) kan? Wat te doen als het werk te zwaar wordt?

> Lees verder

De koopkracht van pensioen
Pensioen Zakelijk

14/06/2019 - 16:00

Inzicht in de koopkracht van pensioen

Redactie | Aegon Zakelijk

Vanaf 30 september 2019 moeten werknemers inzicht krijgen in de koopkracht van hun pensioen. Met koopkracht bedoelen we: hoeveel het pensioen waard is. Dit is niet hetzelfde als het aantal euro’s dat een werknemer later op zijn rekening ontvangt. Dat duidelijk maken, is een grote uitdaging. Wat het nog uitdagender maakt, is dat we niet één, maar drie mogelijke waardes van het pensioen laten zien.

> Lees verder

Gevolgen van stijging van de WIA-instroom
Inkomensbescherming

13/03/2019 - 10:25

Gevolgen van stijging van de WIA-instroom

Arend Jansen

29 december 2005 is de Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen – WIA – van kracht geworden als opvolger van de WAO. In de volksmond stond de afkorting WIA al gauw voor Wat Ingewikkeld Allemaal. Ingewikkeld of niet, de WIA zorgde al snel voor een forse daling in het aantal nieuwe arbeidsongeschikten. Een daling die voortging tot en met 2015. Maar in 2016 vind een nadrukkelijke trendbreuk plaats. Sindsdien stijgt de WIA-instroom.

> Lees verder

Inkomensbescherming

07/03/2019 - 10:47

Wijs werkgevers op compensatie van de transitievergoeding

Arend Jansen

De ‘Regeling van de compensatie van de transitievergoeding’ is definitief: op 26 februari is deze in de Staatscourant gepubliceerd. Een mooie kans voor adviseurs om werkgevers hierop te wijzen en te begeleiden.

> Lees verder

delen werknemergegevens tussen werkgever en verzekeraar
Inkomensbescherming

15/01/2019 - 10:30

Duidelijkheid over delen werknemergegevens

Leo van Leeuwen, Beleidsmedewerker Inkomensverzekeringen Aegon Zakelijk

Goed nieuws voor werkgevers en verzekeraars! Per 1 januari 2019 is een Algemene maatregel van bestuur (AMvB) van kracht. Deze maatregel beschrijft welke werknemergegevens de werkgever wanneer mag delen met zijn inkomensverzekeraar. Er staat ook in welke werknemergegevens verzekeraars mogen verwerken bij het verzekeren van het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico.

> Lees verder

Helpt een verzuim-ontzorgverzekering het MKB
Inkomensbescherming

21/12/2018 - 13:19

Helpt een verzuim-ontzorgverzekering het MKB?

Arend Jansen, Specialist arbeidsongeschiktheid bij Aegon Zakelijk

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Verbond van Verzekeraars en MKB Nederland hebben op 20 december jl. twee convenanten afgesloten die moeten leiden tot de introductie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020.

> Lees verder

Pagina's