Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Pensioen Zakelijk

Pensioen Zakelijk

19/02/2018 - 17:29

Nabestaandenpensioen moet hoger op de agenda

Redactie | Aegon Blog

Het nabestaandenpensioen is vaak onvoldoende geregeld. Veel mensen zijn zich daarvan niet bewust. Ze treffen daardoor geen noodzakelijke maatregelen of zijn daarvoor te laat. Het onderwerp moet daarom hoger op de agenda komen van sociale partners en adviseurs.

> Lees verder

Pensioen Zakelijk

16/02/2018 - 14:11

Zachte heelmeesters en het regeerakkoord

Arend Jansen

In oktober 2017 verscheen het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Over de plannen op het gebied van sociale zekerheid ontstond toen veel ophef. Nu het stof wat is neergedaald, is het tijd voor een beschouwing. De lange termijn visie lijkt te ontbreken.

> Lees verder

Pensioen Zakelijk

08/02/2018 - 16:29

Deeltijdpensioen is en blijft interessante deeloplossing

Frits Bart, Directeur Beleid & Propositiemanagement Aegon Zakelijk

Volgens recent onderzoek van Netspar zorgt deeltijdpensioen voor lagere arbeidsparticipatie. Ook  biedt het onvoldoende soelaas voor werknemers met een zwaar beroep. Het zou erg jammer zijn als deeltijdpensioen door dit onderzoek naar de achtergrond verdwijnt. Deeltijdpensioen is en blijft een interessante deeloplossing voor alle werknemers die langer moeten doorwerken. 

> Lees verder

Pensioen Zakelijk

12/01/2018 - 11:21

PPI & advisering: werknemers als grote nieuwe doelgroep

Redactie | Aegon Blog

De laatste jaren vindt een verschuiving plaats van eind- en middelloonregelingen naar beschikbare premieregelingen. Dit zorgt in het bijzonder bij werknemers voor meer behoefte aan advies en ondersteuning. Voor adviseurs is dit een uitgelezen kans om hun rol steviger in te vullen richting werkgevers én werknemers.

> Lees verder

Pensioen Zakelijk

14/11/2017 - 15:02

Onderzoek Life Cycles: focus op pensioenambitie loont

Redactie | Aegon Blog

Zoveel mogelijk rendement, zo weinig mogelijk risico. Het blijft het doel van elke pensioenoplossing. Het raakt meteen ook aan een spanningsveld dat iedereen kent: zonder risico geen rendement. De rekensom is vaker gemaakt. 

> Lees verder

Pensioen Zakelijk

31/10/2017 - 13:13

Regeerakkoord zet de maat voor nieuwe pensioenoplossingen

Redactie | Aegon Blog

Het is nooit saai in de pensioenwereld. Het regeerakkoord stelt onomwonden dat premie-inleg leidend wordt bij pensioenregelingen. Het lijkt de opmaat voor een serieuze stelselwijziging. Aan adviseurs en uitvoerders de uitdaging om werkgevers én deelnemers door het veranderende pensioenlandschap te loodsen.

> Lees verder

Pagina's