Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Aegon Blog Zakelijk

Inkomensbescherming

1 november 2017

Collectieve WIA-verzekering: premie fiscaal aftrekbaar

Redactie | Aegon Blog

In een eerder blog hebben we het gehad over de grote inkomensterugval waar werknemers mee te maken krijgen bij arbeidsongeschiktheid. Ook gaven we aan dat de helft van de werkgevers geen collectieve WIA-aanvullende verzekering heeft gesloten, terwijl de werkgever daarin diverse keuzes heeft. En dat tegen relatief lage kosten. Hieronder lees je er meer over.

> Lees verder

Pensioen Zakelijk

31 oktober 2017

Regeerakkoord zet de maat voor nieuwe pensioenoplossingen

Redactie | Aegon Blog

Het is nooit saai in de pensioenwereld. Het regeerakkoord stelt onomwonden dat premie-inleg leidend wordt bij pensioenregelingen. Het lijkt de opmaat voor een serieuze stelselwijziging. Aan adviseurs en uitvoerders de uitdaging om werkgevers én deelnemers door het veranderende pensioenlandschap te loodsen.

> Lees verder

Inkomensbescherming

17 oktober 2017

Arbeidsongeschiktheid collectief verzekeren: wat is er mogelijk?

Redactie | Aegon Blog

In ons vorige blog hebben we laten zien dat werknemers die langdurig ziek zijn fors kunnen terugvallen in inkomen. Ook lieten we zien dat slechts de helft van de werkgevers hiervoor iets geregeld heeft. Welke keuzes kan een werkgever maken? We zetten de mogelijkheden op een rij.

> Lees verder

Pensioen Zakelijk

13 oktober 2017

Blauwdruk voor een nieuw pensioenstelsel

Redactie | Aegon Blog

Het nieuwe kabinet gaat enkele belangrijke pensioenhervormingen doorvoeren. Rutte III geeft een belangrijke aanzet tot een fiscaal kader voor een nieuw stelsel. Frits Bart en Herman Kappelle van Aegon hebben dat kader uitgewerkt tot een nieuw stelsel. Met keuzemogelijkheden voor werknemer en werkgever. Met collectiviteit en solidariteit. Dat pensioenfondsen en verzekeraars kunnen uitvoeren. Modern en toekomstbestendig. En dat maar één wetswijziging nodig heeft om te functioneren.

> Lees verder

Inkomensbescherming

4 oktober 2017

Helft werknemers heeft geen vangnet bij arbeidsongeschiktheid

Redactie | Aegon Blog

Werknemers die langdurig ziek zijn krijgen te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Zij kunnen fors achteruit gaan in inkomen en zelfs terugvallen tot bijstandsniveau. In ons vorige blog gaven wij hier voorbeelden van. Werkgevers kunnen hun werknemers hier tegen beschermen met een collectieve WIA-aanvullende verzekering. Maar de helft van de werkgevers doet dit niet.

> Lees verder

Inkomensbescherming

20 september 2017

Arbeidsongeschiktheid risico voor hogere inkomens

Redactie | Aegon Blog

Werknemers met een inkomen vanaf € 54.000 per jaar, lopen bij arbeidsongeschiktheid het risico op een zeer forse inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid. 

> Lees verder

Pagina's