Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Aegon Blog Zakelijk

Pensioen Zakelijk

23/03/2018 - 16:57

Pensioen en scheiden: de regels gaan (waarschijnlijk) veranderen

Redactie | Aegon Blog

Partners die uit elkaar gaan, moeten voortaan automatisch de helft van elkaars pensioen krijgen. Dat staat in de plannen van minister Koolmees. Behalve deze automatische verdeling wil het kabinet nog twee zaken veranderen.

> Lees verder

Pensioen Zakelijk

19/02/2018 - 17:29

Nabestaandenpensioen moet hoger op de agenda

Redactie | Aegon Blog

Het nabestaandenpensioen is vaak onvoldoende geregeld. Veel mensen zijn zich daarvan niet bewust. Ze treffen daardoor geen noodzakelijke maatregelen of zijn daarvoor te laat. Het onderwerp moet daarom hoger op de agenda komen van sociale partners en adviseurs.

> Lees verder

Pensioen Zakelijk

16/02/2018 - 14:11

Zachte heelmeesters en het regeerakkoord

Arend Jansen

In oktober 2017 verscheen het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Over de plannen op het gebied van sociale zekerheid ontstond toen veel ophef. Nu het stof wat is neergedaald, is het tijd voor een beschouwing. De lange termijn visie lijkt te ontbreken.

> Lees verder

Kinderspel 3
Inkomensbescherming

16/02/2018 - 07:59

‘Als zzp’er moet ik alles zélf regelen’

Redactie | Aegon Blog

‘Hé pap, wie betaalt jouw pensioen? Wat is de 2e en 3e pijler precies? En leg mij een AOV eens uit.’ Er was geen ontkomen aan voor vader Arnold (44). Zijn dochter Febe legde hem het vuur aan de schenen over ingewikkelde geldzaken.

> Lees verder

Pensioen Zakelijk

08/02/2018 - 16:29

Deeltijdpensioen is en blijft interessante deeloplossing

Frits Bart, Directeur Beleid & Propositiemanagement Aegon Zakelijk

Volgens recent onderzoek van Netspar zorgt deeltijdpensioen voor lagere arbeidsparticipatie. Ook  biedt het onvoldoende soelaas voor werknemers met een zwaar beroep. Het zou erg jammer zijn als deeltijdpensioen door dit onderzoek naar de achtergrond verdwijnt. Deeltijdpensioen is en blijft een interessante deeloplossing voor alle werknemers die langer moeten doorwerken. 

> Lees verder

Pensioen Zakelijk

12/01/2018 - 11:21

PPI & advisering: werknemers als grote nieuwe doelgroep

Redactie | Aegon Blog

De laatste jaren vindt een verschuiving plaats van eind- en middelloonregelingen naar beschikbare premieregelingen. Dit zorgt in het bijzonder bij werknemers voor meer behoefte aan advies en ondersteuning. Voor adviseurs is dit een uitgelezen kans om hun rol steviger in te vullen richting werkgevers én werknemers.

> Lees verder

Pagina's