Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Aegon Blog Zakelijk

Inkomensbescherming

17 oktober 2017

Arbeidsongeschiktheid collectief verzekeren: wat is er mogelijk?

Redactie | Aegon Blog

In ons vorige blog hebben we laten zien dat werknemers die langdurig ziek zijn fors kunnen terugvallen in inkomen. Ook lieten we zien dat slechts de helft van de werkgevers hiervoor iets geregeld heeft. Welke keuzes kan een werkgever maken? We zetten de mogelijkheden op een rij.

> Lees verder

Pensioen Zakelijk

13 oktober 2017

Blauwdruk voor een nieuw pensioenstelsel

Redactie | Aegon Blog

Het nieuwe kabinet gaat enkele belangrijke pensioenhervormingen doorvoeren. Rutte III geeft een belangrijke aanzet tot een fiscaal kader voor een nieuw stelsel. Frits Bart en Herman Kappelle van Aegon hebben dat kader uitgewerkt tot een nieuw stelsel. Met keuzemogelijkheden voor werknemer en werkgever. Met collectiviteit en solidariteit. Dat pensioenfondsen en verzekeraars kunnen uitvoeren. Modern en toekomstbestendig. En dat maar één wetswijziging nodig heeft om te functioneren.

> Lees verder

Inkomensbescherming

4 oktober 2017

Helft werknemers heeft geen vangnet bij arbeidsongeschiktheid

Redactie | Aegon Blog

Werknemers die langdurig ziek zijn krijgen te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Zij kunnen fors achteruit gaan in inkomen en zelfs terugvallen tot bijstandsniveau. In ons vorige blog gaven wij hier voorbeelden van. Werkgevers kunnen hun werknemers hier tegen beschermen met een collectieve WIA-aanvullende verzekering. Maar de helft van de werkgevers doet dit niet.

> Lees verder

Inkomensbescherming

20 september 2017

Arbeidsongeschiktheid risico voor hogere inkomens

Redactie | Aegon Blog

Werknemers met een inkomen vanaf € 54.000 per jaar, lopen bij arbeidsongeschiktheid het risico op een zeer forse inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid. 

> Lees verder

Pensioen Zakelijk

19 september 2017

Past een DB-pensioenregeling nog bij de huidige tijd?

Redactie | Aegon Blog

De indexering van pensioen staat onder druk. Het pensioen groeit niet of nauwelijks mee met de inflatie. De langdurige lage rentestand, het feit dat mensen langer leven en de begrenzing die we als samenleving aan het pensioenbudget stellen, maken dat het pensioenstelsel kraakt. 

> Lees verder

Pensioen Zakelijk

14 september 2017

'Hoeveel pensioen krijg ik straks?'

Herialt Mens, Sr. Investment Solutions bij Aegon Asset Management

De individuele pensioendeelnemer moet zelf keuzes maken voor zijn pensioen. Ingewikkelde keuzes, met grote gevolgen die niet altijd te overzien zijn. Aegon wil elke deelnemer helpen aan een pensioen dat het beste bij hem past. Door een reëler beeld te geven van het pensioen ondersteunt de nieuwe Profielwijzer van Aegon bij het maken van de optimale keuze.

> Lees verder

Pagina's