Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Blog Inkomensbescherming Arbeidsongeschiktheid risico voor hogere inkomens

Arbeidsongeschiktheid risico voor hogere inkomens

20-09-2017

Werknemers met een inkomen vanaf € 54.000 per jaar, lopen bij arbeidsongeschiktheid het risico op een zeer forse inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid. Dat komt vooral doordat sociale werknemersvoorzieningen zoals de WIA zijn gebaseerd op een maximaal jaarloon (€ 53.706 in 2017). Bij veel werknemers en werkgevers is dit niet bekend. Daarom zetten wij de feiten aan de hand van een voorbeeld voor u op een rij. En we laten onze oplossing zien.

Maak kennis met Paul

Paul is 45 en werkt vanaf zijn 20ste. Hij werkt als accountmanager 40 uur in de week. Inclusief vakantiegeld verdient hij € 65.000,- per jaar. Door hartproblemen komt hij ziek thuis te zitten. De eerste twee jaar betaalt zijn werkgever zijn salaris door. Zoals bij de meeste werknemers gebeurt, krijgt Paul het eerste jaar 100% doorbetaald en het tweede jaar 70%. Na twee jaar wordt Paul gekeurd door het UWV. Uitkomst: 50% arbeidsongeschikt. Voor de overige 50% moet Paul aan het werk. Dat is de basis van zijn restverdiencapaciteit. In het geval van Paul dus 50% van € 65.000,- is € 32.500,- per jaar.

50% arbeidsongeschikt

Paul slaagt er in een part time baan te vinden en verdient daarmee een salaris van € 16.250 per jaar. Gelukkig ontvangt hij daarnaast van het UWV een WIA uitkering. Omdat Paul slechts deels arbeidsongeschikt is, heet zijn WIA-uitkering een WGA-uitkering. Dat staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van het salaris. Voor Paul bedraagt deze uitkering € 28.195,- per jaar. Samen met zijn salaris heeft hij dan € 44.445,-. Dat is 68,4% van het salaris dat hij ontving voordat hij ziek werd.

Loonaanvullingsuitkering

Twee jaar later is de situatie van Paul nog hetzelfde. Hij werkt nog steeds part time en verdient hetzelfde salaris. Omdat Paul voor 50% of meer zijn restverdiencapaciteit (€ 32.500,-) weet te benutten krijgt hij een loonaanvullingsuitkering. Van het UWV ontvangt Paul nu nog € 18.797,- per jaar. Samen met zijn salaris heeft hij dan € 35.047,-. Dat is maar 54% van het salaris van voordat hij ziek werd.

En als Paul er helemaal niet in geslaagd zou zijn om weer aan het werk te gaan? Dan was zijn loongerelateerde uitkering de eerste twee jaar € 37.594,- per jaar (= 70% van € 53.706,-). Dat is 58% van zijn salaris van voordat hij ziek werd. Daarna had hij een alleen een vervolguitkering  ontvangen van € 7.038,- per jaar. Slechts 10,8% van zijn salaris van voordat hij ziek werd.

80% arbeidsongeschikt

Stel dat Paul niet voor 50% maar voor meer dan 80% arbeidsongeschikt was bevonden. Wat was er dan gebeurd? In dat geval was er sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid. Paul had dan geen WGA-uitkering gekregen, maar een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De hoogte van deze uitkering is altijd 75% van het laatste verdiende salaris, maar dan maximaal € 53.706,-. In Paul zijn geval dus € 40.279,-. Dat is maar 62% van zijn laatstverdiende salaris.

Forse inkomensterugval

In alle gevallen is dus sprake van een forse inkomensterugval. En hoe meer hij verdient hoe groter de terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Een oplossing

Als werkgever kunt u voor uw werknemers een WIA-Excedentverzekering afsluiten. Samen met een WGA-Aanvullingsverzekering biedt dit goede inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid voor werknemers die meer verdienen dan de SV-loongrens. Ook na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid is de zorg voor uw (ex) medewerkers dan nog goed geregeld. Een mooi bewijs van goed werkgeverschap!

Terug naar Paul

In het geval dat zijn werkgever een WGA-Aanvullingsverzekering en een WIA-Excedentverzekering met een dekkingsgraad van 70% zou hebben afgesloten, dan zou Paul:

In het voorbeeld ‘50% arbeidsongeschikt’ de eerste twee jaar van Aegon een aanvulling hebben gehad van € 5.966,- per jaar (WGA-Aanvulling € 2.013,- en WIA-Excedent € 3.953,-). Na die 2 jaar krijgt hij € 15.365,- per jaar (WGA-Aanvulling € 11.412,- en WIA-Excedent € 3.953,-) Zijn totale inkomen is dan € 50.412,-. Dat is 77,5% van zijn inkomen voordat hij ziek werd. Een groot verschil met de 54% die hij eerst kreeg.

In het tweede voorbeeld vond Paul daarbij geen nieuwe baan. In dat geval krijgt hij van Aegon de eerste 2 jaar een aanvulling van € 3.953,- per jaar (geen WGA-Aanvulling, wel WIA-Excedent € 3.953,-). Na die 2 jaar krijgt hij € 34.509,- per jaar (WGA-Aanvulling € 30.556,- en WIA-Excedent € 3.953). Zijn totale inkomen is dan € 41.547,-. Dat is 63,9% van zijn inkomen voordat hij ziek werd.

In het geval dat Paul volledig arbeidsongeschikt raakt, krijgt hij van Aegon € 7.905,- vanuit de WIA-Excedentverzekering. Zijn totale inkomen wordt dan € 48.185,- per jaar. Dat is 74,1% van € 65.000,-.

Zelf rekenen

Aegon heeft een handige rekentool op de site beschikbaar. Daarmee kan snel worden berekend wat het inkomen is bij langdurige arbeidsongeschiktheid. En hoe hoog de aanvullingen zijn vanuit Aegon. Adviseurs vinden hier meer informatie over de nieuwe WIA-Excedentverzekering van Aegon.

Aegon logo
Redactie | Aegon Blog,
Aegon biedt wereldwijd zo'n 30 miljoen mensen oplossingen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer. Omdat we het belangrijk vinden dat je zelf bewust financiële keuzes kunt maken, ontwikkelen we producten die je financieel zelfstandig maken. Met deze blog helpen we je op weg met nieuws en achtergrondinformatie.
Klopt de berekening wel bij aan het werk gaan? Werken loont toch in de wia/wga wetgeving? Ik lees nu dat niet aan het werk gaan meer oplevert?
Werken loont altijd als je een WGA-uitkering ontvangt. Wanneer de werknemer een IVA-uitkering (bi 80% of meer arbeidsongeschikt) wordt er van uitgegaan dat er helemaal niet meer wordt gewerkt en krijgt de werknemers altijd 70% van zijn salaris voordat hij ziek werd. Stel dat Paul die 50% arbeidsongeschikt is verklaard meer gaat werken. En niet € 16.500 verdient, maar bijvoorbeeld € 19.500. Wat is dan zijn totale inkomen? De eerst twee jaar ontvangt hij dan van het UWV € 26.315. Samen met zijn salaris van € 19.500 heeft hij dan € 45.815. Dus € 1.370 meer. Na deze twee jaar ontvangt hij € 18.797 van het UWV. Samen met zijn salaris heeft hij dan € 38.297.In het geval van een Aegon WGA-Aanvullingsverzekering en WIA-Excedentverzekering krijgt Paul de eerste twee jaar van Aegon € 5.833 per jaar. En na die 2 jaar krijgt hij € 13.351 per jaar van Aegon. Zijn totale inkomen is dan € 51.648 per jaar. Dat is € 1.236 meer dan € 50.412. Dus werken loont.
Hoi Yvonne, ik ga graag in op jouw opmerking. Werken loont altijd als je een WGA-uitkering ontvangt. Wanneer de werknemer een IVA-uitkering (bi 80% of meer arbeidsongeschikt) wordt er van uitgegaan dat er helemaal niet meer wordt gewerkt en krijgt de werknemers altijd 70% van zijn salaris voordat hij ziek werd. Stel dat Paul die 50% arbeidsongeschikt is verklaard meer gaat werken. En niet € 16.500 verdient, maar bijvoorbeeld € 19.500. Wat is dan zijn totale inkomen? De eerst twee jaar ontvangt hij dan van het UWV € 26.315. Samen met zijn salaris van € 19.500 heeft hij dan € 45.815. Dus € 1.370 meer. Na deze twee jaar ontvangt hij € 18.797 van het UWV. Samen met zijn salaris heeft hij dan € 38.297. In het geval van een Aegon WGA-Aanvullingsverzekering en WIA-Excedentverzekering krijgt Paul de eerste twee jaar van Aegon € 5.833 per jaar. En na die 2 jaar krijgt hij € 13.351 per jaar van Aegon. Zijn totale inkomen is dan € 51.648 per jaar. Dat is € 1.236 meer dan € 50.412. Dus werken loont. Kun je hier mee uit de voeten? Groet, Boukje Aegon Webcare