Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

In naam van de collega’s: begeleid uw langdurig zieke goed!

begeleid langdurig zieke
Zakelijk Blog Inkomensbescherming In naam van de collega’s: begeleid uw langdurig zieke goed!
17-02-2020

Karla spreekt collega Johan die sinds 5 maanden ziek thuis zit: ‘Hoe het met me gaat? Slecht! Ze sturen me van het kastje naar de muur, de bedrijfsarts zegt alleen “kom over 6 weken maar terug”. En jij bent de eerste die langskomt. Van Marlies (directeur, red.) heb ik nooit wat gehoord!’ Na afloop zijn de ervaringen van Johan het gesprek van de dag bij de koffieautomaat. En ze zijn bepaald niet bevorderend voor de motivatie op de werkvloer.

De meeste werkgevers weten wel dat langdurig verzuim veel geld kost. Toch zien ze vaak een kostenpost over het hoofd. Deze bestaat uit het negatieve effect van het verzuim op collega’s. Een effect dat sterker is naarmate het verzuimmanagement meer te wensen over laat. Alle reden dus om u door deskundigen te laten ondersteunen.

Langdurig verzuim belast collega’s

Gechargeerd? Niet of nauwelijks helaas! Situaties als die van Johan komen regelmatig voor. Langdurig verzuim kan op meerdere manieren negatieve invloed hebben op collega’s:

  • Langdurige afwezigheid van een werknemer verhoogt de werkdruk voor anderen. Dit is in elk geval belastend, maar kan ook gemakkelijk voor extra verzuim zorgen.
  • Werknemers spreken schande van de manier waarop de verzuimende collega (niet) wordt begeleid. Dit gaat ten koste van hun motivatie en betrokkenheid bij het bedrijf. Een arbeidsconflict kan dit effect versterken.
  • Werknemers vinden dat de verzuimende collega zich wel heel gemakkelijk ziek heeft gemeld en niet adequaat wordt aangepakt. Dit gaat ten koste van hun motivatie. En dat terwijl zijn afwezigheid voor hen de werkdruk verhoogt.

 

Verzuim zorgt niet alleen voor kosten in euro’s

Veel werkgevers onderschatten de kosten van verzuim. Zij kijken alleen naar de directe kosten van verzuim. Bij langdurig verzuim zijn die al fors. Vaak veel hoger dan veel werkgevers zich realiseren. Maar daar komen dus nog de kosten bij die minder gemakkelijk te berekenen zijn in euro’s: het effect op de motivatie van collega’s. U heeft alle redenen om hier gestructureerd actie op te ondernemen.

Kom in actie en voorkom negatieve gevolgen van verzuim

De hamvraag is natuurlijk: welke actie? Die vraag is niet zomaar te beantwoorden. Daarvoor is een analyse nodig van uw bedrijfscultuur en uw verzuimaanpak. Bijvoorbeeld: op welke manier kan een werknemer zich ziek melden? Hieronder enkele praktische tips die voor veel bedrijven – groot en klein – opgaan.

  1. Een professional als casemanager. Laat een specialist bewaken dat alles gebeurt om uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Probeer dit niet zelf op te lossen. Schakel een gecertificeerde professional in. Verzuimbegeleiding is een vak. U of een collega staan vaak te dicht bij de werknemer en/of zijn zelf onderdeel van het probleem.
  2. De leidinggevende als ‘caremanager’. Laat de leidinggevende (of, in het mkb: de eigenaar/directeur) persoonlijk contact onderhouden met de werknemer. Met als voornaamste taak: oprechte betrokkenheid tonen. Zorg ervoor dat de persoon in kwestie hiervoor de kwaliteiten bezit. Kies voor training als dat nodig is. En zorg ervoor dat er regelmatig contact is.
  3. Mediation of snel afscheid bij conflicten. Is er sprake van een arbeidsconflict? Zorg dan op de kortst mogelijke termijn voor mediation. Leidt dit niet tot een resultaat waar beide partijen mee verder kunnen? Kies dan voor een snel afscheid van de werknemer met wederzijds goedvinden. Dat kost eenmalig geld. Maar als u niets doet kunnen de kosten flink oplopen. En niets is zo slecht voor de werksfeer als langdurige arbeidsconflicten.

Zoek een deskundige adviseur

Hoe u een structurele aanpak ontwikkelt die optimaal bij uw bedrijf past? Op die vraag is maar één antwoord: schakel een goede adviseur in. Iemand die de juiste vragen stelt en als deskundige sparringpartner kan optreden. Op die manier weet u waar u aan toe bent, krijgt u de hulp die u nodig heeft én voeren de Karla’s van uw bedrijf een heel ander gesprek bij de koffieautomaat.

Arend Jansen,
Specialist Inkomen bij Aegon
Als expert op gebied van inkomensverzekeringen initieert en begeleidt Arend de ontwikkeling van proposities voor specifieke doelgroepen. Naast kennis op gebied van inkomensverzekeringen heeft hij ook grote affiniteit met en betrokkenheid bij preventie en re-integratie. Werk is één van de belangrijke geluksfactoren van de mens. De inkomensverzekeraar kan (en moet) hieraan een belangrijke bijdrage leveren!
in wat voor land willen we werken

Recent verscheen het rapport “In wat voor land willen we werken” van de Commissie regulering van werk (Commissie Borstlap, red.). Eén van de voorgestelde maatregelen is de verkorting van de loondoorbetaling naar een periode van één jaar. U leest het goed. Het is een voorstel. En dat betekent dat het nu nog niét zo is. Voorlopig moeten werkgevers het loon twee jaar doorbetalen als een werknemer langdurig ziek is. Dus, welke maatregelen neemt u?

Direct aan de slag?