Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

De onverzekerde zzp’er

20 juli 2017

door Arend Jansen, Specialist arbeidsongeschiktheid bij Aegon Zakelijk

Vorige week was er in verschillende media ruim aandacht voor het feit dat zzp’ers massaal niet voor arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn. 70% vindt zo’n verzekering te duur. Broodfondsen vervullen hier een rol, maar het aandeel blijft klein. In onderstaande beschouwing duik ik wat dieper in de materie en plaats ik her en der wat nuanceringen.

Slechts 20% van de zzp’ers heeft zich verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid 

Dat is erg weinig! Indien een zzp’er onverzekerd langdurig arbeidsongeschikt wordt, kan dat leiden tot grote sociale problemen. Alle reden dus voor aandacht hiervoor. Toch een kleine nuancering: in de groep van 1 miljoen zzp’ers zitten ook ondernemers die voor hun bestaan niet afhankelijk zijn van het inkomen dat zij als zzp’er genereren. Denk aan een 2e inkomen in een gezin of een inkomen als zzp’er naast een inkomen uit loondienst. Van de laatste categorie ben ik zelf een voorbeeld en ik heb geen enkele behoefte om mijn zzp-inkomen te verzekeren.

70% vindt een arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur

Dat herken ik. Ook in een onderzoek dat Aegon in 2016 heeft uitgevoerd kwam deze conclusie naar voren. Maar daar kwam nog een ander interessant aspect aan het licht. Ondernemers schatten de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering veel te hoog in. Daar zat vaak een factor 2 tot 3 tussen! Vooral jongeren overschatten de kosten. Op basis van onjuiste aannames zijn zij dus vaak onverzekerd. Mijn tip: verdiep je ook in de tariefmogelijkheden. De meeste verzekeraars bieden zowel een leeftijdsonafhankelijk tarief als een leeftijdsafhankelijk tarief. Kies wat bij jouw financiële situatie past.

Het broodfonds als alternatief

Veel ondernemers zien het broodfonds als een interessant alternatief. En dat is het ook. Een broodfonds is gebaseerd op solidariteit tussen een groep ondernemers die gezamenlijk zorgen voor het inkomen van een deelnemer aan het fonds die ziek geworden is. Een waardevol fenomeen!

Het grootste nadeel aan een broodfonds vind ik de maximale uitkeringsduur van 2 jaar. Eén op de acht ondernemers wordt tijdens zijn arbeidzaam leven met langdurige arbeidsongeschiktheid geconfronteerd. Waarbij de periode gemiddeld vijf jaar is. Na twee jaar houdt de uitkering in zo’n geval op en resteert eventueel bijstand.

Dit nadeel kan opgevangen worden door naast de deelname aan een broodfonds een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten met een wachttijd van twee jaar. Die premie is door de lange wachttijd relatief laag en de ondernemer heeft bij elkaar een uitkering tot bijvoorbeeld maximaal 67 jaar.

Het is dan altijd goed om deze combinatie te vergelijken met één arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van 1 maand (zoals bij het broodfonds). Dat kan qua kosten nog wel eens verrassend zijn.

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Binnen de politiek wordt regelmatig gesproken over een verplichte arbeidsongeschiktheids-verzekering voor ondernemers. Eventueel met een zogenaamde ‘opting out regeling’. De ondernemer kan dan onder bepaalde voorwaarden van de verzekering af zien.

Ooit kenden wij zo’n regeling: de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) die per 1 augustus 2004 is afgeschaft. De meeste ondernemers waren blij met deze afschaffing. Ook nu blijkt uit vele onderzoeken dat het overgrote deel van de ondernemers wars is van een verplichte verzekering.

Eerlijk gezegd ben ik dat ook. Zo’n verplichte verzekering met opting out wordt een zwaar administratief vehikel waar niemand op zit te wachten. Bovendien hebben we al genoeg opties voor arbeidsongeschiktheidsdekking: het diverse aanbod van verzekeraars, vangnetverzekeringen, broodfondsen en vrijwillige voortzetting van ZW en WIA.

Laten wij met elkaar deze maximaal toegankelijkheid maken en de voorlichting hierover intensiveren. Dan kan elke ondernemer zijn of haar eigen keuze maken. 

Arend Jansen, Specialist arbeidsongeschiktheid bij Aegon Zakelijk
Arend Jansen is Specialist arbeidsongeschiktheid bij Aegon Zakelijk en expert op gebied van inkomensverzekeringen.