Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Blog Inkomensbescherming De onverzekerde zzp’er

De onverzekerde zzp’er

20-07-2017

Vorige week was er in verschillende media ruim aandacht voor het feit dat zzp’ers massaal niet voor arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn. 70% vindt zo’n verzekering te duur. Broodfondsen vervullen hier een rol, maar het aandeel blijft klein. In onderstaande beschouwing duik ik wat dieper in de materie en plaats ik her en der wat nuanceringen.

Slechts 20% van de zzp’ers heeft zich verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid 

Dat is erg weinig! Indien een zzp’er onverzekerd langdurig arbeidsongeschikt wordt, kan dat leiden tot grote sociale problemen. Alle reden dus voor aandacht hiervoor. Toch een kleine nuancering: in de groep van 1 miljoen zzp’ers zitten ook ondernemers die voor hun bestaan niet afhankelijk zijn van het inkomen dat zij als zzp’er genereren. Denk aan een 2e inkomen in een gezin of een inkomen als zzp’er naast een inkomen uit loondienst. Van de laatste categorie ben ik zelf een voorbeeld en ik heb geen enkele behoefte om mijn zzp-inkomen te verzekeren.

70% vindt een arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur

Dat herken ik. Ook in een onderzoek dat Aegon in 2016 heeft uitgevoerd kwam deze conclusie naar voren. Maar daar kwam nog een ander interessant aspect aan het licht. Ondernemers schatten de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering veel te hoog in. Daar zat vaak een factor 2 tot 3 tussen! Vooral jongeren overschatten de kosten. Op basis van onjuiste aannames zijn zij dus vaak onverzekerd. Mijn tip: verdiep je ook in de tariefmogelijkheden. De meeste verzekeraars bieden zowel een leeftijdsonafhankelijk tarief als een leeftijdsafhankelijk tarief. Kies wat bij jouw financiële situatie past.

Het broodfonds als alternatief

Veel ondernemers zien het broodfonds als een interessant alternatief. En dat is het ook. Een broodfonds is gebaseerd op solidariteit tussen een groep ondernemers die gezamenlijk zorgen voor het inkomen van een deelnemer aan het fonds die ziek geworden is. Een waardevol fenomeen!

Het grootste nadeel aan een broodfonds vind ik de maximale uitkeringsduur van 2 jaar. Eén op de acht ondernemers wordt tijdens zijn arbeidzaam leven met langdurige arbeidsongeschiktheid geconfronteerd. Waarbij de periode gemiddeld vijf jaar is. Na twee jaar houdt de uitkering in zo’n geval op en resteert eventueel bijstand.

Dit nadeel kan opgevangen worden door naast de deelname aan een broodfonds een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten met een wachttijd van twee jaar. Die premie is door de lange wachttijd relatief laag en de ondernemer heeft bij elkaar een uitkering tot bijvoorbeeld maximaal 67 jaar.

Het is dan altijd goed om deze combinatie te vergelijken met één arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van 1 maand (zoals bij het broodfonds). Dat kan qua kosten nog wel eens verrassend zijn.

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Binnen de politiek wordt regelmatig gesproken over een verplichte arbeidsongeschiktheids-verzekering voor ondernemers. Eventueel met een zogenaamde ‘opting out regeling’. De ondernemer kan dan onder bepaalde voorwaarden van de verzekering af zien.

Ooit kenden wij zo’n regeling: de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) die per 1 augustus 2004 is afgeschaft. De meeste ondernemers waren blij met deze afschaffing. Ook nu blijkt uit vele onderzoeken dat het overgrote deel van de ondernemers wars is van een verplichte verzekering.

Eerlijk gezegd ben ik dat ook. Zo’n verplichte verzekering met opting out wordt een zwaar administratief vehikel waar niemand op zit te wachten. Bovendien hebben we al genoeg opties voor arbeidsongeschiktheidsdekking: het diverse aanbod van verzekeraars, vangnetverzekeringen, broodfondsen en vrijwillige voortzetting van ZW en WIA.

Laten wij met elkaar deze maximaal toegankelijkheid maken en de voorlichting hierover intensiveren. Dan kan elke ondernemer zijn of haar eigen keuze maken. 

Arend Jansen,
Specialist Inkomen bij Aegon
Als expert op gebied van inkomensverzekeringen initieert en begeleidt Arend de ontwikkeling van proposities voor specifieke doelgroepen. Naast kennis op gebied van inkomensverzekeringen heeft hij ook grote affiniteit met en betrokkenheid bij preventie en re-integratie. Werk is één van de belangrijke geluksfactoren van de mens. De inkomensverzekeraar kan (en moet) hieraan een belangrijke bijdrage leveren!
Helemaal mee eens, een ZZP'er is ook een zelfstandig ondernemer. Zij dienen zelf een keuze te maken wel of geen afdekking van het risico te nemen. laten zij zich vooral bijstaan door een adviseur, die verstand van zaken heeft. Als zij dat niet willen of kunnen betalen, dan moeten zij zich ernstig afvragen of het zelfstandig ondernemerschap wel bij hun past. Een goede zelfstandige berekent zijn uurloon en/of zijn product door waarin ook dit soort zaken als inkomensbescherming is opgesloten. Als zij dat niet kunnen of willen dan moeten zij terug naar de arbeidsmarkt en "gewoon werknemer" worden. Inmiddels worden weer vaklui gevraagd. Zij kunnen het werknemerschap dan weer oppakken met alle voordelen van "bescherming".
Ik begrijp wel dat ZZP'ers geen AOV sluiten.....  Wanneer zij namelijk arbeidsongeschikt worden, is de behandeling van hun "zaak" door de verzekeraar ronduit beschamend te noemen. Dat is zoals wij dat de afgelopen jaren een paar keer hebben ervaren en helaas niet bij een verzekeraar, maar bij meerdere! En ja, ook zeker enkele zaken bij Aegon waar wij in overleg met de klant zelfs een advocaat hebben ingeschakeld om een uitkering te krijgen. Door Aegon ingeschakelde deskundigen stelden een AO-percentage vast van, u raadt het al, 24,7%. Om dit percentage aan te vechten, werden meerdere andere deskundigen voorgesteld, maar die wilde Aegon niet allemaal accepteren. Uiteindelijk gingen er maanden overheen, voordat een voor beide partijen geaccepteerde deskundige werd "gevonden" In een andere zaak, bij dezelfde verzekeraar, werd de behandeling niet adequaat opgepakt en verzekerde aan haar lot overgelaten. Wisseling van behandelaars of geen behandelaar. Dit werd ook erkent door de verzekeraar, maar enige compensatie of tegemoetkoming was ver te zoeken en na enige tijd werd aangegeven dat er minder dan 25% AO was en de uitkering van 75% werd ineens gestopt. Nee, inderdaad geen afbouw van het AO-percentage. Ook Delta Lloyd had bij een andere verzekeraar een deskundige ingeschakeld. Deze kwam met een speciaal programma van de hogeschool Wageningen voor de agrarische sector en dit was leidend. Door ingave van variabelen en gegevens van het bedrijf van onze verzekerde kwam naar voren dat onze verzekerde 27 uur per dag zou werken. Gelukkig bedacht men zelf dat dit niet kon kloppen...... Bij Adfiz heb ik aangeven dat zij bij het onlangs vernieuwde Clarus-onderzoek/-rapport ook rekening moesten houden met de wijze van schadebehandeling van de verschillende verzekeraars en dat een goede second-opinionregeling echt niet voldoende is. Helaas was dat lastig in te passen.  Verzekeraars gebruiken, naar mijn mening, gewoon hun machtspositie bij een AO-claim en de verzekerde is gewoon "overgeleverd"; wordt tegen de muur gezet, want zo voelt het! Zo heb ik het al meerdere malen ervaren en wil heel graag weten hoe andere collega's dit ervaren. Ik doel dan niet op gevallen waarbij de verzekerde nog alleen door een slangetje kan ademen...... Door deze ervaringen vind ik het steeds lastiger om überhaupt nog AOV's te adviseren en laat staan hierin te bemiddelen. Bovenstaande geef ik dan ook expliciet aan in adviesgesprekken en wijs aspirant-verzekerden er nadrukkelijk op dat zij een uitkering niet "zo maar" tegemoet kunnen zien. Eigenlijk kan ik mij heel goed voorstellen dat ZZP'ers geen AOV sluiten, want in geval van AO kunnen ze aan hun lot worden overgelaten en is de betrokkenheid van de verzekeraars soms ver te zoeken.  Reacties zie ik graag tegemoet.