Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

delen werknemergegevens tussen werkgever en verzekeraar
Zakelijk Blog Inkomensbescherming Duidelijkheid over delen werknemergegevens

Duidelijkheid over delen werknemergegevens

15-01-2019

Goed nieuws voor werkgevers en verzekeraars! Per 1 januari 2019 is een Algemene maatregel van bestuur (AMvB) van kracht. Deze maatregel beschrijft welke werknemergegevens de werkgever wanneer mag delen met zijn inkomensverzekeraar. Er staat ook in welke werknemergegevens verzekeraars mogen verwerken bij het verzekeren van het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico.

Voor deze verzekeringen mag de werkgever gegevens delen

Dankzij de AMvB wordt aan het Besluit Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) artikel 5.18a toegevoegd. In het artikel staat welke gegevens de werkgever wanneer met de inkomensverzekeraar mag delen. Het gaat om gegevens bij deze verzekeringen:

  • loondoorbetalingsverzekering
  • ZW-verzekering
  • WGA eigenrisicodragenverzekering
  • Verzekeringen die een aanvulling op de WIA-uitkering van werknemers verzorgen.

 

Gegevens die de werkgever mag delen in de offertefase

In de fase van het offreren en accepteren van de verzekering mag de werkgever onder meer deze gegevens delen: geboortedatum, geslacht, gegevens over het dienstverband, salaris, verzuimstatistieken en gegevens over al lopende ZW- en WIA-uitkeringen van de werknemers.

Gegevens die de werkgever mag delen voor het uitvoeren van de verzekering

Voor het uitvoeren van de verzekering mag de werkgever daarnaast de volgende werknemergegevens delen: BSN, NAW, arbeidsongeschiktheids- of werkhervattingspercentage, lopende uitkeringen en regelingen, percentage loonwaarde, datum aanvang mutatie van verzuim en gegevens met betrekking tot de algemene voortgang van de re-integratie en het re-integratietraject bij. De re-integratiefase valt buiten de reikwijdte van de AMvB.

Meer duidelijkheid is mooi, nu de adviseur nog

Met de komst van de AMvB is er eindelijk een wettelijke basis voor het uitwisselen van werknemergegevens tussen werkgever en inkomensverzekeraar. Hiermee komt een eind aan jaren van onduidelijkheid én aan discussies tussen werkgevers en hun inkomensverzekeraar. Dat is goed nieuws! Tegelijkertijd is er nog de verzekeringsadvieur. Voor deze partij is nu nog niet duidelijk welke (werknemer)gegevens hij wanneer mag verwerken. Het zou mooi zijn als hier op den duur ook meer duidelijkheid over komt.

Leo van Leeuwen
Leo van Leeuwen,
Beleidsmedewerker Inkomensverzekeringen Aegon Zakelijk
Leo van Leeuwen is beleidsmedewerker Inkomensverzekeringen bij Aegon Zakelijk en expert op het gebied van onder andere sociale zekerheid en arbeidsongeschiktheidsoplossingen voor de werkgever, werknemer en ondernemer.