Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Blog Inkomensbescherming Duurzame inzetbaarheid: niet afwachten, maar aan de slag

Duurzame inzetbaarheid: niet afwachten, maar aan de slag

27-06-2019

Nederland staat voor grote uitdagingen rond duurzame inzetbaarheid. We moeten allemaal langer doorwerken, de beroepsbevolking vergrijst. Bij werknemers met zware beroepen wringt het nu al, maar zij zijn het topje van de ijsberg. Slimme werkgevers wachten dan ook niet af, maar komen in actie door aandacht te besteden aan vitaliteit en werkplezier.

Steeds meer ouderen houden hun functie niet vol tot de gestaag verder naar achteren schuivende AOW-leeftijd. Daar zijn mensen met zware beroepen bij. Maar ook 60-plussers met een ‘normale’ baan die de pech hebben dat de gezondheidsklachten eerder kwamen dan het pensioen. De kans op zulke klachten neemt nu eenmaal toe naarmate onze leeftijd vordert. Lukt het niet om in eigen of ander werk aan de slag te blijven, dan belanden deze mensen na twee jaar verzuim deels of volledig arbeidsongeschikt in de WIA. Die fungeert steeds vaker als een verkapte pensioenregeling.

Persoonlijke en financiële schade is groot

WIA-instroom gaat gepaard met grote verliezen in geld en menselijk kapitaal. Werknemers lijden minstens 25% inkomensverlies, en vaak nog veel meer. Zelfs terugval naar het sociaal minimum is niet uitgesloten. Werkgevers moeten bij ziekte twee jaar het loon doorbetalen en investeren in re-integratie. Daarna zorgt iedere (ex-) medewerker in de WIA bij (middel)grote organisaties tot wel tien jaar voor financiële schade. In de vorm van verhoogde premies (bij publieke verzekering), of in die van zelf te betalen uitkeringen (bij eigenrisicodragen).

Politiek kan het probleem niet voor u oplossen

Wachten tot de sociale partners en de overheid het probleem oplossen lijkt niet verstandig. Want hoewel er recentelijk een pensioenakkoord gesloten is, zit de discussie rondom werknemers met zware beroepen momenteel muurvast. Want wat is een zwaar beroep en wat niet? Een heldere en eerlijke grens trekken lijkt onmogelijk. Het is ook zeer de vraag of flexibele pensionering het juiste antwoord is. Volgens objectieve berekeningen van het CPB draagt het niet of nauwelijks bij aan een werkende oplossing.

Kom in actie, er is veel te winnen

Wilt u werknemers duurzaam inzetbaar houden en kapitaalverlies voor werkgever en werknemer voorkomen, dan kunt u beter zelf actie ondernemen. Een goede aanpak kan veel financiële schade en persoonlijk leed voorkomen. Met consequente aandacht voor inzetbaarheid draagt u bij aan optimale werkprestaties, werkplezier en aantrekkelijk werkgeverschap. Er is dus veel te winnen.

Redactie | Aegon Zakelijk,
Aegon Zakelijk biedt pensioenoplossingen en inkomensverzekeringen voor zakelijke klanten. Een wereld die continu in beweging is, onder meer door veranderende marktomstandigheden en politieke besluitvorming. In onze blogs en nieuwsberichten delen we onze inzichten met u.  Voor nu én voor de toekomst.  Want later komt sneller dan u denkt.