Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Gemotiveerd, betrokken personeel: een serieus verzuimrisico

verzuimrisico
Zakelijk Blog Inkomensbescherming Gemotiveerd, betrokken personeel: een serieus verzuimrisico
10-02-2020

Als iedereen in uw bedrijf er voor de volle 100% voor gaat, is verzuim wellicht niet het eerste waar u bang voor bent. Gemotiveerde en betrokken werknemers verzuimen minimaal, toch? Nou, niet omdat ze dat graag willen. Maar mensen kunnen zichzelf ook voorbijlopen. Juist in bedrijven waar het knispert van de ambitie ligt langdurig verzuim door werkdruk en stress op de loer.

Zijn ambitie en werkdruk slecht?

Ambitie is het mooiste wat er is en veel mensen hebben enige werkdruk nodig om optimaal te presteren. Maar kan een werknemer gedurende een lange periode niet aan de eisen van zijn werk voldoen? Dan werkt dat averechts. Dit negatieve effect wordt sterker naarmate hij minder ruimte heeft om zelf de werklast te organiseren. Dit blijkt uit onderzoek van TNO. De stress die dat oplevert, kan uiteindelijk leiden tot ziekteverzuim. En als dat gebeurt, is de uitval vaak langdurig. Zo’n 35% van  werkgerelateerd verzuim ontstaat door stress en 25% van het langdurig verzuim (meer dan 6 weken) is stressgerelateerd. U kunt (te) hoge werkdruk dus niet zomaar aan de kant schuiven.

Wanneer geeft werkdruk problemen?

Werkdruk is soms onvermijdelijk en zeker niet meteen reden tot paniek. De risico’s ontstaan pas als werknemers lange tijd (te) hoge werkdruk ervaren. Een combinatie van de volgende werkomstandigheden vergroot het risico op stress:

 • Druk om te slagen
 • Lange werkdagen
 • Weinig invloed op de eigen werklast
 • Meer werk doen zonder extra werknemers
 • Hetzelfde werk doen met minder mensen
 • Onduidelijke hiërarchie
 • Onzekerheid

Loopt mijn bedrijf risico?

De situaties die we hierboven schetsen zijn vaak aanwezig bij start-ups, scale-ups, ondernemingen die zich bewegen in een (zeer) dynamische markt én bedrijven die reorganiseren. Bij deze organisaties is de druk om te slagen hoog en zijn lange werkdagen eerder regel dan uitzondering. De financiën van het bedrijf, de positie van werknemers binnen de organisatie en de baanperspectieven zijn er onzeker. De sfeer op de werkvloer kan heel positief zijn (‘We gaan er samen tegenaan! We maken hier een succes van!’). Maar dit kan werknemers met stressklachten er juist van weerhouden die te melden. Ze willen hun collega’s niet afvallen. Als ze dan aan de bel trekken, is verzuim al onvermijdelijk.

Zijn er signalen waar u op kunt letten?

Hoe stress door (te) hoge werkdruk zich uit, verschilt per persoon. Bovendien zorgen dezelfde omstandigheden niet bij iedereen voor stress. Dat maakt het lastig om een kant-en-klaar lijstje met signalen te geven. Let in ieder geval op:

 • Gedragsverandering: een werknemer die altijd erg aanwezig was, zegt ineens niets meer. En een collega die eerder vrij stil was, houdt nu niet meer op met praten.
 • Vermoeidheid: een werknemer is (extreem) moe en minder productief.
 • Werktempo: mensen werken ineens veel over of halen deadlines niet meer.
 • Regelmatig kort verzuim: een werknemer meldt zich zonder duidelijke aanleiding regelmatig voor korte tijd ziek. Dat kan wijzen op overbelasting (‘even bijkomen’).
 • Kort lontje: iemand is sneller geïrriteerd en uit vaker ontevredenheid over zijn werk of zijn werkgever.

Wat kan ik nog meer doen?

Zorg dat u niet als enige op de hoogte bent van stress-signalen. Laat collega’s op elkaar letten en maak werk van een veilige en prettige werkcultuur. Daarin durven mensen zich uit te spreken. Ga in de gesprekken met uw werknemers verder dan alleen feedback op werkzaamheden. Ben en blijf ook met elkaar in gesprek over de werkomstandigheden. Benut bijvoorbeeld de Wegwijzer Werkdruk van TNO. Bijvoorbeeld om een werknemer te vragen wat hij nodig heeft om wat druk van de ketel te halen. Bied waar mogelijk flexibiliteit en ruimte voor eigen inbreng en regie. Bijvoorbeeld bij de uren en werklocatie. Dit verkleint het risico op uitval. Ook Arboportaal en Inspectie SZW geven tips waarmee u langdurig hoge werkdruk tegen kunt gaan.

Wat als een werknemer toch uitvalt?

Ook bij optimale voorzorgsmaatregelen is uitval helaas niet altijd te voorkomen. Er spelen in het leven van werknemers nu eenmaal ook zaken waar u geen invloed op heeft. Het belangrijkste advies: schakel bij uitval door stress op tijd een deskundige in. Volgens onderzoek zijn leidinggevenden meestal niet in staat om bij stress en andere psychische klachten de benodigde begeleiding te bieden. Dit is écht werk voor specialisten. Met de juiste begeleiding zijn de meeste mensen binnen een halfjaar weer aan het werk.

Hoe krijg ik bij uitval de juiste hulp?

Een goede verzuimverzekering helpt bij het inschakelen van de juiste professionals. En, niet onbelangrijk, dekking van de kosten van de begeleiding. Verder zal een goede verzuimverzekeraar zich in positieve zin bemoeien met uw preventiebeleid. U krijgt als werkgever gerichte adviezen om de werkdruk te verlagen en uitval in de toekomst te voorkomen. Speciaal voor het mkb is de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering ontwikkeld. Deze verzekering garandeert deskundige verzuimbegeleiding en advies tegen een zo stabiel mogelijke premie.

Redactie | Aegon Zakelijk,
Aegon Zakelijk biedt pensioenoplossingen en inkomensverzekeringen voor zakelijke klanten. Een wereld die continu in beweging is, onder meer door veranderende marktomstandigheden en politieke besluitvorming. In onze blogs en nieuwsberichten delen we onze inzichten met u.  Voor nu én voor de toekomst.  Want later komt sneller dan u denkt.
in wat voor land willen we werken

Recent verscheen het rapport “In wat voor land willen we werken” van de Commissie regulering van werk (Commissie Borstlap, red.). Eén van de voorgestelde maatregelen is de verkorting van de loondoorbetaling naar een periode van één jaar. U leest het goed. Het is een voorstel. En dat betekent dat het nu nog niét zo is. Voorlopig moeten werkgevers het loon twee jaar doorbetalen als een werknemer langdurig ziek is. Dus, welke maatregelen neemt u?

Direct aan de slag?