Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Blog Inkomensbescherming Helft werknemers heeft geen vangnet bij arbeidsongeschiktheid

Helft werknemers heeft geen vangnet bij arbeidsongeschiktheid

04-10-2017

Werknemers die langdurig ziek zijn krijgen te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Zij kunnen fors achteruit gaan in inkomen en zelfs terugvallen tot bijstandsniveau. In ons vorige blog gaven wij hier voorbeelden van. Werkgevers kunnen hun werknemers hier tegen beschermen met een collectieve WIA-aanvullende verzekering. Maar de helft van de werkgevers doet dit niet.

Aantal arbeidsongeschikten neemt toe

Het UWV meldt dat de instroom van arbeidsongeschikten in de WIA vorig jaar gestegen is met bijna 12%. Dit betekent dat er in 2016 maar liefst 40.000 mensen deels of volledig arbeidsongeschikt werden bevonden.

WIA-aanvullende verzekeringen

Ongeveer de helft van de werkgevers in Nederland heeft een verzekering afgesloten die financiële bescherming biedt tegen arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit het Marktrapport Inkomensverzekeringen van Baken Adviesgroep BV. Dit kan een losse collectieve WGA-Aanvulling-, WIA-Excedent- of WIA-35minverzekering zijn of een combinatieproduct.

Helft werknemers onvoldoende beschermd

Dit betekent dat grofweg de helft van de werknemers in Nederland niet of onvoldoende beschermd is tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. We hebben het dan over ca. 3,5 miljoen werknemers!

Een oplossing

Werkgevers kunnen voor hun werknemers een WGA-Aanvullingsverzekering afsluiten. Deze biedt goede inkomensbescherming voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Voor werknemers die meer verdienen dan de SV-loongrens van € 53.706,- biedt Aegon aanvullend de WIA-Excedentverzekering. Zodat ook deze werknemers voldoende beschermd zijn tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Ook na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid is de zorg voor al uw (ex) medewerkers dan nog goed geregeld. Een mooi bewijs van goed werkgeverschap!

 

Meer informatie over de WIA aanvullende verzekeringen van Aegon vindt u hier

Aegon logo
Redactie | Aegon Blog,
Aegon biedt wereldwijd zo'n 30 miljoen mensen oplossingen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer. Omdat we het belangrijk vinden dat je zelf bewust financiële keuzes kunt maken, ontwikkelen we producten die je financieel zelfstandig maken. Met deze blog helpen we je op weg met nieuws en achtergrondinformatie.