Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Helpt een verzuim-ontzorgverzekering het MKB
Zakelijk Blog Inkomensbescherming Helpt een verzuim-ontzorgverzekering het MKB?

Helpt een verzuim-ontzorgverzekering het MKB?

21-12-2018

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Verbond van Verzekeraars en MKB Nederland hebben op 20 december jl. twee convenanten afgesloten die moeten leiden tot de introductie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020.

Waarom wordt deze verzekering geïntroduceerd

MKB werkgevers worstelen met de loondoorbetaling en de bijbehorende verplichtingen gedurende de eerste twee jaar van ziekte. De MKB verzuim-ontzorgverzekering moet ervoor gaan zorgen dat MKB werkgevers in hoge mate ontzorgd worden. Dit wordt gerealiseerd door bij dreigend langdurig verzuim de werkgever en de werknemer optimaal te begeleiden via professionele casemanagers. Tevens worden er geen kosten in rekening gebracht voor re-integratie, bij zowel het eerste als het tweede spoor.

De ‘highlights’ van de verzuim-ontzorgverzekering

De verzekering moet aan een aantal minimum eisen voldoen om het  ‘stempel’ verzuim-ontzorgverzekering’ te mogen dragen. Hieronder een opsomming van de belangrijkste punten:

  • Het product is poortwachterproof.
  • Afhankelijk van het aantal werknemers mag het eigen verzuim over de afgelopen jaar maar in beperkte, gemaximeerde, mate meetellen voor de ontwikkeling van het premieniveau. Hierin is een samenloop met een eerder gesloten ‘convenant verzuimverzekering’ maar in het nu gesloten convenant wordt de maximale premieverhoging per bedrijfsgrootte in concrete percentages vastgelegd.
  • De verzekeraar kan adviseren over de omgang met verzuim en kan ook voorwaarden verbinden aan de wijze waarop de werkgever met preventie en verzuim omgaat.
  • Voor re-integratie, zowel 1e als 2e spoor, worden geen extra kosten in rekening gebracht.
  • Bij dreigend langdurig verzuim wordt een door de verzekeraar goedgekeurde casemanager aangesteld die werkgever en werknemer optimaal begeleid. Het Verbond van verzekeraars en OVAL ontwikkelen hiervoor samen nog een werkwijzer.

 

Welke voordelen zijn er

Ook als er gekozen wordt voor de verzuim-ontzorgverzekering blijft de MKB’er verantwoordelijk voor effectieve re-integratie. Maar het wordt de werkgever wel een stuk makkelijker gemaakt. De casemanager neemt een hoop regelwerk uit handen. Zo kan de MKB’er zich richten op het runnen van zijn onderneming, wat vaak al lastig genoeg is als er een werknemer uitgevallen is.

Zijn er ook nadelen

Tja, die zijn er in mijn ogen niet. De werkgever is er bij gebaat, de werknemer natuurlijk ook, want die is verzekerd van professionele begeleiding. En de verzekeraar kan samen met de casemanagers en arbodiensten ervoor zorgen dat langdurig verzuim zo vaak mogelijk vermeden wordt.

En last-but-not least: de adviseur. Die kan een verzuimverzekering aanbevelen die echt oog heeft voor preventie en re-integratie en hier ook garanties voor afgeeft.

Kortom: voor iedereen een goede zaak en verzekeraars – in ieder geval één verzekeraar die ik goed ken -  gaan er voor zorgen dat wij er op 1 januari 2020 klaar voor zijn!

 

 

Arend Jansen,
Specialist Inkomen bij Aegon
Als expert op gebied van inkomensverzekeringen initieert en begeleidt Arend de ontwikkeling van proposities voor specifieke doelgroepen. Naast kennis op gebied van inkomensverzekeringen heeft hij ook grote affiniteit met en betrokkenheid bij preventie en re-integratie. Werk is één van de belangrijke geluksfactoren van de mens. De inkomensverzekeraar kan (en moet) hieraan een belangrijke bijdrage leveren!