Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Met werknemers in gesprek over gezond leven: zo pakt u het aan

Met werknemers in gesprek over gezond leven
Zakelijk Blog Inkomensbescherming Met werknemers in gesprek over gezond leven: zo pakt u het aan
08-11-2019

Werknemers die gezond leven zijn productiever, blijkt uit onderzoek van TNO. En dat ziet u als werkgever natuurlijk graag. Maar wat als u hierover het gesprek wilt aangaan? Ook als u dat met de beste bedoelingen doet, kunt u overkomen als een vervelende bemoeial. Of de indruk wekken dat u overspannen verwachtingen heeft. Terwijl mensen in beweging krijgen ook zonder zulke misverstanden al lastig genoeg is. 7 praktische tips.

1. Zorg voor een goede basis

Stel dat u uw buren eigenlijk nooit spreekt. Dan legt u waarschijnlijk niet opeens uw hele gevoelsleven op tafel als dat eens een keertje wel gebeurt. Bij gesprekken met werknemers over gezond leven werkt het net zo. Een zinvolle dialoog over dit onderwerp vraagt om respect en vertrouwen. Hier werkt u aan door doorlopend informatie uit te wisselen. Dus ook als alles goed gaat, niet alleen als er problemen of knelpunten zijn. Wilt u over gezondheid in gesprek, vraag u dan eerst af of deze basis aanwezig is.

2. Vertrek vanuit uw organisatiedoelen

Hét onderwerp waarover u altijd met werknemers kunt en moet praten zijn natuurlijk uw organisatiedoelstellingen. Lukt het uw werknemer om hier optimaal aan bij te dragen? Die vraag is ook het logische vertrekpunt voor een gesprek over gezond leven. Uw werknemer kan alleen een optimale bijdrage leveren als hij fit en met plezier aan het werk is. Daarom hoort u voor gezonde en veilige werkomstandigheden te zorgen. Maar u mag ook iets terugverwachten. Namelijk dat werknemers hun best doen om fysiek en mentaal zo fit mogelijk te blijven.

3. Maak duidelijk wat u onder gezond leven verstaat

Over wat ‘gezond’ is, valt eindeloos te discussiëren. Zo’n discussie leidt maar al te gemakkelijk af van wat u eigenlijk probeert te realiseren. Maakt u niet duidelijk wat u wilt, dan kunnen werknemers ook denken dat u overspannen verwachtingen heeft. Als dat gebeurt, zullen ze al bij voorbaat afhaken. Wees dus helder en blijf realistisch. Zorg dat iedere werknemer het gevoel heeft dat hij zinvolle stappen kan zetten. Op zoek naar een goed, wetenschappelijk aanvaard recept? Ga aan de slag met Voldoende Bewegen, niet Roken, matig met Alcohol (en drugs), gezonde Voeding en voldoende Ontspanning (BRAVO).

4. Geef uw werknemer de regie

De crux voor een zinvol gesprek is dat u niet probeert de regie te nemen. Gezond leven, een optimale bijdrage (blijven) leveren: uw werknemer hoort erbij aan het roer te staan. U kúnt deze opdrachten niet voor hem uitvoeren, dus probeer dat ook niet. Wat u zeker wel moet doen, is vragen wat hij nodig heeft. Op die manier blijft hij verantwoordelijk, maar kan hij wel bij u terecht voor ondersteuning. Sta open voor zijn verzoeken, maar blijf ook kritisch meedenken. Is zijn plan realistisch, sluit het aan bij uw organisatiedoelen? Zijn er wellicht betere alternatieven?

5. Respecteer de privacy

Door uw werknemer aan het roer te zetten, blijft u ook gemakkelijker weg uit de sfeer van privacygevoelige bemoeizucht. U vraagt alleen een zo goed mogelijke bijdrage aan de doelen van uw organisatie. Uw werknemer bepaalt vervolgens waar hij het met u over wil hebben. En dus ook in hoeverre zijn privéleven hierbij onderwerp van gesprek moet zijn. Moet u dit thema dus volledig vermijden? Nee. U mag bijvoorbeeld best vragen hoeveel ruimte en steun iemand privé ervaart als het op gezond leven aankomt. Zolang u dat maar niet in de vorm van een oordeel doet. Wat heeft uw werknemer nodig om goed te presteren? Dát hoort centraal te staan.

6. Maak geen verwijten

Lukt het een werknemer niet om met gezond leven aan de slag te gaan? Maak hem dan geen verwijten: daar bereikt u niets mee. Vraag u af wat de oorzaak is en ga hierover in gesprek. Mogelijk bent u niet helder genoeg geweest over uw doelstellingen of verwachtingen. Wellicht vindt uw werknemer het lastig om dit te vertalen naar concrete acties. Of misschien is er wel iets heel anders aan de hand. Probeer de achterliggende redenen boven tafel te krijgen en op te lossen. Waar het om gaat is dat de werknemer alsnog aan de slag kan, met ondersteuning van u als dat nodig is.

7. Doe het niet alleen

De kans op succes is het grootst als u het gesprek over gezond leven niet in uw eentje aangaat. De overheid verplicht u en uw arbodienstverleners tot het aanbieden van een preventief arbeidsomstandighedenspreekuur. Ook hier zit de gedachte achter dat werknemers zelf medeverantwoordelijk zijn voor gezond leven en werken. Benut dit verplichte spreekuur om uw doelen op het gebied van gezond leven dichterbij te brengen. Praat met uw arbodienstverleners over wat u wilt bereiken. En over de ondersteuning die u biedt. Zo kunnen zij werknemers in de juiste richting sturen.

Redactie | Aegon Zakelijk,
Aegon Zakelijk biedt pensioenoplossingen en inkomensverzekeringen voor zakelijke klanten. Een wereld die continu in beweging is, onder meer door veranderende marktomstandigheden en politieke besluitvorming. In onze blogs en nieuwsberichten delen we onze inzichten met u.  Voor nu én voor de toekomst.  Want later komt sneller dan u denkt.