Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Nieuwe WW-premies in 2020: hier moet u op letten

Nieuwe WW-premies in 2020 hier moet u op letten
Zakelijk Blog Inkomensbescherming Nieuwe WW-premies in 2020: hier moet u op letten
20-01-2020

Sinds 1 januari 2020 betaalt u als werkgever een fors hogere WW-premie voor flexwerkers. Alleen werknemers met een vast dienstverband en vaste uren komen in aanmerking voor een lagere premie. Het is goed opletten geblazen als u niet onnodig duur uit wilt zijn. U moet meer doen dan alleen het juiste premiepercentage toepassen.

Tot 2020 werd de hoogte van uw WW-premie deels bepaald door de sector waarin uw bedrijf opereert (de sectorpremie). Het andere deel was de uniforme premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Op 1 januari 2020 zijn deze premies vervallen. De hoogte van de premie is nu afhankelijk van het contract van de werknemer. Er zijn twee smaken: een hoge premie voor flexwerkers en een lage voor werknemers met een vast contract en vaste uren. ‘Flex’ is dus duurder dan ‘vast’. De samenstelling van uw personeelsbestand bepaalt of dit voor u een lastenverzwaring oplevert. En zo ja, hoe groot die is.

 

Een verschil van 5 procentpunt

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt jaarlijks de premiepercentages vast. Het verschil tussen het hoge en het lage percentage bedraagt altijd 5 procentpunt. Hiermee betaalt u voor de hogere WW-kosten die flexibele contracten opleveren. Deze WW-schadelast is tweeënhalf tot drie keer groter dan bij vaste contracten. In 2020 is het hoge percentage 7,94% en het lage 2,94%.

Rekenvoorbeeld

Onderstaand rekenvoorbeeld maakt duidelijk hoe het verschil tussen de hoge en de lage premie uitpakt bij één werknemer met een fiscaal loon van € 2.000.

 

 

2019

2020 – laag

2020 – hoog

Fiscaal loon

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000

Premiepercentage

3,6%*

2,94%

7,94%

WW-premie per maand

€ 72,00

€ 58,80

€ 158,80

WW-premie per jaar

€ 864,00

€ 705,60

€ 1.905,60

* basispremie AWf, exclusief sectorpremie

 

Zie voor meer rekenvoorbeelden het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW.

 

Meeste contracten leveren hoge premie op

De overheid ziet graag meer vaste dienstverbanden. Vrijwel alle contracten met een flexibel element leveren daarom de hoge premie op. De basisregel is dat u de lage premie alleen mag toepassen voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en vaste uren. U betaalt dus ook al de hoge premie als u een contract voor bepaalde tijd met vaste uren geeft. Verder geldt de hoge premie voor:

 • werknemers met een oproepcontract voor onbepaalde tijd;
 • werknemers met een min-max- of een nulurencontract;
 • werknemers die in dienst zijn zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst.

 

Slechts 3 uitzonderingen

Er zijn maar 3 uitzonderingen op de regel dat alleen een vast contract met vaste uren de lage premie oplevert. De lage premie geldt ook voor:

 • Jongeren tot 21 jaar die maximaal gemiddeld 12 uur per week werken (bijbaantjes, ook als er geen schriftelijke overeenkomst is).
 • BBL-leerlingen (ook als er geen schriftelijke overeenkomst is).
 • Uitkeringen op grond van werknemersverzekeringen.

 

Oppassen met contractbeëindiging en meeruren

Het is de overheid menens met dat vaste contract met vaste uren. Past u de lage premie toe terwijl het contract in feite toch flexibel uitpakt? Dan kan de fiscus u achteraf verplichten om alsnog de hoge premie te betalen. Dit gebeurt als u:

 • het dienstverband van een werknemer met een vast contract en vaste uren binnen twee maanden beëindigt. De reden voor de beëindiging is niet relevant;
 • een parttimer met een vast contract structureel laat overwerken. De grens ligt bij 30% meer uren dan u in het contract heeft afgesproken. De regel treedt pas bij een werkweek 35 uur of meer buiten werking.

 

Bewijzen opnemen in loonadministratie

Om de lage WW-premie te mogen toepassen, moet u ook voldoen aan diverse administratieve verplichtingen. U moet:

 • op de loonstrook zetten dat er een schriftelijke overeenkomst is gesloten. En dat het gaat om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • een kopie van de vaste arbeidsovereenkomst bewaren in uw loonadministratie. Aan deze laatste verplichting moet u uiterlijk voldoen op 1 april 2020. Met deze verlengde termijn geeft de overheid werkgevers extra tijd om bestaande contracten aan te passen.

 

Zo gaat u goed met de nieuwe regels om

 • Zorg dat u inzicht heeft in uw personeelsbestand. Voor wie moet u de lage WW-premie betalen en voor wie de hoge? 
 • Ga na of u schriftelijk bewijs heeft voor alle vaste dienstverbanden. Zijn werknemers ooit voor bepaalde tijd in dienst gekomen en is hun contract voor onbepaalde tijd daarna nooit schriftelijk vastgelegd? Doe dit dan alsnog.
 • Zorg dat de loonstroken voldoen aan de aanvullende eisen.
 • Houd rekening met hogere kosten als u een uitzendkracht of payrollmedewerker inhuurt. Aanbieders betalen de hoge WW-premie en zullen de kosten naar verwachting doorberekenen.
 • Zoek een nieuwe balans. Sinds 1 januari 2020 mag een keten van tijdelijke contracten weer 3 jaar duren. Maar die contracten zijn wel duurder. Wat mag flexibiliteit van u kosten?
Redactie | Aegon Zakelijk,
Aegon Zakelijk biedt pensioenoplossingen en inkomensverzekeringen voor zakelijke klanten. Een wereld die continu in beweging is, onder meer door veranderende marktomstandigheden en politieke besluitvorming. In onze blogs en nieuwsberichten delen we onze inzichten met u.  Voor nu én voor de toekomst.  Want later komt sneller dan u denkt.