Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Ondernemers hebben het moeilijk, de overheid helpt!

Coronavirus
Zakelijk Blog Inkomensbescherming Ondernemers hebben het moeilijk, de overheid helpt!
03-04-2020

Het zijn zware tijden voor de wereld, voor Nederland en voor ondernemers. Sommigen hebben geen keuze. Ze moeten van de overheid stoppen met hun werkzaamheden. Ook andere ondernemers ondervinden de gevolgen van de coronacrisis: klanten blijven weg, werknemers vallen uit, de omzet daalt fors of tot nul. Gelukkig laat de overheid ondernemers niet in de steek. Er zijn regelingen (in de maak) voor zelfstandigen en ook voor werkgevers.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenhied (NOW) is voor werkgevers die tenminste 20% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Afhankelijk van het verlies kan de werkgever maximaal 90% van de loonsom (vast en flex!) vergoed krijgen. Als loonsom geldt het sociale verzekeringsloon plus 30%. Dit is vanwege vakantiegeld, pensioenpremie en werkgeverspremies. Maakt een werkgever gebruik van deze noodmaatregel? Dan mogen er tijdens deze regeling geen ontslagen plaatsvinden met bedrijfseconomische redenen. In de tabel hieronder ziet u welke vergoeding bij welk percentage hoort.

Omzetverlies

Vergoeding loonkosten

100%

90%

50%

45%

25%

22,5%

 

Aanvraag, voorschot en afrekening vanaf 6 april

Naar verwachting kunnen werkgevers vanaf 6 april een aanvraag indienen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. UWV bepaalt het omzetverlies op basis van de maanden maart, april en mei 2020. Dat wordt vergeleken met een kwart van de omzet uit 2019. Daalt de omzet op een later moment in 2020? Dan kan de vergelijking één of twee maanden opschuiven. Als een werkgever recht heeft op een vergoeding, krijgt hij een voorschot van 80% daarvan. Dit wordt in drie termijnen uitbetaald. Later vindt aan de hand van een accountantsverklaring een eindafrekening plaats.

Hoe lang duurt de NOW?

De aanvraag voor de NOW geldt voor een periode van drie maanden. Deze periode kan na afloop onder nog te bepalen voorwaarden eenmalig worden verlengd met nog eens drie maanden.

En voor uzelf als ondernemer?

Ook de ondernemer zelf kan ondersteuning krijgen. Sinds 1 maart 2020 vormt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers een aanvulling tot het sociaal minimum. Daarnaast geldt voor een aantal sectoren hulp door middel van een eenmalige tegemoetkoming van
€ 4.000,-. Dit is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).

Een doekje voor het bloeden of echte hulp

Werkgevers hebben het moeilijk en dat zullen de NOW en andere regelingen niet weg kunnen nemen. Maar de maatregel biedt wel substantiële hulp. En dat gaat ervoor zorgen dat veel bedrijven na afloop van de coronacrisis verder kunnen gaan met ondernemen. Een goede zaak!

Actuele informatie

De definitieve Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenhied (NOW) was bij het schrijven van deze column nog niet gepubliceerd. Ook heeft de overheid aangekondigd de regeling aan te passen aan de ontwikkelingen. Blijf dus op de hoogte! Handige links die ik u aanraad:

Ik wens u veel sterkte de komende tijd.

Arend Jansen,
Specialist Inkomen bij Aegon
Als expert op gebied van inkomensverzekeringen initieert en begeleidt Arend de ontwikkeling van proposities voor specifieke doelgroepen. Naast kennis op gebied van inkomensverzekeringen heeft hij ook grote affiniteit met en betrokkenheid bij preventie en re-integratie. Werk is één van de belangrijke geluksfactoren van de mens. De inkomensverzekeraar kan (en moet) hieraan een belangrijke bijdrage leveren!