Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Samen positief re-integreren: vijf tips

Samen positief re-integreren
Zakelijk Blog Inkomensbescherming Samen positief re-integreren: vijf tips
02-07-2020

Veel werkgevers hebben de neiging om vooral naar re-integratie te kijken als een lijst verplichtingen. Maar re-integreren is pas echt succesvol als u en uw werknemer allebei tevreden zijn over het resultaat. Op basis van onze ervaringen geven we vijf tips om samen passende doelen te stellen én die te bereiken.

Natuurlijk wilt u geen loonsanctie wegens gebrekkige re-integratie krijgen. Wij hebben al uw plichten op een rij gezet zodat u dat kunt voorkomen. Maar boetes vermijden kan nooit het doel van re-integratie zijn. En ook niet van de verplichtingen. Waar het werkelijk om gaat, is dat uw zieke werknemer weer succesvol aan de slag komt. Dat u er allebei alles aan doet om te zorgen dat hij werkzaamheden uitvoert die rechtdoen aan zijn mogelijkheden. Dat lukt met de volgende tips.

1. Stel een gezamenlijk doel vast

Om te beginnen is het belangrijk om samen een stip op de horizon neer te zetten. Wat hoopt de werknemer uiteindelijk te bereiken? En welke mogelijkheden hebt u als werkgever om hem daarbij helpen? Zo’n gezamenlijk doel bereikt u alleen als u elkaar vertrouwt. Spreek dat vertrouwen dan ook uit. Een goede band met uw werknemers is dan belangrijk. Maak er gebruik van dat u elkaar kent, ook persoonlijk. Let er tegelijk op dat uw eigen emoties en belangen geen rol spelen in het proces. Merkt u dat dat wel het geval is, vraag dan iemand met meer afstand om u te helpen.

2. Speel open kaart

Wees eerlijk over uw eigen mogelijkheden en beperkingen. Het is bijvoorbeeld logisch dat in een klein bedrijf niet altijd passend ander werk beschikbaar is. Het is ook helemaal niet erg om toe te geven dat u ook niet alles weet. Zo is het laatste wat u moet doen dokter spelen en het hele medische dossier van uw werknemer uitvragen. U kunt toch niet beoordelen welke consequenties een bepaalde ziekte heeft voor uw werknemer. Zelfs een diagnose als kanker maakt het niet bij voorbaat onmogelijk om te werken. Vraag de bedrijfsarts wat er nog wel mogelijk is. En bespreek met uw werknemer wat hij graag wil. Besef dat werken ook helend of troostend kan zijn, onder meer vanwege het gevoel erbij te horen.

3. Schakel professionele hulp in

Re-integratie is te kostbaar om het halfbakken te doen. Haalt u om die reden het gezamenlijke doel uiteindelijk niet, dan is dat een gemiste kans. Dit zorgt aan beide kanten voor frustraties en kan u ook nog boetes opleveren. Leg uw werknemer uit dat u om dit te voorkomen ondersteuning wilt regelen van een professionele verzuimbegeleider of casemanager Dit is zéker aan te bevelen als u en uw werknemer op zoek moeten naar passend werk buiten uw eigen onderneming. Een goede casemanager is echt een spin in het web. Hij kent het dossier en heeft een netwerk van deskundigen. Daardoor kan hij – in overleg met u - geschikte specialisten inschakelen als dat nodig is.

4. Leg afspraken vast tijdens het overleg

Zorg voor duidelijke communicatie met uw werknemer en controleer steeds of jullie elkaar goed begrepen hebben. Voorkom verrassingen en leg gespreksverslagen in ieder geval nog eens aan hem voor, wellicht al direct aan het eind van het overleg. Ook op dit punt kan professionele ondersteuning grote waarde hebben. Bijvoorbeeld door in een zo vroeg mogelijk stadium  driegesprekken  te organiseren tussen casemanager, werknemer en werkgever. Dat heeft niet alleen als voordeel dat de casemanager de juiste vragen kan stellen, hij notuleert het gesprek ook. Zo zijn de afspraken van begin af aan helder voor alle partijen. Dit passen wij zelf ook toe in ons MKB Verzuimplan.

5. Blijf met elkaar in gesprek

Het beste resultaat voor beide partijen bereikt u door continu met elkaar in gesprek te blijven. Ook als het soms tegenzit. Leg de belangen van uw werknemer en uzelf steeds open op tafel. Zo haalt u de druk eraf en zorgt u voor wederzijds begrip. Lukt het niet om het gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld omdat de werknemer dat niet ziet zitten of omdat u hem niet begrijpt? Schakel dan externe hulp in. En welke oplossing u ook voorstelt, vraag altijd of uw werknemer daarmee akkoord gaat. Positief re-integreren doet u samen!

Redactie | Aegon Zakelijk,
Aegon Zakelijk biedt pensioenoplossingen en inkomensverzekeringen voor zakelijke klanten. Een wereld die continu in beweging is, onder meer door veranderende marktomstandigheden en politieke besluitvorming. In onze blogs en nieuwsberichten delen we onze inzichten met u.  Voor nu én voor de toekomst.  Want later komt sneller dan u denkt.
Vind een onafhankelijk adviseur

Meer weten over hoe u een medewerker kunt begeleiden naar ander werk?

Neem contact op met uw eigen adviseur of een adviseur bij u in de buurt. Vind een onafhankelijk adviseur en laat u terugbellen op een tijdstip dat u goed uitkomt.