Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Blog Inkomensbescherming Sociale zekerheid: hoe werkgeversvriendelijk is het regeerakkoord?

Sociale zekerheid: hoe werkgeversvriendelijk is het regeerakkoord?

14-11-2017

Volgens het regeerakkoord dragen werkgevers te veel verantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid van hun werknemers. De sociale paragraaf is op meerdere fronten werkgeversvriendelijk. De transitievergoeding gaat omlaag. De ketenperiode voor tijdelijke contracten gaat van twee naar drie jaar. De maatregelen zijn vanuit het bedrijfsleven met enthousiasme begroet. Toch passen ook kritische kanttekeningen, vooral bij de plannen voor loondoorbetaling en WGA Eigenrisicodragen.

Kleine bedrijven krijgen sigaar uit eigen doos

Een beoogde maatregel is het verkorten van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Deze wordt bij bedrijven tot 25 medewerkers teruggebracht van twee naar één jaar. Ogenschijnlijk  goed nieuws, alleen: wie gaat dat tweede jaar betalen? Het tweede jaar, zo stelt het akkoord, wordt voortaan gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door… kleine werkgevers. Een klassieke sigaar uit eigen doos. De kleine werkgever schiet niets op met dit plan. In de praktijk hebben de meeste werkgevers het verzuim verzekerd. De premie voor het tweede jaar beslaat gemiddeld maar zo’n 20% van de totale premie. De private premie zal voor hen dus iets omlaag gaan, maar daar komt de publieke premie direct weer bij. Bovendien wordt de re-integratiebegeleiding in het tweede jaar ingewikkelder en duurder. Nu nemen arbodienst en verzekeraar dit voor hun rekening. In de toekomst zou dit worden overgedragen aan het UVW.

Grote bedrijven krijgen straf voor goed gedrag

Andere maatregel betreft de periode van WGA Eigenrisicodragen. De eigenrisicodrager wordt verantwoordelijk voor de eerste vijf jaar van de WGA uitkering; deze periode is nu 10 jaar. Het effect hiervan is voor kleine bedrijven beperkt. Zij betalen nu al een sectorpremie die onafhankelijk is van de eigen WIA-instroom. Het plan raakt vooral grotere bedrijven die de afgelopen jaren actief hebben gewerkt aan het terugdringen van de WIA-instroom, hierin veelal ondersteund door de private verzekeraar van het WGA eigenrisicodragen. Deze bedrijven zien hun inspanningen deels teniet gedaan. Stijging van de UWV premie wordt voor deze bedrijven ongetwijfeld hoger dan de (15 tot 20%) extra premie die de eigenrisicodrager zijn verzekeraar nu betaalt voor de tweede periode van vijf jaar. De re-integratiebudgetten van deze verzekeraars zullen ook minder groot worden.

Oplossing zware beroepen

Tot slot nog een observatie: in het regeerakkoord staat niets over zware beroepen. Een gemiste kans, want we zien voor het eerst tekenen van blijvend hogere instroom in de WIA (12%). Deze hangt direct samen met de uitval bij zware beroepen. Met een pensioenleeftijd die verder stijgt moet dit vraagstuk hoog op de agenda blijven staan.

Arend Jansen,
Specialist Inkomen bij Aegon
Als expert op gebied van inkomensverzekeringen initieert en begeleidt Arend de ontwikkeling van proposities voor specifieke doelgroepen. Naast kennis op gebied van inkomensverzekeringen heeft hij ook grote affiniteit met en betrokkenheid bij preventie en re-integratie. Werk is één van de belangrijke geluksfactoren van de mens. De inkomensverzekeraar kan (en moet) hieraan een belangrijke bijdrage leveren!