Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

tips zwaar beroep
Zakelijk Blog Inkomensbescherming Voorkomen dat het werk te zwaar wordt: 7 praktische tips

Voorkomen dat het werk te zwaar wordt: 7 praktische tips

09-07-2019

Nederland staat voor grote uitdagingen rond duurzame inzetbaarheid. Slimme werkgevers wachten niet af. Ze komen in actie en zorgen dat het werk niet een te zwaar beroep doet op de medewerkers. Zeven praktische tips voor een succesvolle aanpak.

1. Weet wat u wilt bereiken

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip waar u tal van invullingen aan kunt geven. Daarom is het belangrijk om keuzes te maken. Neem geen op zichzelf staande maatregelen, maar ontwikkel eerst een overkoepelende visie en aanpak en stel één of meer concrete doelen. Dit vergroot sterk de kans op succes: u brengt focus aan en overtuigt anderen gemakkelijker om mee te doen. Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid is een mooi voorbeeld van zo’n concreet doel. Behoefte aan wat achtergrond bij dit onderwerp? Lees Duurzame inzetbaarheid: niet afwachten, maar aan de slag. Dan weet u wat u bij dit specifieke doel te winnen heeft.

2. Doe het voor ál uw personeel

Staar u niet blind op de vraag wat een zwaar beroep is en wat niet, of wie ‘oud’ is en wie niet. Bij het stijgen van de leeftijd neemt de kans op gezondheidsproblemen toe. Maar iedereen kan door pech of persoonlijke omstandigheden moeite krijgen om zijn normale werk te doen. En ieder beroep kan te zwaar worden, ongeacht de leeftijd van de persoon die het uitoefent. Gaat u alleen met specifieke werknemers aan de slag, dan verwaarloost u alle anderen. En wacht u tot er problemen zijn, dan loopt u achter de feiten aan. Goed beleid voor duurzame inzetbaarheid is gericht op ál uw personeel en geeft iedereen continu aandacht. Zo plukt u er ook altijd de vruchten van.

3. Zie gezondheid als een breed begrip

Denk vooral niet dat ziekte en arbeidsongeschiktheid alleen lichamelijke oorzaken hebben. Psychische aandoeningen zorgen voor meer dan 40% van de instroom in de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Steeds meer mensen voelen zich opgejaagd in hun werk en ervaren weinig autonomie, het aantal burn-outklachten neemt toe. Besteed dus aandacht aan hoe uw mensen in hun vel zitten, ga bij stressklachten en andere psychische problemen het gesprek aan. Maar vergeet vooral ook niet om met iedereen te praten over werkplezier en inspiratie. Want dan gaat uw energie niet alleen naar problemen en bevordert u optimale prestaties bij ál uw mensen.

4. Werk aan een duurzame dialoog

Essentieel is dat u duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van arbeidsongeschiktheid niet benadert als iets wat uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de werkgever. De kunst is juist om werknemers ervan te doordringen dat dit ook een opdracht aan hen is. Want duurzame inzetbaarheid staat of valt met een goede samenwerking. En alleen als ook de werknemer zich probleemeigenaar voelt, kan de hiervoor noodzakelijke duurzame dialoog ontstaan.

 

 

blog icon praktijkcase

Praktijkcase

Dat gaat als de brandweer!

Praten over duurzame inzetbaarheid? Bij de brandweer is dat vanzelfsprekend. Het geheim is een simpel principe: brandweerman ben je maximaal 20 jaar. De AOW is dan nog heel ver weg. Daarom krijgt iedere brandweerman ieder jaar de vraag: wat wil je na dit werk? Zo zijn werkgever en werknemer tijdig voorbereid en kunnen ze bij tegenvallers snel overschakelen op alternatieven.

 

5. Ga in gesprek: wat geeft iemand energie, wat houdt iemand vitaal?

Een goed handvat voor duurzame dialoog is in gesprek gaan over wat een werknemer energie geeft. Iedere medewerker heeft hulpbronnen, op het werk én privé, die vitaal houden. Werk dat uitdaagt. Taken die energie geven. Een leidinggevende die zijn waardering uitspreekt. Maar ook: activiteiten of hobby’s waar persoonlijke vaardigheden goed in tot uiting komen. Collega’s, vrienden en familie die op de juiste momenten steun bieden. Door het gesprek aan te gaan over deze hulpbronnen, nodigt u werknemers uit om anders naar hun werk of werkbelasting te kijken. De vraag is dan: Waar haal jij energie uit? En andersom: wat kost jou iemand extreem veel energie? Ofwel: hoe blijf jij vitaal?

6. Stimuleer een nieuwe cultuur

Veel mensen zijn niet zo bezig met de toekomst. We verliezen onszelf in de waan en de drukte van alledag. Wilt u met succes werken aan duurzame inzetbaarheid, dan moet u dit doorbreken. Dat kan door er structureel aandacht aan te besteden in functionerings- en beoordelingsgesprekken. Maar het is verstandig om het onderwerp ook te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Dat kan op allerlei manieren. Een paar voorbeelden: fietsen naar het werk en lunchwandelen stimuleren. Bewust omgaan met fysieke belasting met een App. Of bij werkoverleg consequent aandacht besteden aan hoe mensen in hun vel zitten.

7. Kies voor een tweesporenbeleid

Werkplezier bevorderen en arbeidsongeschiktheid voorkomen is natuurlijk het beste. Maar zelfs bij de best mogelijke preventie kan het altijd misgaan. Werk daarom met een tweesporenbeleid:

  • Zet in op uitvalpreventie en schadelastbeheersing: maatregelen voor gezond en veilig werk, een voortdurende dialoog over optimaal presteren en functioneren, tijdig ingrijpen zodra dit om welke reden dan ook in gevaar dreigt te komen, doortastende re-integratie bij ziekteverzuim (en eventueel ook bij arbeidsongeschiktheid).
  • Creëer een goed financieel vangnet: bied verzekeringen aan die inkomensverlies beperken als een werknemer ondanks alle preventieve maatregelen toch met arbeidsongeschiktheid te maken krijgt. Bekende voorbeelden zijn het arbeidsongeschiktheidspensioen, de WIA-hiaatverzekering en de WIA-excedentverzekering.

 

Ondersteuning of advies nodig?

Het Aegon Gezond Werkplan: dé oplossing voor een gezond bedrijf

Redactie | Aegon Zakelijk,
Aegon Zakelijk biedt pensioenoplossingen en inkomensverzekeringen voor zakelijke klanten. Een wereld die continu in beweging is, onder meer door veranderende marktomstandigheden en politieke besluitvorming. In onze blogs en nieuwsberichten delen we onze inzichten met u.  Voor nu én voor de toekomst.  Want later komt sneller dan u denkt.