Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

AEGON blog dga pensioenwet
Zakelijk Blog Pensioen Zakelijk Breng de DGA onder de Pensioenwet

Breng de DGA onder de Pensioenwet

08-08-2018

Met ingang van 1 april 2017 mag een directeur-grootaandeelhouder (DGA) niet langer pensioen opbouwen in eigen beheer. Het tot die datum opgebouwde pensioen mag in een eigen BV ondergebracht blijven, maar de toekomstige opbouw moet elders plaatsvinden.

Degelijke oudedagsvoorziening 

Voor veel DGA’s waren de aan het eigen beheer verbonden fiscale - en liquiditeitsvoordelen een belangrijke overweging om het pensioen in eigen beheer te houden. Met het vervallen van deze mogelijkheid, vervalt de behoefte bij de DGA echter niet om, net zoals  een ‘gewone’ werknemer, een degelijke oudedagsvoorziening op te bouwen met een fatsoenlijke nabestaandenvoorziening.

Rol weggelegd voor de PPI

Voor gewone werknemers kan een pensioenfonds, een pensioenverzekeraar of een PPI optreden als pensioenuitvoerder. Voor een DGA niet. De DGA is namelijk geen werknemer in de zin van de Pensioenwet. Hij is in artikel 1 van deze wet nadrukkelijk uitgezonderd. En omdat een PPI alleen pensioenregelingen in de zin van de Pensioenwet mag uitvoeren, kan de DGA niet terecht bij een PPI. En dat is jammer, want een PPI past perfect bij een DGA. Het is een moderne pensioenuitvoerder van  beschikbare premieregelingen. En dergelijke regelingen passen perfect bij een DGA.

DGA onder de pensioenwet

De oplossing is simpel. Door het afschaffen van het pensioen in eigen beheer is de grond ontvallen aan de uitsluiting van de DGA. De DGA is wat dat betreft niet anders dan welke andere werknemer dan ook. Als de DGA onder de Pensioenwet valt, kan hij zijn pensioen onderbrengen bij de PPI. Een hele kleine aanpassing van artikel 1 van de Pensioenwet is daarbij voldoende.

Kanttekening

Daar hoort nog wel een kanttekening bij. De DGA is natuurlijk niet in alle facetten gelijk te stellen met een gewone werknemer. Hij draagt nog steeds twee petten en bepaalt zijn eigen arbeidsvoorwaarden. Waaronder zijn salaris en de inhoud van de pensioenregeling. Daarom is het noodzakelijk dat de uitzondering in de Wet op de medische keuringen op grond waarvan pensioenverzekeraars DGA’s wél mogen keuren, gehandhaafd blijft. De Wet op de medische keuringen knoopt nu aan bij een pensioenregeling als bedoeld in de Pensioenwet. Pensioenverzekeraars mogen deelnemers aan een dergelijke regeling niet keuren. Als we de DGA onder de Pensioenwet brengen, behoeft de Wet op de medische keuringen op dit punt dus aanpassing. Maar ook dat is geen hele ingewikkelde aanpassing.

Herman Kappelle
Herman Kappelle,
Directeur Adfis
Herman Kappelle is directeur Aegon Adfis en bijzonder hoogleraar fiscaal pensioenrecht. Aandachtsgebied groot zakelijke markt en de politieke ontwikkelingen rond pensioen.