Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

WIA als prepensioen
Zakelijk Blog Pensioen Zakelijk De WIA als prepensioen?

De WIA als prepensioen?

14-05-2018

Hoogleraar Arbeidsverhoudingen Paul de Beer (FD, 7 mei) vindt de WIA een prima alternatief voor mensen met zware beroepen die hun AOW niet dreigen te halen. Versoepel de keuringseisen voor oudere werknemers en geef ze een WIA-uitkering!

Premier Lubbers deed in 1990 de vaak aangehaalde uitspraak dat Nederland ‘ziek’ was, toen het aantal van 1 miljoen WAO’ers in zicht kwam. Gaan we weer terug naar die tijd? De WIA als opvangplek voor diegenen die uitgewerkt zijn en waarbij werkgever en werknemer niet geanticipeerd hebben op een werkzaam leven tot aan de pensioendatum. Want dat is natuurlijk de essentie van de WIA: een werknemer die zijn huidige werk niet meer kan doen maar nog wel geschikt is voor ander werk, is niet arbeidsongeschikt maar werkloos. De WIA heeft de maatschappij geen windeieren gelegd: het aantal arbeidsongeschikten is gedaald van 1 miljoen naar 800.000. Nederland is gezonder geworden en het belang van duurzame inzetbaarheid, preventie en re-integratie wordt alom erkend.

Paul de Beer legt de rekening voor zijn alternatief neer bij de werkgever, want die neemt de WIA-lasten voor het grootste deel voor zijn rekening. Zo wordt het voor een werkgever nog onaantrekkelijker om personeel in dienst te nemen. Zijn voorstel lost niets op. Het biedt alleen een andere wijze van financiering en tast het gezonde fundament van de WIA aan. De werkelijke oplossing moet gevonden worden in een complex van maatregelen. De twee belangrijkste:

  • Bevorder duurzame inzetbaarheid door werknemers breed te ontwikkelen, tijdig om te scholen, hun fysieke belasting te beperken, hun gezondheid en werkplezier te bevorderen. En maak demotie bespreekbaar.
  • Generatieregelingen: geef werknemers inzicht in de mogelijkheden om eerder (deels) te stoppen met werken. Gebruik de fiscale mogelijkheden hiervoor.

 

Om het probleem van de mensen met een zwaar beroep aan te pakken is een breed maatschappelijk overleg nodig. Hieraan moeten de werkgeversorganisaties, de vakbonden, de verzekeraars en de overheid deelnemen. Binnen de huidige regelgeving zijn vele mogelijkheden aanwezig om snel winst te boeken. Aan het werk dus!

 

 

Een ingekorte versie van dit blog verscheen 12 mei in het Financieele Dagblad.

Arend Jansen
Arend Jansen,
Ik ben Arend Jansen, Specialist arbeidsongeschiktheid bij Aegon Zakelijk