Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Blog Pensioen Zakelijk Deeltijdpensioen is en blijft interessante deeloplossing

Deeltijdpensioen is en blijft interessante deeloplossing

08-02-2018

Volgens recent onderzoek van Netspar zorgt deeltijdpensioen voor lagere arbeidsparticipatie. Ook  biedt het onvoldoende soelaas voor werknemers met een zwaar beroep. Het zou erg jammer zijn als deeltijdpensioen door dit onderzoek naar de achtergrond verdwijnt. Deeltijdpensioen is en blijft een interessante deeloplossing voor alle werknemers die langer moeten doorwerken. 

Op macroniveau zal de inhoud van het Netspar-rapport vast en zeker kloppen, zeker voor iedereen die vooral denkt vanuit arbeidsparticipatie. Maar als je deeltijdpensioen in een breder perspectief ziet en individueel geluk en gezondheid als uitgangspunt neemt, verandert het beeld direct. Dan wordt duidelijk dat deeltijdpensioen wel degelijk toegevoegde waarde kan hebben. Het kan ervoor zorgen dat werknemers in de laatste jaren van hun werkzame bestaan langer, gelukkiger en gezonder werken. Niet iedereen is tot aan het einde van zijn werkzame bestaan fysiek en mentaal volledig in staat om de huidige functie of het bestaande takenpakket goed uit te voeren. Deeltijdpensioen kan dan een hulpmiddel zijn om toch gemotiveerd, productief en gezond te blijven werken. Het biedt mensen de mogelijkheid  om de laatste jaren van hun werkzame bestaan iets meer ruimte en tijd voor zichzelf in te bouwen. Dat heeft grote voordelen op individueel niveau. Het leidt, daar ben ik van overtuigd, uiteindelijk ook tot minder verzuim en minder arbeidsongeschiktheid voor de BV Nederland. 

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Wie zijn ouderdomspensioen eerder wil laten ingaan levert daarvoor gemiddeld 6 tot 8% in op de hoogte van het pensioen, nog even los van het gemis aan AOW. Dat is natuurlijk niet niks. Met deeltijdpensioen wordt dit effect beperkt, doordat tegenover het nog niet ontvangen van AOW en het korten van het aanvullend pensioen een parttime salaris staat. Deeltijdpensioen is altijd een deeloplossing. Het moet onderdeel zijn van een groter pakket maatregelen. In een samenleving waarin iedereen met de verhoging van de pensioenleeftijd tot zijn 68e moet doorwerken, is er meer nodig om langer gezond en productief te blijven werken. Het vraagt om extra oplossingen, zoals leeftijdsbewust personeelsbeleid. Als werkgever en werknemer lang van tevoren weten dat iemand bepaalde werkzaamheden met het ouder worden niet meer goed zal kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat zij tijdig met elkaar in gesprek gaan. Welke mogelijkheden zijn er voor  bijvoorbeeld taakherschikking? Is het zinvol dat iemand zich tijdig bijschoolt of zelfs helemaal omschoolt? Is demotie wellicht een optie? De opdracht om tijdig te kijken naar iemands duurzame inzetbaarheid is er voor alle beroepen. Fysiek zware beroepen, maar ook beroepen die mentaal extra belastend zijn. 

Individuele keuze

De mogelijkheid van parttime pensioen bestaat al langer. Toch wordt er tot nu toe relatief weinig gebruik van gemaakt. Dat komt ook doordat werkgevers hier nog niet veel gelegenheid voor bieden.  Deeltijdpensioen zou veel meer dan nu het geval is onderdeel moeten zijn van de  arbeidsvoorwaarden, als een van de vele instrumenten voor duurzame inzetbaarheid. Als dit gebeurt, kunnen individuele werknemers zelf gericht gaan kiezen voor deeltijdpensioen als ze dat willen.

 

Frtits Bart directeur Beleid & Propositiemanagement Aegon Zakelijk
Frits Bart,
Directeur Beleid & Propositiemanagement Aegon Zakelijk
Aegon wil klanten in staat stellen om zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Wereldwijd biedt Aegon zo'n 40 miljoen mensen oplossingen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer.