Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Deze Kamerleden zijn pensioenwoordvoerder

22-11-2017

Wouter Koolmees is namens D66 minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Rutte-III. Tot zijn portefeuille behoort onder andere het pensioenstelsel. Welke Kamerleden voeren de komende kabinetsperiode het woord over pensioen?

Roald van der Linde is woordvoerder namens de VVD. Hij neemt de portefeuille over van Helma Lodders. Meer keuzevrijheid bij aanvullend pensioen en eigen persoonlijk pensioenvermogen met overzicht van ingelegde pensioenpremies en opgebouwd vermogen behoren tot de speerpunten van de VVD.

Namens de PVV voert Tony van Dijck het woord. Dat deed hij ook de afgelopen vier jaar tijdens Rutte-II. De PVV zet zich in het bijzonder in om de aanvullende pensioenen te laten indexeren.

Het bekendste Kamerlid dat zich bezighoudt met pensioen is Pieter Omtzigt. Sinds 2003 is hij namens het CDA lid van de Tweede Kamer. Op pensioenterrein zet hij zich o.a. in om het pensioenstelsel een Nederlands zaak te laten blijven. Meer zeggenschap te creëren voor deelnemers bij hun pensioenfonds en meer maatwerk te creëren voor specifieke leeftijdsgroepen.

Steven van Weyenberg is woordvoerder namens D66. Dat was hij ook tijdens de vorige kabinetsperiode. Hervormen van pensioen en over gaan naar een individueel pensioen, met behoud van solidariteit, maar zonder overdracht van geld van jong naar oud, is één van zijn speerpunten.

Bij GroenLinks is Rik Grashoff de nieuwe woordvoerder. GL wil dat het pensioenstelsel gemoderniseerd wordt. Pensioendeelnemers gaan in de plannen van GL individueel sparen en collectief beleggen, waardoor de verdeling tussen generaties en tussen lager- en hoger opgeleiden rechtvaardiger wordt.

Bij de SP voert Jasper van Dijk het woord. De SP wil af van de huidige rekenrente en wil dat de pensioenen beter beschermd worden. Zijn voorganger Paul Ulenbelt probeerde de pensioenkortingen te voorkomen.

Gijs van Dijk is de woordvoerder namens de PvdA. Voor de pensioensector is van Dijk een goede bekende: hij was tot voorkort bestuurslid pensioen van de vakcentrale FNV. Bij de PvdA neemt hij de portefeuille over van Roos Vermeij. Zij is Tweede Kamer lid af en nu bestuurder bij pensioenfonds PME. De PvdA wil het pensioenstelsel aanpassen aan de tijd om het daarmee sterker te maken. Het doel is om ouderen meer inkomenszekerheid te beiden, in te spelen op individuele wensen en ook zzp’ers een goed pensioen te bieden.

De pensioenportefeuille bij de ChristenUnie wordt gedaan door Eppo Bruins. Zijn voorgangster, Carola Schouten, is vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geworden. De ChristenUnie maakt zich sterk voor een eerlijk en houdbaar pensioenstelsel voor iedereen en een einde aan de tweedeling van jong en oud.

Lammert van Raan zal aanschuiven namens de Partij van door de Dieren. De PvdD wil meer vrijheid en flexibiliteit voor werknemers om keuzes te maken in hun pensioenopbouw. Maar dan wel ondergebracht bij een  groen investeringsfonds als dat bij hun huidige pensioenfonds niet mogelijk is.

Bij 50plus neemt Martin van Rooijen het pensioendossier over van Henk Krol. van Rooijen was eerder voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), staatssecretaris van Financiën, en zat sinds 2015 in de Eerste Kamer namens 50plus. Van Rooijen zet zich in voor behoud van het huidige stelsel. Geen kortingen van de pensioenen, wel indexeren.

Elbert Dijkgraaf blijft de pensioenwoordvoerder van de SGP. Keuzevrijheid als uitgangspunt van het pensioenstelsel, met behoud van goede collectieve elementen uit het huidige stelsel, daar zet de SGP zich voor in.

Namens Denk doet Tunahan Kuzu de pensioenwoordvoering. Over de pensioenplannen van Denk is op dit moment nog niet heel veel bekend. Uitgangspunt bij ingrepen in ons pensioenstelsel is voor Denk in ieder geval generatieneutraliteit.

Het is bij ons nog niet bekend of Thierry Baudet of Theo Hiddema namens Forum voor Democratie de woordvoering doet. FvD is tegen een verplichting voor ZZP’ers en wil dat pensioenfondsen meer beleggen in de Nederlandse economie.

Voor al deze woordvoerders wacht een mooie klus. Het Nederlands pensioenstel staat in de stijgers. Samen met het kabinet kunnen deze kamerleden het stelsel hervormen. Het is goed om te zien dat bij de meeste partijen deze wens ook leeft!

Aegon logo
Redactie | Aegon Blog,
Aegon biedt wereldwijd zo'n 30 miljoen mensen oplossingen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer. Omdat we het belangrijk vinden dat je zelf bewust financiële keuzes kunt maken, ontwikkelen we producten die je financieel zelfstandig maken. Met deze blog helpen we je op weg met nieuws en achtergrondinformatie.