Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Blog Pensioen Zakelijk 'Hoeveel pensioen krijg ik straks?'

'Hoeveel pensioen krijg ik straks?'

14-09-2017

De individuele pensioendeelnemer moet zelf keuzes maken voor zijn pensioen. Ingewikkelde keuzes, met grote gevolgen die niet altijd te overzien zijn. Aegon wil elke deelnemer helpen aan een pensioen dat het beste bij hem past. Door een reëler beeld te geven van het pensioen ondersteunt de nieuwe Profielwijzer van Aegon bij het maken van de optimale keuze.

In mijn blogreeks komt een aantal cruciale aspecten van het pensioen anno 2017 aan bod. De eerste blog ging over de nieuwe pensioenrealiteit: beleggen is de beste optie voor voldoende pensioen. En voor hun pensioen moeten deelnemers zélf (beleggings)keuzes maken. In de tweede blog ging ik nader in op twee van deze keuzes: doorbeleggen en offensief beleggen. In de visie van Aegon bieden deze mogelijkheden goede kansen op een beter pensioen. Deze laatste blog gaat over het belang van inzicht bij deelnemers in de gevolgen van hun keuzes. En hoe onze Profielwijzer dit inzicht nu biedt.

Reëel overzicht

Veel aanbieders en ook autoriteiten worstelen met de belangrijkste vraag die deelnemers in een pensioenregeling zich stellen: Hoeveel pensioen krijg ik straks? En vervolgens: wat kan ik daar dan voor kopen? De Profielwijzer van Aegon is een antwoord op deze ontwikkeling. De deelnemer die deze tool invult, krijgt een overzicht van de manier waarop het inkomen uit pensioen zich de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid zal ontwikkelen. Op basis van zijn individuele gegevens, zoals de hoeveelheid pensioen die hij al heeft opgebouwd, zijn leeftijd en zijn pensioenregeling. De deelnemer ziet meteen welk concreet uitkeringsbedrag per maand hij vermoedelijk zal krijgen. Dat is prettig en overzichtelijk, zeker als het pensioen nog ver weg ligt.

En dan die andere vraag: wat kan ik ervoor kopen? Dit laten we zien doordat we aan het pensioenoverzicht een inflatiecorrectie toevoegen. Ofwel: de uitkering is uitgedrukt in euro’s van vandaag. € 100 over twintig jaar is evenveel waard als € 100 nu. Wat de deelnemer hier vandaag mee kan kopen, kan hij er ook straks mee kopen.

Beredeneerd en wetenschappelijk

Achter de Profielwijzer hangt een rekenmodel. Dit rekenmodel hebben we ontwikkeld op basis van een techniek die traditionele pensioenfondsen al langer gebruiken. Het model rekent 1.000 beleggingsscenario’s door, voor onder meer aandelen, vastgoed en verschillende soorten obligaties, om tot een zo betrouwbaar mogelijk beeld van de ontwikkeling van de individuele beleggingsportefeuille te komen. Dit resulteert in een goed beredeneerd en wetenschappelijk onderbouwd pensioenoverzicht op maat op basis van de waarde van de uitkering die een deelnemer straks per maand kan ontvangen. Met de inflatiecorrectie erbij geeft het een compleet inzicht inclusief de koopkracht van het pensioen dat een deelnemer zal ontvangen.

Met de Profielwijzer kunnen deelnemers en adviseurs ook gemakkelijk nagaan wat er verandert als de deelnemer een andere keuze maakt. De Profielwijzer genereert dan een overzicht op basis van deze nieuwe situatie. Zo is direct zichtbaar welk effect een ander beleggingsprofiel of doorbeleggen heeft op de pensioenuitkering.

Hoe meer data, hoe betrouwbaarder

Hoewel we de realiteit zo goed mogelijk nabootsen, kan de Profielwijzer nooit 100% zekerheid bieden. Hoe meer individuele data we kunnen doorrekenen, hoe betrouwbaarder de projectie naar de toekomst is. Dat is iets waar we in de doorontwikkeling van de Profielwijzer verder naar kijken. Dankzij de technologie achter de Profielwijzer kunnen we ook eenvoudiger bepalen op welke leeftijd deelnemers moeten beginnen met het afbouwen van beleggingsrisico’s en hoe snel dit moet gebeuren. We kunnen het beleggingsbeleid dus optimaal inrichten.

Grote betekenis

Het inzicht in het pensioen dat onze Profielwijzer biedt, is ook voor pensioenadviseurs van grote betekenis. Het antwoord op de vraag ‘Hoeveel pensioen krijg ik straks?’ is hiermee behoorlijk concreet te beantwoorden. Aan de hand van de Profielwijzer kan de pensioenadviseur de begeleiding van de individuele pensioendeelnemer die hier behoefte aan heeft, nader invullen en hem adviseren over de beleggingskeuzes die echt bij hem passen.

Herialt Mens,
Sr. Investment Solutions bij Aegon Asset Management
Herialt Mens is werkzaam bij Aegon Asset Management.