Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Lage rente: niet altijd een pensioenprobleem, wel reden voor advies

Zakelijk Blog Pensioen Zakelijk Lage rente: niet altijd een pensioenprobleem, wel reden voor advies

Lage rente: niet altijd een pensioenprobleem, wel reden voor advies

09-12-2019

Pensioenproblemen door lage rente: de media staan er vol mee. Maar lang niet ieder pensioen is even gevoelig voor het renteprobleem. En waar dit bij de ene regeling nauwelijks is op te lossen, zijn er bij de andere wél mogelijkheden. Goed advies en een tijdige pensioen-APK zijn onmisbaar. 

Mogelijk vraagt u zich af waarom de lage rente zoveel pensioenproblemen geeft. We zitten toch in een periode van economische groei? Het punt is dat de rente al heel lang heel laag is. Dit is funest voor de opbrengst van spaarrekeningen en van beleggingen met een laag risico, zoals in staatsobligaties. Soms is de rente zelfs negatief. Dan is er al bij voorbaat geen opbrengst, alleen een kostenpost. En dat net nu we in een periode zitten van vergrijzing en stijgende levensverwachting. Om alle pensioenen te betalen, hebben pensioenuitvoerders een goede vermogenspositie nodig.

Grootste pensioenproblemen bij DB-regelingen

Maar de ene pensioenregeling is de andere niet. De problemen waar u in de media zoveel over hoort, spelen vooral bij ‘defined benefit regelingen’ (DB-regelingen). Dit zijn middelloon- en eindloonregelingen waarbij de pensioenuitkering vooraf vastligt en is gekoppeld aan het salaris en het aantal dienstjaren. Zo’n harde belofte is mooi, maar dwingt de pensioenuitvoerder wel om veel zekerheid in te bouwen. Dit betekent relatief veel sparen en investeren in beleggingen met lage risico’s. Terwijl dat door de lage rente nu al een hele tijd weinig rendement oplevert.

Premieverhogingen en pensioenkortingen dreigen

Voor bedrijfstakpensioenfondsen levert dit problemen op. Welke rendementen deze fondsen ook behalen, zij moeten hun verplichtingen waarderen tegen de risicovrije rente. Hoe lager die is, hoe hoger het fonds de verplichtingen moet waarderen. Hier kunnen goede beleggingsresultaten vaak niet tegenop. Dus moet de beloofde uitkering omlaag, of de premie omhoog. Of zelfs allebei tegelijk: bij veel fondsen is dat een reële mogelijkheid, waarschuwt hun belangenvereniging de Pensioenfederatie. Ligt de uitvoering van een DB-regeling bij een verzekeraar, dan is de uitkering gegarandeerd (verzekerd) en is alleen een premieverhoging mogelijk. Dat geeft de deelnemers zekerheid, maar kan flink in de papieren lopen.

Minder problemen bij DC-regelingen

Naast DB-regelingen kent ons pensioenstelsel ook ‘defined contribution regelingen’ (DC-regelingen). Hierbij staat niet de uitkering, maar de inleg vast. Bij pensionering koopt de deelnemer met het opgebouwde kapitaal een levenslange uitkering aan. Deze opzet geeft in vergelijking met een DB-regeling veel meer kostenzekerheid. En voor de uitkeringen is de lage rente meestal geen probleem zolang de pensioendatum nog ver weg is. De deelnemer kan dan gerust wat risicovoller beleggen. Momenteel levert dat goede rendementen op.

Ook deelnemer DC-regeling ontsnapt niet volledig

Toch ontsnapt ook de deelnemer aan een DC-regeling niet volledig aan de nadelen van de lage rente. Zo kan het lastig zijn om in de laatste jaren voor pensionering de risico’s af te bouwen zonder dat de pensioenopbouw daar sterk onder lijdt. Een laag risico betekent nu immers direct een veel lager rendement. Ook kan de lage rente ervoor zorgen dat de deelnemer bij pensionering met het opgebouwde kapitaal maar een laag pensioen kan aankopen. Het is belangrijk om na te gaan of dit risico in de beleggingen is afgedekt, zodat er compensatie is voor een lage rente op de pensioendatum. Bij veel uitvoerders kunnen deelnemers er daarnaast voor kiezen om hun pensioen te blijven beleggen, zodat ze minder afhankelijk zijn van de rente op het moment van hun pensionering. Ze lopen dan uiteraard wel het risico dat het pensioen ook lager kan worden.

Een probleem met twee gezichten

Welke problemen de lage rente geeft en wie die op zijn bordje krijgt, hangt dus sterk af van het type pensioenregeling waar u mee te maken heeft. Hebt u een regeling waarbij de lage rente leidt tot kostenstijgingen? Dan is dat vooral vervelend voor u, want als werkgever betaalt u meestal het grootste deel van de pensioenpremie. En hoe groter de premieverhoging, hoe minder ruimte om te ondernemen. Het is ook mogelijk dat u een regeling heeft waarbij de lage rente zorgt voor lagere pensioenuitkeringen, of een groter risico daarop. Dan is het belangrijk dat uw werknemers tijdig de kans krijgen om tegenvallers op te vangen en waar mogelijk te repareren.

Aegon helpt u op weg

Hoe onzekerder het kostenplaatje en de pensioenopbouw, hoe groter het belang van financiële alertheid en goede advisering. Zo simpel is het. Binnenkort twee vervolgblogs. Eerst duiken we dieper in de voor- en nadelen van verzekerde DB- en DC-pensioenen en uw mogelijkheden om hier mee om te gaan. Daarna staan we stil bij opties om persoonlijk pensioenadvies aan uw werknemers te faciliteren.

Direct aan de slag?

Redactie | Aegon Zakelijk,
Aegon Zakelijk biedt pensioenoplossingen en inkomensverzekeringen voor zakelijke klanten. Een wereld die continu in beweging is, onder meer door veranderende marktomstandigheden en politieke besluitvorming. In onze blogs en nieuwsberichten delen we onze inzichten met u.  Voor nu én voor de toekomst.  Want later komt sneller dan u denkt.