Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

AEGON blog - IORP

Leidt de IORP tot betere pensioencommunicatie?

9 augustus 2018

doorRedactie | Aegon Blog

De gewijzigde Europese IORP-richtlijn voor pensioenen leidt binnenkort tot aanpassingen in de Nederlandse wetgeving. Iedereen gaat daar iets van merken. Maar leiden deze aanpassingen ook tot een beter inzicht in het pensioen? De belangrijkste wijzigingen op een rij voorzien van een oordeel. 

Het jaarlijkse pensioenoverzicht bevat straks de totaal betaalde premie

Vanaf 2019 staat de totale betaalde premie op het pensioenoverzicht. Hierdoor zien mensen die pensioen opbouwen niet alleen meer wat zij zelf bijdragen (via de eigen salarisstrook), maar ook wat de werkgever voor het pensioen betaalt. Een paar extra regels zorgen zo voor meer inzicht in deze belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Oordeel: verbetert de communicatie.

De reële waarde van het pensioen komt op het jaarlijkse pensioenoverzicht

Al jaren werken pensioenuitvoerders samen met SZW aan het verbeteren van de communicatie over de koopkracht van het pensioen. Een moeilijke boodschap die veel aandacht en uitleg vergt. De oplossing werd gevonden in het weergeven van koopkrachtscenario’s op mijnpensioenoverzicht.nl. Dit staat los van de IORP richtlijn. Op mijnpensioenoverzicht.nl is het mogelijk om deelnemers met gelaagde informatie uit te leggen wat koopkracht betekent voor zijn totale inkomen na pensionering. 

Door de IORP-richtlijn komt deze informatie vanaf 2020 echter ook op het jaarlijks pensioenoverzicht. De koopkracht van een toekomstig pensioen moet worden uitgedrukt in een pensioenbedrag nu. Daarmee wordt bedoeld de verwachte waarde van het pensioen gecorrigeerd voor inflatie. Uit onderzoek weten we dat dit bedrag door circa de helft van Nederland niet begrepen wordt. Dit bekent dat er een zeer lange tekstuele toelichting moet worden toegevoegd (en dan nog zal het niet altijd begrepen worden). Een pensioenoverzicht dat langer wordt en moeilijke informatie bevat. Oordeel: verbetert de communicatie niet.

De kosten van de DC-regeling komen op het pensioenoverzicht

Deelnemers met een beleggingspensioen krijgen jaarlijks informatie van hun verzekeraar over de ontwikkeling van hun belegde waarde. Daarop zien ze de beginstand, de toevoeging van de betaalde premie, de kosten die in rekening zijn gebracht, de eindstand van de waarde en de samenstelling van de beleggingsportefeuille. Een eenvoudig financieel huishoudboekje, met relevante informatie die bijdraagt aan meer inzicht. Waardevolle informatie om digitaal beschikbaar te stellen.

Straks maakt deze informatie verplicht deel uit van het jaarlijks pensioenoverzicht. Daarmee wordt het pensioenoverzicht weer een pagina langer. Met informatie die al maanden oud is. Oordeel: verbetert de communicatie niet.

Gewezen deelnemers krijgen jaarlijks een digitaal pensioenoverzicht

Gewezen deelnemers worden nu iedere 5 jaar geïnformeerd over hun pensioen. Schriftelijk of digitaal, naar voorkeur van de deelnemer. Er mag bovendien altijd gevraagd worden om een actueel overzicht. Vanaf 2020 moet er elk jaar een pensioenoverzicht beschikbaar zijn voor alle gewezen deelnemers. En dat mag alleen digitaal. Oordeel: verbetert de communicatie niet. Mijnpensioenoverzicht.nl en de persoonlijke digitale omgeving geven al voldoende informatie.

Conclusie

Hoewel de intenties van de IORP goed zijn, zorgt de IORP niet voor betere pensioencommunicatie. Waar in de Nederlandse wetgeving juist ruimte gemaakt is voor maatwerk, gelaagdheid en interactie mist deze helaas nog in de Europese regelgeving. 

Aegon logo
Redactie | Aegon Blog
Aegon biedt wereldwijd zo'n 30 miljoen mensen oplossingen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer. Omdat we het belangrijk vinden dat je zelf bewust financiële keuzes kunt maken, ontwikkelen we producten die je financieel zelfstandig maken. Met deze blog helpen we je op weg met nieuws en achtergrondinformatie.