Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Blog Pensioen Zakelijk Minder beleggingsvrees, betere keuze

Minder beleggingsvrees, betere keuze

03-08-2017

Veel mensen met een pensioenverzekering hebben een neutraal of defensief beleggingsprofiel. Als dit past bij hun persoonlijke financiële omstandigheden, is dat natuurlijk een prima keuze. Helaas wordt er niet altijd rekening gehouden met het volledige financiële plaatje van de deelnemer, terwijl dit grote impact heeft: hoeveel risico kan en wil iemand nemen? Voor pensioenadviseurs is dan ook een belangrijke rol weggelegd. Zij kunnen deelnemers begeleiden bij het maken van de juiste keuze, ook bij doorbeleggen na de pensioendatum.

In mijn vorige blog kwam aan bod dat werknemers zich niet genoeg realiseren dat hun pensioen er anders uitziet dan dat van hun ouders. En dat beleggen onlosmakelijk is verbonden met deze nieuwe pensioenrealiteit. Dit keer wil ik ingaan op offensief beleggen en doorbeleggen na de pensioendatum. Beide keuzemogelijkheden bieden goede kansen op een beter pensioen.

Risico’s mijden

We denken vaak dat mensen hele rationele keuzes maken voor hun pensioen. Uit onderzoek blijkt echter dat dit helemaal niet zo is: mensen stellen keuzes uit of leggen te laat geld opzij voor later. Daarnaast hebben deelnemers aan beschikbare premieregelingen veel moeite met hun keuze voor een passend beleggingsprofiel – als ze deze keuze al actief maken! Ze mijden risico’s en hebben een voorkeur voor spaarrekeningen en (kostbare) garanties.

Minder rendement

De vragenlijsten die veel pensioenaanbieders gebruiken om deelnemers te helpen met hun keuze voor een beleggingsprofiel, doen hier nog een schepje bovenop. Deze vragenlijsten gaan overwegend in op hoeveel kennis en ervaring deelnemers hebben met beleggen. Of hoe zij emotioneel tegenover beleggen staan. Gevolg is dat deelnemers relatief vaak voor een neutraal of defensief beleggingsprofiel kiezen. Maar hierdoor lopen ze op de langere termijn veel verwacht extra rendement mis; rendement dat noodzakelijk kan zijn voor voldoende pensioen.

Bewuste keuze maken

Aegon wil klanten helpen om zélf bewuste keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Daarom hebben we onze beleggingsprofieltest – in samenwerking met gedragseconomen van de Erasmus Universiteit Rotterdam – volledig vernieuwd. De nieuwe interactieve Profielwijzer stelt de risicobereidheid van een deelnemer nauwkeuriger vast. Ook houdt de Profielwijzer bij de bepaling van het beleggingsprofiel rekening met andere inkomstenbronnen dan alleen het tweede pijler pensioen. Zo brengen we grondig in kaart hoeveel risico’s deelnemers willen én kunnen nemen. Dit leidt tot een beleggingsadvies dat daadwerkelijk past bij de persoonlijke financiële situatie en voorkeuren van deelnemers.

Advies op maat

De vernieuwde Profielwijzer is in twee weken tijd door ruim 10.000 mensen ingevuld. Opvallend is dat het advies op maat veel vaker leidt tot een offensief beleggingsprofiel. Hoewel Aegon van mening is dat offensief beleggen voor veel mensen het best passende profiel is – iets wat nu ook uit de Profielwijzer blijkt – hebben we natuurlijk geen voorkeur voor het profiel dat deelnemers kiezen. Het gaat erom dat het profiel aansluit op hun persoonlijke omstandigheden en voorkeuren.

Doorbeleggen

Wat kunnen we hiervan leren als we het hebben over doorbeleggen? Waarschijnlijk geldt ook hier dat een mix van de financiële situatie en persoonlijke voorkeuren – vaker dan nu het geval is – leidt tot een keuze voor doorbeleggen. Voor pensioenadviseurs is het dan ook belangrijk dat zij zich realiseren dat ook bij doorbeleggen het complete plaatje in kaart moet worden gebracht.

De Profielwijzer kent nog een innovatie: we kunnen deelnemers nu een heel betrouwbaar beeld geven van hoe hun pensioen er straks uitziet. Meer hierover leest u in mijn volgende blog.

Herialt Mens,
Sr. Investment Solutions bij Aegon Asset Management
Herialt Mens is werkzaam bij Aegon Asset Management.