Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Blog Pensioen Zakelijk Onderzoek Life Cycles: focus op pensioenambitie loont

Onderzoek Life Cycles: focus op pensioenambitie loont

14-11-2017

Zoveel mogelijk rendement, zo weinig mogelijk risico. Het blijft het doel van elke pensioenoplossing. Het raakt meteen ook aan een spanningsveld dat iedereen kent: zonder risico geen rendement. De rekensom is vaker gemaakt. Bij het opbouwen van pensioen zetten medewerkers in doorsnee 20% van hun loon weg voor een periode van 30 à 40 jaar. Als een medewerker geen enkel risico wil lopen, zal deze na afloop voor een periode van ongeveer 8 jaar pensioeninkomen hebben vergaard; de AOW is hierbij niet meegerekend. Dat is veel te weinig in een tijd dat mensen die met pensioen gaan nog twintig tot dertig jaar hopen te leven. Zo bezien is een risicovrij pensioen een zeer risicovol pensioen. Het rendement is simpelweg te laag.

De waan van de dag

We moeten dus een optimale balans zien te vinden tussen risico en rendement. Hoe adviseer je in die wetenschap over wat een goed renderende pensioenoplossing is, zonder te vervallen in een casinopensioen? Bij dit soort vraagstukken regeert nu nog te vaak de waan van de dag. Er wordt te veel gekeken naar de performance op korte termijn. Welke fondsbeheerder heeft op dit moment de beste rendementen, hoe verslaan we de benchmarks? Ook krijgen kosten vaak te veel gewicht, omdat dat ogenschijnlijk de enige ‘harde’ cijfers zijn. Een kostbare denkfout, want verschillen in kosten van een aantal basispunten bij het pensioen hebben maar een marginaal effect op het uiteindelijke pensioenresultaat. Ze vallen in het niet bij het opbouwpotentieel dat tegenover deze kosten staat.

Onderzoek naar Life Cycles

Deze blikvernauwing is niet in het belang van de deelnemers. Pensioen gaat niet over de dag van vandaag of de dag van morgen, maar over de dag van over-, over-, overmorgen. In onze beleggingsfilosofie staat de pensioenambitie van de deelnemer centraal. De twee sleutelvragen zijn dan ook altijd: wat is het opbouwpotentieel van een pensioenoplossing en hoe groot is het risico. Lees: hoe groot is de kans op een lage pensioenuitkering? Aegon heeft onlangs de eigen de PPI-oplossing langs deze meetlat gelegd. De eigen neutrale Life Cycle is hierbij afgezet tegen vergelijkbare Life Cycles van concurrenten. Dit is gebeurd aan de hand van data van Moneyview en factsheets van fondsen en door de lange-termijnrendementen van onder andere aandelen, obligaties en renteproducten door te rekenen.

Beste verhouding tussen risico en rendement

Het onderzoek laat zien dat de moderne pensioenregeling van Aegon PPI de beste risico-rendement verhouding heeft. Het opbouwpotentieel is het hoogst, het risico op een laag pensioen onder de normlijn het laagst. Het meest illustratief is wellicht deze uitkomst van het onderzoek: iemand van dertig jaar die nu instapt bij Aegon PPI heeft ten opzichte van een concurrent met een goedkopere propositie 3% extra kosten over de gehele looptijd, maar daar staat maar liefst 32% meer te verwachten pensioen dan het gemiddelde in de markt tegenover.

Minder obligaties, meer opbouwpotentieel

Een lager risico en een hoger rendement. Het klinkt haast te mooi om waar te zijn. Hoe is dit mogelijk? Het trefwoord is: strategische allocatie. Bij Aegon PPI worden de beschikbare premies belegd in het Aegon Diversified Equity Fund, het Aegon Diversified Bond Fund en het Aegon Liability Matching Fund. Zo spreiden we risico’s en spelen we in op langdurige trends. Het derde fonds dekt, met een slimme hefboom, het renterisico af via derivaten. Door deze constructie zijn minder obligaties nodig en is er meer ruimte om zakelijke waarden zoals aandelen, vastgoed en grondstoffen in de portefeuille op te nemen. Deze extra investering in zakelijke waarden draagt direct bij aan het vergroten van het opbouwpotentieel.

 

Wesley Ballering is Data Analist bij AEGON Pricing & Analytics.  Luciano Duran Morales is Pricing Analist bij AEGON Pricing & Analytics.

Aegon logo
Redactie | Aegon Blog,
Aegon biedt wereldwijd zo'n 30 miljoen mensen oplossingen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer. Omdat we het belangrijk vinden dat je zelf bewust financiële keuzes kunt maken, ontwikkelen we producten die je financieel zelfstandig maken. Met deze blog helpen we je op weg met nieuws en achtergrondinformatie.