Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Blog Pensioen Zakelijk Pensioen en scheiden: de regels gaan (waarschijnlijk) veranderen

Pensioen en scheiden: de regels gaan (waarschijnlijk) veranderen

23-03-2018

Partners die uit elkaar gaan, moeten voortaan automatisch de helft van elkaars pensioen krijgen. Dat staat in de plannen van minister Koolmees. Behalve deze automatische verdeling wil het kabinet nog twee zaken veranderen.

Verandering 1: automatisch de helft

Na een scheiding heeft een ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat de ex deelnemer heeft opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit moet nu binnen twee jaar worden doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. Gebeurt dit niet dan moet de deelnemer zelf de uitbetaling van het pensioen aan zijn ex-partner regelen. De minister stelt voor om het doorgeven automatisch te laten verlopen.

Reactie Aegon: mooie verbetering! Deelnemer en de ex-partner worden in zware tijden geholpen en het helpt ons als pensioenuitvoerder om de scheiding meteen goed te verwerken in onze administratie.

Verandering 2: alleen nog de huwelijkse periode

Het bijzonder partnerpensioen wordt straks alleen berekend over de huwelijkse jaren. Dus net zoals bij het ouderdomspensioen. Momenteel wordt het partnerpensioen dat is opgebouwd vóór het huwelijk ook bijzonder partnerpensioen.

Reactie Aegon: goede verbetering met een aandachtspunt. De ex-partner krijgt het pensioendeel waar recht op is. Dat is mooi. Maar waarom heeft de ex-partner recht op het volledige partnerpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd? Waarom is dat niet de helft zoals dat ook het geval is bij het ouderdomspensioen? Dan wordt het gehele pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd precies door de helft gedeeld. Praktisch en overzichtelijk.

Verandering 3: van standaard verevening naar standaard conversie

Op dit moment is 'verevening' de standaardoptie. Dit wordt ‘conversie’. De verdeling van het opgebouwde pensioen vindt nu plaats op het moment dat de uitkering ingaat. Nadeel hiervan is dat de gescheiden partners financieel afhankelijk blijven van elkaar. Besluit de deelnemer bijvoorbeeld dat hij later wil stoppen met werken, of komt hij vroegtijdig te overlijden, dan heeft dat ook gevolgen voor de pensioenuitkering van zijn ex. De minister wil daarom dat 'conversie' de standaard wordt. Het tot dan toe opgebouwde pensioen wordt bij de scheiding dan direct verdeeld, zodat beide ex-partners een eigen pensioenaanspraak krijgen. Zo worden de pensioenbanden direct verbroken.

Reactie Aegon: ook dit is een goede verbetering met een aandachtspunt. De mogelijkheid om gezamenlijk af te wijken van de standaard en te kiezen voor verevening blijft bestaan. Daarmee blijft ook het recht bestaan op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Men twijfelt nog over de vraag of ook de vereveningsgrens (€ 474,11 per jaar in 2018) gehandhaafd moet blijven. Een grens die om administratieve redenen ooit in de wet is opgenomen. Wij zijn het ermee eens dat administratieve redenen geen argument mogen zijn om bij scheiding geen pensioen aan een ex-partner toe te kennen. Wij pleiten er wel voor dat onder deze vereveningsgrens alleen de mogelijkheid van conversie geboden wordt. Verevening van een pensioen of een bijzonder partnerpensioen van een paar tientjes per jaar heeft geen toegevoegde waarde voor de betrokkenen en levert veel werk op. Na conversie kan het zelfstandige pensioen via automatische waardeoverdracht naar de actieve pensioenuitvoerder van de ex-partner. Praktisch en overzichtelijk!

Aegon logo
Redactie | Aegon Blog,
Aegon biedt wereldwijd zo'n 30 miljoen mensen oplossingen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer. Omdat we het belangrijk vinden dat je zelf bewust financiële keuzes kunt maken, ontwikkelen we producten die je financieel zelfstandig maken. Met deze blog helpen we je op weg met nieuws en achtergrondinformatie.