Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Blog Pensioen Zakelijk Pensioen: jongeren schudden gevestigde orde wakker

Pensioen: jongeren schudden gevestigde orde wakker

19-04-2018

Meer flexibiliteit. Meer maatwerk. Meer keuzevrijheid. Meer transparantie. Maar ook, nog steeds, duidelijke plichten in een solidair systeem. De jongerenorganisaties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie dagen het kabinet in hun Pensioenvisie uit om zelf in beweging te komen nu de sociale partners niet tot overeenstemming komen. Ze raken met hun ideeën de kern van de kwestie. Het is hoog tijd voor een pensioensysteem dat past bij de wensen en behoeften van moderne mensen.

Aangenaam verrast ben ik door het initiatief van de jongerenorganisaties. De jongeren zien haarscherp dat we in een impasse zijn beland waarin iedereen zijn stokpaardjes blijft berijden. Niemand beweegt, iedereen houdt zijn kaarten achter de hand. Ze zien óók haarscherp dat de situatie urgent is. De nieuwe generatie lijkt beter dan wie ook door te hebben dat de arbeidsmarkt, de arbeidsverhoudingen en de dienstverbanden écht ingrijpend zijn veranderd. Mensen hebben loopbanen met afwisselend een vast contract in loondienst, een flexcontract of, al dan niet tijdelijk, een rol als ZZP’er of ondernemer. Mensen hebben soms een verdienende partner aan hun zijde, en soms ook niet. Al die diversiteit vraagt om nieuwe pensioenarrangementen. Niet later, maar nu.

Meer persoonlijke pensioenopbouw, meer keuzevrijheid

Wat ik sterk vind aan het appel van de jongerenorganisaties is dat ze niet alleen inzoomen op meer keuzemogelijkheden en meer vrijheid, maar dat ze ook hameren op plichten en op een solidair systeem. Ze pleiten bijvoorbeeld voor een pensioenplicht: iedereen die werkt is verplicht om pensioenvermogen op te bouwen. Daarbinnen willen ze dan wél meer vrijheid. Er moeten meer mogelijkheden komen om persoonlijk pensioenvermogen op te bouwen. Vanuit dit persoonlijk vermogen willen ze op specifieke momenten zelf keuzes kunnen maken. Keuzes zoals premievakantie bij onvoorziene financiële pech, de mogelijkheid om een deel van het pensioen in een keer uit te keren of de mogelijkheid om als individuele werknemer over te kunnen stappen naar een andere pensioenvorm - iets wat nu nog niet mogelijk is.

Solidair systeem, maar dan anders

Sterk aan de plannen vind ik ook dat de jongerenorganisaties een fundamenteel probleem bij de wortel willen aanpakken. Het huidige pensioensysteem is te anoniem: het eigen aandeel in de opbouw van de pensioenpotten is onbekend, de eigen invloed vrijwel nihil. Ook zorgt de huidige systematiek automatisch voor overheveling van gelden en risico’s tussen generaties. De ouderen die al pensioen krijgen, zijn direct de dupe als de premiedekkingsgraad daalt omdat actieve werkenden te weinig premie inbrengen. Andersom betalen jongere werkenden bij de huidige doorsneepremie relatief te veel geld en ouderen relatief te weinig. De jongeren pleiten voor afschaffing van de doorsneepremie, maar houden tegelijkertijd vast aan het basisprincipe van solidariteit. Zaken als levensverwachting, overlijden en arbeidsongeschiktheid blijven in hun ogen risico’s die het beste collectief geregeld en gedragen kunnen worden.

Opt-out voor ZZP’ers

Of de pensioenideeën van de jongeren helemaal overeenstemmen met de visie van Aegon? In veel opzichten zijn we het eens, zeker als het gaat om nieuwe vormen van maatwerk en het stimuleren van ZZP’ers om ook aan pensioenopbouw te doen. Of het pensioen nu loopt via de verzekeraar, via PPI’s of via pensioenfondsen - iedere uitvoeringsvorm moet mogelijk zijn. Er zijn natuurlijk ook verschillen. Bij de verplichte pensioenopbouw voor ZZP’ers zoals de jongerenorganisaties die voorstellen, zou ik bijvoorbeeld willen pleiten voor de mogelijkheid van een opt-out. Maar dan heb je het toch vooral over details.

Kern van de kwestie

Cruciaal is dat de jongerenorganisaties de kern van de kwestie raken. Met hun ideeën schudden ze de gevestigde orde wakker. Ze vragen lef en leiderschap en doen een oproep om door de zure appel heen te bijten en kleur te bekennen. Want het gaat uiteindelijk niet om de dekkingsgraad en de rekenrente. Het gaat om een nieuw solidair systeem dat recht doet aan de diversiteit van deze tijd.

Frtits Bart directeur Beleid & Propositiemanagement Aegon Zakelijk
Frits Bart,
Directeur Beleid & Propositiemanagement Aegon Zakelijk
Aegon wil klanten in staat stellen om zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Wereldwijd biedt Aegon zo'n 40 miljoen mensen oplossingen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer.
Oplossing ligt mogelijk in een open Tontine systeem.