Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Blog Pensioen Zakelijk Pensioen & ZZP in de formatie: waar schuurt het, waar smeert het?

Pensioen & ZZP in de formatie: waar schuurt het, waar smeert het?

12-07-2017

De kabinetsformatie is al een tijd onderweg. We zijn aan de laatste optie voor een meerderheidskabinet bezig: VVD, D66, CDA en CU. Klimaat en migratie bleken hete hangijzers en onoverkomelijke struikelblokken bij de eerdere pogingen. Over pensioen kwam weinig naar buiten, anders dan dat het SER-advies nog op zich laat wachten en de staatssecretaris van SZW de sociale partners maant hun verantwoordelijkheden te nemen omdat anders de politiek de knopen zal doorhakken. Dat maakt de vraag interessant waar de wrijfpunten op dit dossier zitten tussen de beoogde coalitiepartners en waar zij het waarschijnlijk makkelijk eens worden. Mijn conclusie is dat het pensioendossier waarschijnlijk geen showstoppers bevat. De fiscale aftopping, de verplichtstelling en de doorsneepremie zijn waarschijnlijk de grootste discussiepunten.

AOW

Bij de AOW zie ik weinig struikelblokken. VVD en D66 willen een flexibele ingangsdatum. VVD alleen later (maximaal drie jaar), D66 maximaal één jaar eerder of vijf jaar later. Het CDA- en CU-verkiezingsprogramma laten zich hier niet over uit. Ook de ouderenkorting voor lage inkomens zal geen splijtzwam zijn.

Tweede pijler

Lastiger wordt het wellicht bij de tweede pijler pensioenen. De meest genoemde onderwerpen in de verkiezingsstrijd waren de “individuele potjes”, de verplichtstelling, de fiscale aftopping van het pensioengevend salaris, het afschaffen van de doorsneepremie en de mogelijkheid van een uitkering ineens of een premievakantie. VVD, D66 en CU zijn voor individuele potjes. CDA neemt geen specifiek standpunt in. VVD is een warm voorstander van het afschaffen van de verplichtstelling, D66 zit in het midden (wel verplichte deelname, maar vrije keus uitvoerder) en CDA en CU willen de verplichtstelling handhaven. Ook de fiscale aftopping zorgt voor verdeeldheid. VVD en CDA willen geen verdere aftopping. CU wil het pensioengevend salaris beperken tot anderhalf keer modaal (ongeveer € 55.00). D66 wil verplichte deelname tot het maximum SV-loon (ongeveer € 54.000) en daarboven een fiscaal gefaciliteerde vrijwillige deelname tot een salaris van € 100.000. Bij de doorsneepremie vinden VVD, D66 en CU elkaar in het streven om hem af te schaffen. CDA neemt geen specifiek standpunt in. In het creëren van mogelijkheden om flexibeler om te gaan met premie-inleg en uitkeringen vinden de partijen elkaar op hoofdlijnen. Gedeeltelijke opname in eens voor de financiering van het eigen huis kan op steun van alle vier rekenen.

ZZP’ers

De zzp’er krijgt bij alle partijen veel aandacht en ruimte. D66 wil dat de zelfstandigenaftrek blijft. ZZP’ers moeten zich eenvoudiger kunnen verzekeren en makkelijker vrijwillig kunnen sparen voor pensioen. Daarnaast wil D66 de mogelijkheden uitbreiden voor zelfstandigen om deel te blijven uitmaken van het pensioenfonds waar zij deelnemer in waren toen zij nog werknemer waren. Ook moeten zzp’ers tot een pensioenfonds kunnen toetreden wanneer zij nooit werknemer waren.

Volgens VVD moet een zzp’er die bewust kiest voor zelfstandigheid zo veel mogelijk ruimte krijgen. Als zzp’er moet je daarom zelf kunnen bepalen waarvoor en hoe je je wilt verzekeren. VVD wil dat het voor zzp’ers en flexwerkers eenvoudiger wordt om een hypotheek te krijgen en dat zij meer keuze en regie krijgen. Bijvoorbeeld de keuze om zich aan te sluiten bij een collectief pensioen. Geen verplichting; de zelfstandige beslist hier zelfstandig over.

CU wil een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling op minimum niveau voor zzp’ers, met een mogelijkheid om bij te verzekeren. Het treffen van een pensioenvoorziening blijft volgens CU een eigen verantwoordelijkheid van de zzp’er.

CDA tenslotte vindt dat zzp’ers alleen een volledige zelfstandigenaftrek kunnen krijgen als zij een minimumbedrag opzij leggen voor hun eigen pensioenvoorziening. De onlangs door staatssecretaris Klijnsma bepleitte variant van een in beginsel verplichte regeling met een opt out mogelijkheid, lijkt een bruikbaar compromis.

Herman Kappelle
Herman Kappelle,
Directeur Adfis
Herman Kappelle is directeur Aegon Adfis en bijzonder hoogleraar fiscaal pensioenrecht. Aandachtsgebied groot zakelijke markt en de politieke ontwikkelingen rond pensioen.