Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Pensioenverzekering en lage rente: dit kunt u doen

Zakelijk Blog Pensioen Zakelijk Pensioenverzekering en lage rente: dit kunt u doen
13-01-2020

De historisch lage rente vormt een probleem voor veel pensioenen. Bij pensioenverzekeringen bepaalt de precieze pensioenvorm wie de grootste risico’s loopt: u of uw werknemers. In beide gevallen is het belangrijk om tijdig de juiste acties te ondernemen.

Het Nederlandse aanbod aan pensioenverzekeringen kent twee soorten regelingen, waar de huidige lage rente een zeer uiteenlopend effect op heeft.

  • De van oudsher populairste pensioenvorm is die van de defined benefit regeling (‘DB-regeling’). Dit zijn middelloon- en eindloonregelingen waarbij de pensioenuitkering vooraf vastligt en is gekoppeld aan het salaris en het aantal dienstjaren.
  • De laatste decennia is daarnaast de defined contribution regeling (‘DC-regeling’) in opkomst. Bij deze regelingen staat niet de uitkering, maar de inleg vast. Met het via sparen en beleggen opgebouwde kapitaal koopt de deelnemer bij pensionering een levenslange uitkering.

 

Ken de prijs van inkomenszekerheid

Verzekerde DB-regelingen bieden hun deelnemers maximale zekerheid, want de uitkering is gegarandeerd (verzekerd). De keerzijde is dat aan die inkomenszekerheid een prijskaartje hangt. Vallen de opbrengsten van sparen en beleggen tegen, dan moet de premie omhoog. Dit is precies wat er nu door de lage rente gebeurt. Heeft uw onderneming een DB-regeling, dan is het belangrijk om te beseffen dat deze prijsverhoging vooral bij u landt. Doorgaans betaalt de werkgever het grootste deel van de pensioenpremie.

Overweeg overstap van DB naar DC

Voor werkgevers met DB-regelingen kan de langdurig lage rente een goede reden zijn om uit te zoeken of ze hun kostenrisico’s kunnen verminderen. Dit kan door voor die andere pensioenvorm te kiezen: de DC-regeling. Omdat hier niet de uitkering maar de inleg vastligt, zijn de kostenrisico’s voor de werkgever veel geringer. Natuurlijk moet u wel eerst nagaan wanneer uw huidige pensioencontract afloopt. Ook is het verstandig om vooraf met uw werknemers te overleggen. Arbeidsvoorwaarden mag u niet eenzijdig wijzigen, dit kan alleen met instemming van uw werknemers. En heeft uw organisatie een OR, dan heeft die instemmingsrecht bij diverse pensioenbeslissingen.

Besef dat DC risicovoller is voor uw werknemers

Wilt u overstappen naar een DC-regeling of biedt u nu al zo’n regeling aan, dan moet u zich goed realiseren dat de hoogte van het pensioen van uw medewerkers niet vaststaat. Dit kan meevallers opleveren, maar ook tegenvallers. Daarom is goede begeleiding onmisbaar. De huidige lage rente is hier een goed voorbeeld van. Die vormt meestal niet zo’n probleem als de deelnemer nog ver van zijn pensionering verwijderd is. Er is dan nog ruimte om afhankelijk van persoonlijke behoeften en voorkeuren te kiezen tussen een defensiever of offensiever beleggingsmodel. Dat de waarde van het pensioenkapitaal in deze fase met de conjunctuur meebeweegt, hoeft het uiteindelijke pensioen niet direct in gevaar te brengen.

Heb oog voor het dilemma van de oudere werknemer

Dit ligt anders als de leeftijd in zicht komt waarop de deelnemer zijn pensioenuitkering aankoopt. In die fase doet hij er verstandig aan om de beleggingsrisico’s geleidelijk af te bouwen. Niemand zit erop te wachten dat zijn spaarpot in die beslissende laatste fase leegloopt omdat de conjunctuur tegenzit. Maar… door de lage rente leveren veilige spaar- en beleggingsopties nu direct een veel lager rendement op. Zo staan oudere deelnemers voor een dilemma. Ze kunnen de tegenvaller accepteren, of wat meer risico blijven nemen door bijvoorbeeld te kiezen voor variabele pensioenuitkeringen. Dit geeft kans op een hogere pensioenuitkering, maar uiteraard ook een risico dat het pensioen juist lager uitvalt.

Zorg voor deskundige begeleiding

Het is een kwestie van goed werkgeverschap om werknemers goed te (laten) begeleiden bij financiële planning binnen hun pensioenregeling. Dit geldt zeker als u een pensioenverzekering heeft of kiest waarin de voornaamste risico’s bij de werknemer liggen. Binnenkort staan we in een volgende blog stil bij opties om maatwerkadvies aan uw werknemers te faciliteren.

Direct aan de slag?

Redactie | Aegon Zakelijk,
Aegon Zakelijk biedt pensioenoplossingen en inkomensverzekeringen voor zakelijke klanten. Een wereld die continu in beweging is, onder meer door veranderende marktomstandigheden en politieke besluitvorming. In onze blogs en nieuwsberichten delen we onze inzichten met u.  Voor nu én voor de toekomst.  Want later komt sneller dan u denkt.