Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Blog Pensioen Zakelijk PPI & advisering: werknemers als grote nieuwe doelgroep

PPI & advisering: werknemers als grote nieuwe doelgroep

12-01-2018

De laatste jaren vindt een verschuiving plaats van eind- en middelloonregelingen naar beschikbare premieregelingen. Dit zorgt in het bijzonder bij werknemers voor meer behoefte aan advies en ondersteuning. Voor adviseurs is dit een uitgelezen kans om hun rol steviger in te vullen richting werkgevers én werknemers.

Steeds meer werkgevers kiezen ervoor om hun pensioenregelingen te laten uitvoeren via een premiepensioeninstelling. Deze PPI’s, met Aegon PPI als bekend voorbeeld, leggen zich toe op de uitvoering van collectieve beschikbare premieregelingen in de tweede pijler. De kabinetsplannen die voorzien in verdere individualisering rond het pensioen zullen de interesse in PPI alleen maar groter maken. Belangrijk element van de PPI’s is de relatief grote keuzevrijheid die het werknemers biedt. Werknemers in een PPI kunnen kiezen uit meerdere beleggingsprofielen.

Op- en afbouw pensioen

Een nog onderschat gevolg van deze beweging is dat werknemers steeds meer zelf moeten nadenken en dus ook vaker ondersteuning nodig hebben. Werknemers in PPI-regelingen hebben in toenemende mate advies nodig over hun pensioen. Niet alleen over hun werkgeverspensioen, maar ook over de andere twee pijlers. Er leven op dit gebied tal van vragen. Hoe wil ik mijn pensioen op- en afbouwen in de tweede pijler? Heb ik, als AOW en werkgeverspensioen niet toereikend zijn, een individuele aanvulling nodig in de derde pijler?

Financiële planning

Werknemers worden een steeds belangrijker doelgroep voor adviseurs. Er ontstaat een nieuwe markt met allerlei kansen om de eigen dienstverlening te verbreden en te verfijnen. Naast pensioenadvies zal er ook steeds meer behoefte zijn aan nog bredere ondersteuning, in de vorm van financiële planning. Hoe verhouden mijn pensioenvoorzieningen en mijn pensioenstrategie zich eigenlijk tot mijn hypotheek, mijn spaargeld en mijn andere bezittingen? Dergelijke vragen - en de keuzes die hier bij horen - gaan zich ongetwijfeld in toenemende mate opdringen. Zeker bij medewerkers met bovenmodale inkomens en bijvoorbeeld een eigen huis. Hetzelfde geldt voor oudere medewerkers die al wat dichter bij hun pensioen staan.

Zorgplicht en goed werkgeverschap

Adviseurs staan voor de uitdaging om nieuwe oplossingen aan te reiken in dit speelveld van beschikbare premieregelingen. Dat kan via de werkgevers. Er zijn proposities denkbaar waarbij een adviseur werknemers coacht bij hun pensioenvragen, bijvoorbeeld op basis van een abonnementsvergoeding. Voor werkgevers kan zo’n oplossing interessant zijn omdat ze op deze manier voldoen aan hun zorgplicht en zo ook nog eens invulling geven aan goed werkgeverschap. Andere optie is om een portefeuille op te bouwen in de particuliere markt; in dat geval is de werknemer de betalende klant.

Praktische tools

Onafhankelijke adviseurs die werkgevers en werknemers in PPI-regelingen willen adviseren over hun pensioen en financiële planning kunnen gebruik maken van tools die Aegon via online bank Knab beschikbaar stelt. Met de tool ‘Persoonlijk Pensioen’ is het mogelijk om via DigiD inzicht te krijgen in onder andere opgebouwde pensioenen en de informatie uit de belastingaangifte. Mede op basis hiervan is het mogelijk om werknemers in beschikbare premieregelingen gericht en kosten efficiënt te adviseren.

Aegon logo
Redactie | Aegon Blog,
Aegon biedt wereldwijd zo'n 30 miljoen mensen oplossingen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer. Omdat we het belangrijk vinden dat je zelf bewust financiële keuzes kunt maken, ontwikkelen we producten die je financieel zelfstandig maken. Met deze blog helpen we je op weg met nieuws en achtergrondinformatie.