Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Blog Pensioen Zakelijk Regeerakkoord zet de maat voor nieuwe pensioenoplossingen

Regeerakkoord zet de maat voor nieuwe pensioenoplossingen

31-10-2017

Het is nooit saai in de pensioenwereld. Het regeerakkoord stelt onomwonden dat premie-inleg leidend wordt bij pensioenregelingen. Het lijkt de opmaat voor een serieuze stelselwijziging. Aan adviseurs en uitvoerders de uitdaging om werkgevers én deelnemers door het veranderende pensioenlandschap te loodsen.
 
Als we ons buigen over de toekomst van het pensioenstelsel, is het goed om je te realiseren dat er de afgelopen jaren al zeer veel is veranderd. In een periode van vijf jaar is in Nederland 15 tot 25% van de pensioenambitie weggenomen. Door de lagere opbouwpercentages en de stijging van de pensioenleeftijd voor het tweede pijler pensioen is het te bereiken pensioen fors teruggelopen. In 2013 kon een deelnemer met een gemiddeld carrièreverloop op de leeftijd van 65 jaar, met inbegrip van de AOW-uitkering, nog rekenen op 64,4% van het laatstverdiende salaris. Vanaf 2018 is dit nog maar 48,8% op 65 jaar. Deze verandering heeft haast geruisloos plaatsgevonden.

Adviseren over nettopensioenregeling

Begin 2015 was ook het startsein voor de aftopping van het pensioengevend salaris op € 100.000. Inmiddels is dit door indexatie € 103.317 geworden. Circa 145.000 werknemers met een loon boven € 100.000 staan sindsdien voor de keuze om hun lagere pensioenopbouw te compenseren met een nettopensioenregeling. Deze keuze blijkt in de praktijk niet eenvoudig: het gaat om netto geld dat ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden, zoals het aflossen van een hypotheek. Veel deelnemers uit deze specifieke groep hebben tot nu toe alleen voor een nabestaandenregeling gekozen. Het roept de vraag op hoe weloverwogen deze mensen hun keuze maken. Daar ligt een rol voor pensioenuitvoerders, werknemers, werkgevers en hun adviseurs.

Het einde van de stijgende staffels

Terug naar de toekomst. Want deze brengt nog veel meer nieuws. Het regeerakkoord bevat een stevige pensioenparagraaf. Belangrijkste verandering is dat de premie-inleg leidend wordt bij alle pensioenregelingen. De doorsneesystematiek wordt afgeschaft zo staat er te lezen. Het is een ingreep met gevolgen. Voor DC-regelingen betekent het een bij iedere leeftijd gelijke premie (‘flat rate’) en daarmee het einde van de stijgende staffels. Voor DB-regelingen betekent het dat het opbouwpercentage bij een oplopende leeftijd afneemt en dat jongeren een hoger opbouwpercentage hebben dan ouderen. Het is sowieso de vraag of zo’n nieuwe systematiek met gelijkblijvende inleg nog ruimte biedt aan DB-regelingen.

De grotere beweging

Het zijn wat mij betreft veranderingen ten goede. Het sluit aan bij de beweging die al langer gaande is: de verschuiving van DB-regelingen bij verzekeraars en later ook bij pensioenfondsen en PPI's. Inmiddels hebben al ruim 1,25 miljoen actieve pensioendeelnemers een DC-regeling. En DC regelingen hebben zich ontwikkeld tot volwaardige pensioenregelingen met slimme life cycle beleggingen met een nieuwe balans tussen zekerheid en risico. En met ruimere keuzemogelijkheden zoals doorbeleggen. Ook het APF is een nieuwe uitvoeringsvorm die prima is voorbereid op de door het kabinet voorgestelde wijzigingen, gebaseerd op persoonlijk pensioenvermogen en gelijkblijvende inleg. Al dan niet met een buffer.

Goed advies van groot belang

Hoewel de beweging naar een nieuw pensioenstelsel tot nu toe niet erg soepel verloopt, lijkt het met dit regeerakkoord nu toch onomkeerbaar te worden. Zeker is dat er de komende jaren veel te kiezen valt. Niet alleen voor werkgevers, maar ook voor individuele deelnemers die steeds meer in de regierol komen. Er ligt een mooie uitdaging voor zowel adviseurs als uitvoerders om werkgevers en deelnemers hierin te begeleiden. Integrale financiële planning wordt hierbij steeds belangrijker, met advies en begeleiding over alle pensioenpijlers heen.

Aegon logo
Redactie | Aegon Blog,
Aegon biedt wereldwijd zo'n 30 miljoen mensen oplossingen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer. Omdat we het belangrijk vinden dat je zelf bewust financiële keuzes kunt maken, ontwikkelen we producten die je financieel zelfstandig maken. Met deze blog helpen we je op weg met nieuws en achtergrondinformatie.