Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Wat u moet weten over verantwoord pensioenbeleggen
(en waarom)

verantwoord pensioen beleggen
Zakelijk Blog Pensioen Zakelijk Wat u moet weten over verantwoord pensioenbeleggen (en waarom)
10-07-2020

Het is voor werkgevers steeds belangrijker om een eigen duurzaamheidsbeleid te hebben. Klanten en werknemers verwachten het, en opdrachtgevers stellen het steeds vaker als randvoorwaarde. Een verantwoord belegd pensioen kan heel goed onderdeel zijn van uw duurzame bedrijfsstrategie. Juist bij pensioen kan een verantwoord beleggingsbeleid écht verschil maken. Wilt u weten of uw (toekomstige) pensioenuitvoerder verantwoord belegt? Hier moet u op letten.

De primaire taak van pensioenuitvoerders is zorgen voor een goed pensioen voor hun klanten. Dat doen ze door de ingelegde premies te beleggen. Het mooie is: dat kan heel goed op een verantwoorde manier. Duurzame bedrijven renderen vaak beter dan niet-duurzame ondernemingen. Ook zijn ze minder kwetsbaar voor bijvoorbeeld overheidsingrijpen. Pensioenbeleggen en streven naar een duurzame wereld zijn allebei op de toekomst gericht. Dit maakt ze tot een logische combinatie. Want u wilt natuurlijk wel dat uw medewerkers in een leefbare wereld van hun opgebouwde pensioen kunnen genieten.

Verantwoord beleggen: wat is dat dan?

De wereld van verantwoord beleggen bestaat uit fifty shades of green. Dit kan het voor u als werkgever lastig maken om er grip op te krijgen. De ene uitvoerder belegt alleen in volledig duurzame bedrijven, de andere in het duurzaamste bedrijf van een sector. Verder denken veel mensen bij duurzaamheid vooral aan bedrijven die zich bezighouden met de energietransitie. Verantwoord beleggen gaat echter verder. Beleggers kijken daarbij hoe bedrijven omgaan met de zorg voor milieu én mens én goed ondernemingsbestuur. Internationaal spreken we ook wel over ESG-principes: Environmental, Social & Governance.

Afhankelijk van de pensioenuitvoerder

Verantwoord beleggen is ‘hot’ en dat is mooi. Maar helaas vindt hierdoor ook greenwashing plaats: bedrijven die zich groener voordoen dan ze zijn. Het kan lastig zijn hier doorheen te prikken, want bij pensioenbeleggen bent u afhankelijk van de pensioenuitvoerder. Wilt u beoordelen of een beleggingsaanpak echt verantwoord is, dan zijn de UN Global Compact Principles een goed startpunt. Bedrijven die aan deze normen voldoen, nemen hun verantwoordelijkheid op het gebied van mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. U kunt nagaan in hoeverre uw pensioenuitvoerder dit soort principes als uitgangspunt voor zijn beleggingsbeleid hanteert én toepast.

Verantwoord beleggen: zó doen we dat bij Aegon Cappital

Het verantwoord beleggingsbeleid van Aegon Cappital richt zich op 9 Thema’s, waar we actief op sturen:

1 Klimaatverandering
2 Biodiversiteit
3 Mensenrechten
4 Arbeidsrechten
5 Goede gezondheid en welzijn
6 Goed ondernemingsbestuur (‘corporate governance’)
7 Controversiële wapens en de handel daarin
8 Financiële instellingen
9 Dierenwelzijn

Bij Aegon Cappital kijken we heel bewust naar deze thema’s bij ál onze beleggingen.

Stel de juiste vragen

Pensioenuitvoerders – ook Aegon Cappital – hebben de verantwoordelijkheid om op verantwoorde wijze pensioenkapitaal op te bouwen. Als grote belegger kunnen ze invloed uitoefenen op het gedrag van bedrijven. Hoe een pensioenuitvoerder zijn verantwoorde beleggingsbeleid precies invult, is vaak niet direct zichtbaar. Veel gebeurt op de achtergrond. Stel daarom in ieder geval de volgende vragen:

  • Heeft de pensioenuitvoerder een verantwoord beleggingsbeleid?
  • Welke voorwaarden stelt de pensioenuitvoerder aan potentiële beleggingen?
  • Welke criteria hanteert de uitvoerder, naast financiële factoren als risico en rendement?
  • Gaat de uitvoerder in gesprek met bedrijven die niet (volledig) aan zijn voorwaarden voldoen? Wat gebeurt er als gedragsverandering uitblijft?
  • Hoe is het stembeleid en -gedrag op aandeelhoudersvergaderingen?
  • Wanneer verkoopt de uitvoerder zijn belang in een bedrijf?
  • Hebben uitsluitingscriteria alleen betrekking op bedrijven of ook op landen?
  • Welke landen en bedrijven worden uitgesloten en waarom? 
  • Hoe doet de pensioenuitvoerder verslag van het verantwoorde beleggingsbeleid?

 

Kijk naar de inhoud

De zoektocht naar een verantwoorde pensioenregeling kan lastig zijn. Het woord ‘duurzaam’ of ‘verantwoord’ is geen garantie voor een werkelijk verantwoord beleggingsbeleid. Ga niet af op de verpakking, maar kijk naar de inhoud. Draagt het beleid van deze uitvoerder echt bij aan een betere wereld en een verantwoord pensioen? In hoeverre een pensioenuitvoerder écht verantwoord belegt is moeilijk objectief te meten, maar met de tips en aandachtspunten uit dit artikel komt u een heel eind.

Redactie | Aegon Zakelijk,
Aegon Zakelijk biedt pensioenoplossingen en inkomensverzekeringen voor zakelijke klanten. Een wereld die continu in beweging is, onder meer door veranderende marktomstandigheden en politieke besluitvorming. In onze blogs en nieuwsberichten delen we onze inzichten met u.  Voor nu én voor de toekomst.  Want later komt sneller dan u denkt.

Direct aan de slag?