Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Een onnodig AOW gat…

08-03-2017

Johan Pietersen is 58 jaar en is al lang geleden volledig arbeidsongeschikt geworden. Hij krijgt dan ook al sinds jaar en dag een WAO uitkering en daarnaast een flinke aanvullende uitkering van een verzekeraar. Johan verdiende, toen hij arbeidsongeschikt werd, een inkomen wat ruim boven het maximale loon voor de sociale verzekeringswetten lag. Johan’s oude werkgever had daar toen een collectieve
WAO-exedentverzekering voor afgesloten en daar is Johan zijn ex-werkgever nog elke dag dankbaar voor. Dankzij die aanvullende uitkering kan hij in zijn huis blijven wonen en zijn levensstandaard redelijk op peil houden.

Maar er dreigen donkere wolken. Als Johan 65 wordt, eindigt zijn WAO Excedentverzekering. Die is indertijd afgesloten op eindleeftijd 65 jaar, toen de AOW leeftijd. Maar dan krijgt Johan nog lang geen AOW en ook niet zijn aanvullend pensioen. Want voor Johan is de AOW leeftijd al opgelopen tot 67 jaar en 9 maanden. Johan zit maar liefst met een inkomensgat van 2 jaar en 9 maanden en zijn financiële situatie na de AOW ingang is er ook niet beter op geworden.

Een theoretische situatie?

Beslist niet. Deze situatie komt met regelmaat voor en Johan is flink de dupe van de verhoging van de AOW leeftijd.  Ik hoor met regelmaat zeggen ‘dat moet de verzekeraar maar oplossen’. Dat is gemakkelijk gesteld maar de realiteit is anders. De verzekeraars hebben hun premies vastgesteld op de toenmalige einddatum, 65 jaar, en daar ook de potjes op berekend die apart gezet worden per arbeidsongeschikte. Dit reserves zijn gewoonweg niet toereikend om langer de uitkeringen te betalen en de rekening voor de verlenging van de AOW leeftijd kan ook niet op die manier bij verzekeraars gelegd worden.

De situatie van Johan is een hele nare en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik hier geen oplossing voor zie.

De opvolger van Johan

Toen Johan 20 jaar geleden arbeidsongeschikt werd en uitviel, is hij opgevolgd door Cees, toen 24 jaar en nu dus 44. Gelukkig is Cees kerngezond en doet zijn werk met veel plezier.
De WAO-Excedentverzekering die zijn werkgever indertijd heeft afgesloten, bestaat nog steeds. Nu heet het een WIA-Excedentverzekering en de eindleeftijd is 1½ geleden op aangeven van de adviseur van het bedrijf en de verzekeraar verhoogd naar 67 jaar. Mooi toch?

70 jaar

Onlangs is door de politiek besloten dat de AOW leeftijd in 2022 naar 67 jaar en 3 maanden gaat. Dat scheelt slechts 3 maanden met de eindleeftijd van de polis waar Cees onder valt. Dat lijkt nog te overzien maar schijnt bedriegt. Want vanaf 2023 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. En nu is al duidelijk dat deze snel verder omhoog gaat en spoedig de 70 jaar nadert. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank staat een handige rekentool om dit per individu te berekenen.

Pas de aanvullende verzekeringen aan

Veel aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn recent aangepast met een eindleeftijd van 67 jaar. Sterker: veel verzekeringen worden nu nog nieuw gesloten met diezelfde eindleeftijd. Dat kan eigenlijk nooit het goede advies zijn. Immers, als Cees morgen arbeidsongeschikt wordt, heeft hij, net zoals zijn voorganger Johan, een enorme inkomensdip gedurende bijna drie jaar. Voor Johan kunnen wij het helaas niet meer repareren maar voor Cees nog wel!

In mijn ogen past hier maar één juiste weg: adviseer alle werkgevers en werknemers om de eindleeftijd van aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan te passen tot minimaal 70 jaar!

Aegon Gezond Werkplan

Toen de verhoging van de AOW-leeftijd in 2013 begon, was al duidelijk dat de stijging niet bij 67 jaar zou stoppen. Daarom is de standaard eindleeftijd van de WIA-producten uit ons Gezond Werkplan sinds 1 januari 2013, de AOW-leeftijd gemaximeerd op 70 jaar.

Arend Jansen,
Specialist arbeidsongeschiktheid bij Aegon Zakelijk
Arend Jansen is Specialist arbeidsongeschiktheid bij Aegon Zakelijk en expert op gebied van inkomensverzekeringen.