Oplossingen voor werkgevers

Het Aegon Gezond Werkplan bestaat uit meerdere verzekeringen en diensten om je bedrijf (financieel) gezond te houden. Je kiest zelf waar je je voor wilt verzekeren. Hieronder zijn de verschillende werkgeversverzekeringen van het Gezond Werkplan en de voordelen toegelicht.

Image
Het Aegon Gezond Werkplan biedt verzuimoplossingen voor werkgevers

Werkgeversverzekeringen

Als je werknemer ziek wordt, moet je het loon maximaal 2 jaar doorbetalen. Met deze verzekering verzeker je je tegen de financiële gevolgen. Je kunt bij de ziekteverzuimverzekering kiezen uit twee vormen van verzekeren:

Ziekteverzuimverzekering No-Claim

Voor iedere werknemer die ziek wordt, betaal je de eerste ziektedagen zelf. Dat is je eigen risico. Je kunt zelf bepalen hoeveel dagen je zelf betaalt. Je hebt een eigen risico voor iedere werknemer en voor ieder ziektegeval. Je keuze heeft invloed op de premie.

Belangrijkste voordelen:

 • Je kiest zelf de eigen risicoperiode en het verzekerd bedrag
 • Een maximale eindleeftijd van 70 jaar
 • Een maximum verzekerd loon van € 125.000,- per werknemer

Bekijk de verzekeringskaart Ziekteverzuimverzekering No-Claim

Ziekteverzuimverzekering Stop-Loss

Bij deze verzekering verzeker je je voor de loonschade boven een bepaald bedrag, het zogenoemde ‘eigen behoud’. De hoogte van het totaal aan doorbetaald loon is de loonschade. Wij vergoeden de loonschade die boven je eigen behoud uitkomt. Je kunt zelf bepalen hoe hoog je eigen behoud is. Je keuze heeft invloed op de premie.

Belangrijkste voordelen:

 • Te sluiten vanaf 25 werknemers
 • U kiest zelf het eigen behoudpercentage en het verzekerd bedrag
 • Een maximale eindleeftijd van 70 jaar
 • Een maximum verzekerd loon van € 125.000,- per werknemer

Bekijk de verzekeringskaart Ziekteverzuimverzekering Stop-Loss

Je hebt werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan of binnen 28 dagen nadat zij uit dienst gingen, ziek zijn geworden. Zij krijgen dan een ziektewetuitkering. Als werkgever betaal je hier premie voor aan het UWV. Je kunt ook eigenrisicodrager voor de ziektewet worden. Je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de ziektewet. Daarmee ben je ‘eigenrisicodrager voor de ZW’. Je betaalt dan geen ziektewetpremie meer aan het UWV. Hiermee heb je meer regie op de re-integratie en kun je geld besparen ten opzichte van de UWV premie.

Met deze verzekering verzeker je je voor de ziektewetuitkeringen die je moet betalen aan je (ex-)werknemers inclusief je wettelijke werkgeverslasten. Daarnaast is de dienstverlening voor ZW-eigenrisicodragen inbegrepen.

 • Heb je twintig of minder werknemers? Dan kun je alleen kiezen voor deze verzekering als je ook onze Ziekteverzuimverzekering No-Claim hebt of sluit.
 • Heb je meer dan twintig werknemers? Dan kun je alleen kiezen voor deze verzekering als je ook onze Ziekteverzuimverzekering No-Claim, Ziekteverzuimverzekering Stop-Loss en/of WGA-Eigenrisicodragenverzekering hebt of sluit.

Belangrijkste voordelen:

 • Inclusief de uitvoering van de Ziektewetverplichtingen
 • Wij betalen de boete, schade of kosten als de uitvoerder zijn verplichtingen niet goed of niet op tijd nakomt
 • Je ontvangt de benodigde Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet

Bekijk de verzekeringskaart ZW-Eigenrisicodragenverzekering

Je hebt langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Zij krijgen een WGA-uitkering. Je kunt ook eigenrisicodrager voor de WGA worden. Je betaalt dan geen WGA-premie meer aan het UWV. Je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemers. Hiermee heb je meer regie op de re-integratie en kun je geld besparen ten opzichte van de UWV premie.

 • Heb je meer dan twintig werknemers? Dan kun je deze verzekering los sluiten.
 • Heb je twintig of minder werknemers? Dan kun je deze verzekering alleen kiezen als je ook onze Ziekteverzuimverzekering No-Claim en ZW-Eigenrisicodragenverzekering hebt of afsluit.

Je bent verzekerd voor:

 • de WGA-uitkeringen voor je werknemers die arbeidsongeschikt worden
 • je verplichtingen voor de uitvoering van re-integratie

Belangrijkste voordelen:

 • Inclusief dienstverlening voor WGA-Eigenrisicodragen
 • Je bent ook verzekerd voor de verplichtingen voor de uitvoering van re-integratie
 • Vergoeding van re-integratiekosten

Bekijk de verzekeringskaart WGA-Eigenrisicodragenverzekering.

Image
Het Aegon Gezond Werkplan afsluiten? Bekijk hier alle informatie

Weet je genoeg? Vraag een adviesgesprek aan

Een verzuimverzekering is een financieel complex product. Er zijn zóveel verschillende mogelijkheden. Wij geloven dat een adviseur je hier het beste bij kan helpen. Kies voor Aegon Advies of voor een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.

 • Kies voor Aegon Advies of onafhankelijk advies
 • Gratis eerste oriëntatiegesprek
 • Kies zelf de adviseur die bij je past
Maak een afspraak