Image
Coronavirus

De corona-crisis raakt ons allemaal. We hopen dat het goed gaat met u, uw medewerkers en uw bedrijf. Aegon wil klanten graag helpen in deze moeilijke tijden. Komt uw bedrijfsvoering door uw verplichtingen aan ons in gevaar? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Uiteraard nemen wij in ons beleid ook de wettelijke regels mee en de risico’s die Aegon loopt. 

Op de websites van de Overheid,  AWVN  en van het KVK Coronaloket staat informatie die u verder kan helpen. Hieronder vindt u veelgestelde vragen over onze pensioenregelingen en inkomensverzekeringen.

Collectieve Inkomensverzekeringen

Antwoord op veelgestelde vragen rondom collectieve inkomensverzekeringen

Nee, u mag uw werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren
Dat mag u als werkgever niet doen. Vaccinatie verplichten komt neer op een inbreuk op de lichamelijke integriteit. De grondwet staat dit niet toe. Wilt u meer weten over uw rechten en plichten als werkgever in relatie tot vaccinatie? Lees dan dit blog
Arbeidsongeschiktheid door het coronavirus is gedekt in de verzuimverzekeringen van Aegon. Ook als dit het gevolg is van aanwezigheid in een gebied waarvoor de overheid een negatief reisadvies heeft afgegeven. Aegon heeft een algemene uitsluiting: er is geen recht op uitkering bij arbeidsongeschiktheid als deze is ontstaan, bevorderd of erger is geworden door opzet of grove schuld. We beoordelen per situatie of dit zo is.
U mag uw werknemer arbeidsongeschikt melden wanneer deze recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte
Dit staat in artikel 7.6.29, lid 1 BW: De werknemer heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte als hij niet in staat is om de bedongen arbeid te verrichten als gevolg van gezondheidsbeperkingen (door de ziekte). de bedongen arbeid is de arbeid die hij met zijn werkgever is overeengekomen in het arbeidscontract. Of uw werknemer het coronavirus heeft staat hier los van. 
U mag uw werknemer niet arbeidsongeschikt melden in de volgende situaties:
  • Uw werknemer kan niet naar het werk komen door de opgelegde overheidsmaatregelen. 
  • Uw werknemer is besmet, maar niet arbeidsongeschikt in de zin van art. 7.6.29, lid 1 BW.
  • Uw werknemer heeft klachten, maar heeft geen gezondheidsbeperkingen waardoor hij zijn werk niet kan doen (vergelijk het met een verkoudheid). 
  • Uw werknemer kan niet werken omdat hij valt onder de hoogrisico groep. Maar hij is niet arbeidsongeschikt. 
  • Een gezinslid van uw werknemer is besmet of ziek, maar uw werknemer niet. 
  • Een gezinslid van uw werknemer valt onder de hoogrisicogroep. Uw werknemer vindt dat hij daardoor niet naar het werk kan komen. 
Heeft u een Aegon Gezond Werkplan en maakt u gebruik van onze preferred suppliers? 
Meld uw werknemer binnen twee werkdagen arbeidsongeschikt via het Aegon Werkgeversportaal. Maakt u gebruik van een van onze Preferred Suppliers (Qare Health, MKBasics, Regiopoortwachters, Zorg van de Zaak, Capability of ArboNed)? Dan geven wij de melding ook door aan de arbodienst.  

Heeft u een Aegon Gezond Werkplan en maakt u geen gebruik van uw preffered suppliers? 
Meld uw werknemer binnen twee werkdagen arbeidsongeschikt via het Aegon Werkgeversportaal en meld hem ook arbeidsongeschikt bij uw arbodienst. 

Heeft u een MKB Verzuimplan? 
Meld uw werknemer binnen twee werkdagen arbeidsongeschikt via Mijn Aegon Zakelijk. Dan geven wij de melding ook door aan arbodienst Perspectief. 
Is je werknemer in quarantaine, maar niet arbeidsongeschikt? Dan keert de verzuimverzekering niet uit. Een verzuimverzekering keert alleen uit als er sprake is van arbeidsongeschiktheid zoals benoemd in de polisvoorwaarden.
 
Is iemand in quarantaine, maar niet arbeidsongeschikt? Dan keert de verzuimverzekering niet uit. Een verzuimverzekering keert alleen uit als er sprake is van arbeidsongeschiktheid zoals benoemd in de polisvoorwaarden.
Ja, de eigen risicotermijn geldt ook voor meldingen als gevolg van het coronavirus.
 
We vragen u om contact met ons op te nemen
We gaan samen met u op zoek naar een passende (tijdelijke) oplossing. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 058 244 3700. U mag natuurlijk ook mailen naar betalingen@aegon.nl.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Antwoord op veelgestelde vragen rondom de Aegon AOV

We vragen u om contact met ons op te nemen 
We gaan samen met u op zoek naar een passende (tijdelijke) oplossing. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 058 244 3700. U mag natuurlijk ook mailen naar betalingen@aegon.nl.
Je arbeidsongeschikt melden gaat eenvoudig via www.aegon.nl/ziekmelding. Let op: we kunnen alleen een formulier in behandeling nemen dat volledig is ingevuld.
Ben je in quarantaine, maar niet arbeidsongeschikt als gevolg van ziekte? Dan keert de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet uit. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert alleen uit als er sprake is van arbeidsongeschiktheid zoals benoemd in de polisvoorwaarden.
De arbeidsongeschiktheidsverzekering van Aegon keert uit als er sprake is van arbeidsongeschiktheid zoals beschreven staat in de polisvoorwaarden. Ook restverschijnselen moeten vallen onder deze definitie om recht op uitkering te geven.
Ja, Aegon onderzoekt altijd of je arbeidsongeschikt bent. Wat we hier onder verstaan en hoe Aegon dit onderzoekt, lees je in de polisvoorwaarden. Samen doen we er alles aan om je als ondernemer weer zo goed mogelijk terug te laten keren in je beroep. Lees meer op onze webpagina: Arbeidsongeschikt, en nu?
Pensioen

Antwoord op veelgestelde vragen rondom pensioen

U kunt een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Daarmee krijgt u een tegemoetkoming voor de loonkosten én de pensioenpremies. Een flink deel hiervan krijgt u als voorschot. Daarmee betaalt u uw werknemers gewoon door. En kunt u de pensioenpremies voldoen aan uw pensioenuitvoerder. Het maakt daarbij niet uit of uw medewerkers een vast of een flexibel contract hebben. 

We hanteren de betalingstermijnen zo soepel mogelijk
Lukt het onder deze omstandigheden niet om de pensioenpremie op tijd te betalen? Dan gaan we daar zo soepel mogelijk mee om. Maar let op: we zijn verplicht om de wettelijke termijnen uit de pensioenwet te volgen. Ook in deze uitzonderlijke situatie. 

Meer weten?
U leest meer over de NOW en de voorwaarden op de website van de overheid.
 
Neem contact met ons op als u uitstel wenst van betaling
Lukt het onder deze omstandigheden niet om de pensioenpremie op tijd te betalen? Dan willen we daar natuurlijk zo soepel mogelijk mee omgaan. Neem dan contact met ons op.

We moeten de wettelijke regels over premiebetaling volgen
We zijn verplicht om de wettelijke regels over premiebetaling te volgen. Ook in deze uitzonderlijke situatie. 
Nee, het coronavirus heeft geen gevolgen voor de verzekering van de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Alles is gewoon gedekt.