Coronavirus

Image
Coronavirus

We hopen dat het goed gaat met je! Met je medewerkers en je bedrijf. Het coronavirus heeft misschien nog wel impact. Dus houden we de ontwikkelingen goed in de gaten. En jou zo goed mogelijk op de hoogte. Je vindt hier de meest up-to-date informatie en antwoorden op je vragen.

Op de websites van de Overheid,  AWVN  en van het KVK Coronaloket staat informatie die je verder kan helpen.

Collectieve Inkomensverzekeringen

Antwoord op veelgestelde vragen rondom collectieve inkomensverzekeringen

Arbeidsongeschiktheid door het coronavirus is gedekt in de verzuimverzekeringen van Aegon. Ook als dit het gevolg is van aanwezigheid in een gebied waarvoor de overheid een negatief reisadvies heeft afgegeven. Aegon heeft een algemene uitsluiting: er is geen recht op uitkering bij arbeidsongeschiktheid als deze is ontstaan, bevorderd of erger is geworden door opzet of grove schuld. We beoordelen per situatie of dit zo is.
Je mag een werknemer arbeidsongeschikt melden wanneer deze recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte. Dit staat in artikel 7.6.29, lid 1 BW: De werknemer heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte als hij niet in staat is om de bedongen arbeid te verrichten als gevolg van gezondheidsbeperkingen (door de ziekte). De bedongen arbeid is de arbeid die hij met zijn werkgever is overeengekomen in het arbeidscontract. Of een werknemer het coronavirus heeft, staat hier los van.
Je mag een werknemer niet arbeidsongeschikt melden in de volgende situaties:
  • Je werknemer kan niet naar het werk komen door de opgelegde overheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld door een quarantainemaatregel.
  • Je werknemer is besmet, maar niet arbeidsongeschikt in de zin van art. 7.6.29, lid 1 BW.
  • Je werknemer heeft klachten, maar geen gezondheidsbeperkingen waardoor hij zijn werk niet kan doen (vergelijk het met een verkoudheid).
  • Je werknemer niet arbeidsongeschikt is en niet kan werken omdat hij valt onder een risicogroep.
  • Als een gezinslid van je werknemer besmet of ziek is, maar je werknemer niet.
  • Als een gezinslid van je werknemer valt onder een risicogroep en je werknemer vindt dat hij daardoor niet naar het werk kan komen.
Is je werknemer in quarantaine, maar niet arbeidsongeschikt? Dan keert de verzuimverzekering niet uit. Een verzuimverzekering keert alleen uit bij arbeidsongeschiktheid zoals benoemd in de polisvoorwaarden.
Is iemand in quarantaine, maar niet arbeidsongeschikt? Dan keert de verzuimverzekering niet uit. Een verzuimverzekering keert alleen uit bij arbeidsongeschiktheid zoals benoemd in de polisvoorwaarden.
Heb je een Aegon Gezond Werkplan en maak je gebruik van onze preferred suppliers? Meld je werknemer binnen twee werkdagen arbeidsongeschikt via het Aegon Werkgeversportaal. Maak je gebruik van een van onze Preferred Suppliers (Qare Health, MKBasics, Regiopoortwachters, Zorg van de Zaak, Capability of ArboNed)? Dan geven wij de melding ook door aan de arbodienst.

Heb je een Aegon Gezond Werkplan en maak je geen gebruik van preffered suppliers? Meld je werknemer binnen twee werkdagen arbeidsongeschikt via het Aegon Werkgeversportaal en meld hem ook arbeidsongeschikt bij je arbodienst.

Heb je een MKB Verzuimplan? Meld je werknemer binnen twee werkdagen arbeidsongeschikt via Mijn Aegon Zakelijk. Dan geven wij de melding ook door aan arbodienst Perspectief.
Nee, je mag je werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren
Een vaccinatie verplichten is een inbreuk op de lichamelijke integriteit. De grondwet staat dit niet toe. Meer informatie over je rechten en plichten als werkgever in relatie tot vaccinatie lees je in deze dit blog
Ja, de eigen risicotermijn geldt ook voor meldingen als gevolg van het coronavirus.
 
Neem contact met ons op. We helpen graag! Dan zoeken we samen naar een passende (tijdelijke) oplossing. Je kunt telefonisch contact opnemen via 058 - 244 37 00. Liever mailen? Dat kan ook via betalingen@aegon.nl.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Antwoord op veelgestelde vragen rondom de Aegon AOV

Ben je in quarantaine, maar niet arbeidsongeschikt als gevolg van ziekte? Dan keert de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet uit. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert alleen uit als er sprake is van arbeidsongeschiktheid zoals benoemd in de polisvoorwaarden.
Je arbeidsongeschiktheid melden gaat eenvoudig via https://www.aegon.nl/ziekmelding.
Ja, Aegon onderzoekt altijd of je arbeidsongeschikt bent. Wat we hieronder verstaan en hoe Aegon dit onderzoekt, lees je in de polisvoorwaarden. Samen doen we er alles aan om jou als ondernemer weer zo goed mogelijk terug te laten keren in je beroep. Je leest er meer over op onze webpagina: Arbeidsongeschikt, en nu?
We vragen u om contact met ons op te nemen 
We gaan samen met u op zoek naar een passende (tijdelijke) oplossing. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 058 244 3700. U mag natuurlijk ook mailen naar betalingen@aegon.nl.
Pensioen

Antwoord op veelgestelde vragen rondom pensioen

Nee, het coronavirus heeft geen gevolgen voor de verzekering van de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Alles is gewoon gedekt.